Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1


Neskorý nákup

Miesto konania: Bratislava, Stromová 54/A

Dátum konania: 05.10. - 06.10.2019 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 169 €

Voľných miest: 3

Prihlasovanie do: 03.10.2019 23:00


Zvýhodnený balík Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1 a 2

Miesto konania: Bratislava, Stromová 54/A

Dátum konania: 05.10. - 20.10.2019 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 35

Cena: 278 €

Voľných miest: 5

Prihlasovanie do: 03.10.2019 23:00


V prvej časti kurzu sa naučíš pochopiť a úspešne pracovať s oporno - pohybovým aparátom a fyziológiou pohybu človeka. Kurz sa zameriava na rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou. Využíva jednoduché a praktické testy, ktoré sú základom testovej batérie šikovného trénera.

Naučíš sa aplikovať základné formy diagnostiky a vybrané postupy z fyzioterapie do oblasti trénerstva, zlepšiť efektivitu tréningu a znížiť riziko vzniku zranení. Systematická diagnostika dokáže odhaliť možné riziká a slabé články pohybového aparátu. To ti pomôže pri formovaní tréningov na prevenciu zranení a pri tréningu klientov s bolesťami oporno - pohybového aparátu. Novo osvojené teoretické poznatky sú v priebehu kurzu aplikované do praxe.

Tematické celky prvého kurzu:

1. Online časť (~3 vyučovacie hodiny)

Anatomické minimum - funkcia, odstup a úpon najdôležitejších svalov (+ prelinkovania na anatomícké videá).

Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu v smerovaní diagnostiky, spájaní príčin a vytváraní plánu.

Hodnotenie držania tela - pohľad spredu, z boku, zozadu, hodnotenie postavenia panvy (palpácia), porovnávanie zaťaženia dolných končatín.

Hodnotenie dynamiky chrbtice.

Hodnotenie dychového stereotypu.

2. Fyzická časť (~ 15 vyučovacích hodín)

Anamnéza - praktický nácvik.

Hodnotenie držania tela (opisné aj číselné hodnotenie) a korekcia držania tela.

Hodnotenie dynamiky chrbtice, automobilizačné a strečingové cvičenia.

Hodnotenie a korekcia dýchania a využitie v tréningu.

Diagnostika skrátených svalov - orientačné testy (trojhlavý sval predkolenia, adduktory stehna, flexory kolenného kĺbu, flexory bedrového klĺbu, vystierače chrbtice, prsné svaly)
Strečing a manuálne uvolnenie testovaných svalov rôznymi pomôckami

Hypermobilita - najdôležitejšie testy, riziká a odporúčania pre tréning

Diagnostika pohybových stereotypov pri cvičeniach: drep, kľuk, príťah, výpad.

Korekčné cvičenia a ich aplikácia do tréningu

Využite zvýhodnenú cenu a zakúpte si balík kurzov. Druhá časť kurzu sa bude konať 19. - 20. 10. v Bratislave.

 

Lektor kurzu: Mgr. Bc. Peter Obžera - kondičný tréner a fyzioterapeut

Absolvent FTVŠ UK v Bratislave - špecializácia kondičný tréner.

Absolvent IFBLR UCM v odbore fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Tréner metódy Spirálna stabilizácia chrbtice (SM systém).

Ďaľšie vzdelanie: EXOS Strength & Power Performance Workshop, EXOS Speed Performance Workshop, Mulligan koncept, EXOS Performance Mentorship, Terapeutické využitie kinesio tapu, Mulligan koncept, Štrukturálna myofasciálna integrácia, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (A, B, C, D), Terapia spúšťových bodov, Neurokinetic Therapy 1, Senzomotorická stimulácia, Moderný fyziotréning kolenného a ramenného kĺbu,Moderný fyziotréning krčnej a driekovej chrbtice, SM systém 1, 2, 3 a 4, SM systém: svalové reťazce, SM systém: skolióza, Akrálna koaktivačná terapia v športe, Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov, Proprioceptívna neuromuskulárna facitilácia, Škola drepu, Škola vzpierania, Prevencia zranení v silovom a kondičnom tréningu, Chybné pohybové vzory.

Spoluzakladateľ Zdravo a Fit

 

Kurz bude prebiehať zmiešanou formou. 15 vyučovacích hodín na mieste kurzu a 3 vyučovacie hodíny formou onine videí a materiálov ktoré účastníci obdržia 3 týždne pred kurzom.

Účastníci dostanú skriptá, testovacie hárky a certifikát o absolvovaní kurzu. Pokyny a rozvrh dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždeň pred samotným kurzom.


Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1


Neskorý nákup

Miesto konania: Bratislava, Stromová 54/A

Dátum konania: 05.10. - 06.10.2019 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 169 €

Voľných miest: 3

Prihlasovanie do: 03.10.2019 23:00


Zvýhodnený balík Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1 a 2

Miesto konania: Bratislava, Stromová 54/A

Dátum konania: 05.10. - 20.10.2019 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 35

Cena: 278 €

Voľných miest: 5

Prihlasovanie do: 03.10.2019 23:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu