Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1

Mesto Trnava, Zdravá Joga - Suchovská 5
Čas 15.06.2019 - 16.06.2019, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 18
Cena 149€
Autor Mgr. Zdravo A Fit
LektorMgr. Zdravo A Fit

V prvej časti kurzu sa naučíš pochopiť a úspešne pracovať s oporno - pohybovým aparátom a fyziológiou pohybu človeka. Kurz sa zameriava na rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou. Využíva jednoduché a praktické testy, ktoré sú základom testovej batérie šikovného trénera.

Naučíš sa aplikovať základné formy diagnostiky a vybrané postupy z fyzioterapie do oblasti trénerstva, zlepšiť efektivitu tréningu a znížiť riziko vzniku zranení. Systematická diagnostika dokáže odhaliť možné riziká a slabé články pohybového aparátu. To ti pomôže pri formovaní tréningov na prevenciu zranení a pri tréningu klientov s bolesťami oporno - pohybového aparátu. Novo osvojené teoretické poznatky sú v priebehu kurzu aplikované do praxe.

Tematické celky prvého kurzu:

1. Online časť (~3 vyučovacie hodiny)

Anatomické minimum - funkcia, odstup a úpon najdôležitejších svalov (+ prelinkovania na anatomícké videá).

Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu v smerovaní diagnostiky, spájaní príčin a vytváraní plánu.

Hodnotenie držania tela - pohľad spredu, z boku, zozadu, hodnotenie postavenia panvy (palpácia), porovnávanie zaťaženia dolných končatín.

Hodnotenie dynamiky chrbtice.

Hodnotenie dychového stereotypu.

2. Fyzická časť (~ 15 vyučovacích hodín)

Anamnéza - praktický nácvik.

Hodnotenie držania tela (opisné aj číselné hodnotenie) a korekcia držania tela.

Hodnotenie dynamiky chrbtice, automobilizačné a strečingové cvičenia.

Hodnotenie a korekcia dýchania a využitie v tréningu.

Diagnostika skrátených svalov - orientačné testy (trojhlavý sval predkolenia, adduktory stehna, flexory kolenného kĺbu, flexory bedrového klĺbu, vystierače chrbtice, prsné svaly)
Strečing a manuálne uvolnenie testovaných svalov rôznymi pomôckami

Hypermobilita - najdôležitejšie testy, riziká a odporúčania pre tréning

Diagnostika pohybových stereotypov pri cvičeniach: drep, kľuk, príťah, výpad.

Korekčné cvičenia a ich aplikácia do tréningu

 

 

Lektor kurzu: Mgr. Bc. Peter Obžera - kondičný tréner a fyzioterapeut

Absolvent FTVŠ UK v Bratislave - špecializácia kondičný tréner.

Absolvent IFBLR UCM v odbore fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Tréner metódy Spirálna stabilizácia chrbtice (SM systém).

Ďaľšie vzdelanie: EXOS Strength & Power Performance Workshop, EXOS Speed Performance Workshop, Mulligan koncept, EXOS Performance Mentorship, Terapeutické využitie kinesio tapu, Mulligan koncept, Štrukturálna myofasciálna integrácia, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (A, B, C), Terapia spúšťových bodov, Neurokinetic Therapy 1, Senzomotorická stimulácia, Moderný fyziotréning kolenného a ramenného kĺbu,Moderný fyziotréning krčnej a driekovej chrbtice, SM systém 1, 2, 3 a 4, SM systém: svalové reťazce, SM systém: skolióza, Akrálna koaktivačná terapia v športe, Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov, Proprioceptívna neuromuskulárna facitilácia, Škola drepu, Škola vzpierania, Prevencia zranení v silovom a kondičnom tréningu, Chybné pohybové vzory.

Spoluzakladateľ Zdravo a Fit

 

Kurz bude prebiehať zmiešanou formou. 15 vyučovacích hodín na mieste kurzu a 3 vyučovacie hodíny formou onine videí a materiálov ktoré účastníci obdržia 4 týždne pred kurzom.

Účastníci dostanú skriptá, testovacie hárky a certifikát o absolvovaní kurzu. Pokyny a rozvrh dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždeň pred samotným kurzom.

 

 


Neskorý nákup 169.00 EUR
Rezervuj 4 voľných miest

Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1 149.00 EUR
Rezervuj 15 voľných miest

Podobné kurzy

Svalové dvojičky, základ svalovej rovnováhy - ...

15.08.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte

Svalové dvojičky 2, základ svalovej rovnováhy...

16.08.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte

Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1

22.08.2020 - 23.08.2020
Bratislava
149€
3 voľných miest
Rezervujte

NeuroKinetic Therapy

12.09.2020 - 13.09.2020
Bratislava
545€
3 voľných miest
Rezervujte

Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1

19.09.2020 - 20.09.2020
Trnava
149€
6 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Zdravo A Fit

DNS športový kurz 1

04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte

Štrukturálna a myofasciálna integrácia

06.06.2020 - 07.06.2020
Bratislava
179€
9 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

26.06.2020
Bratislava
129€
0 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

27.06.2020
Bratislava
129€
2 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

28.06.2020
Bratislava
129€
5 voľných miest
Rezervujte