Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Trnava, Zdravá Joga - Suchovská 5
Čas 19.09.2020 - 20.09.2020, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 18
Cena 149€

V prvej časti kurzu sa naučíte pochopiť a úspešne pracovať s oporno - pohybovým aparátom a fyziológiou pohybu človeka. Kurz sa zameriava na rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou. Na kurze sa naučíte jednoduché a praktické testy, ktoré sú základom testovej batérie šikovného trénera. Systematická diagnostika dokáže odhaliť možné riziká a slabé články pohybového aparátu. To ti pomôže pri formovaní tréningov na prevenciu zranení a pri tréningu klientov s bolesťami oporno - pohybového aparátu.

Celý kurz sa nesie v duchu vyhodnotenia správnosti pohybu, testami určiť problém, zvoliť cielené korekčné cvičenia a vytvoriť efektívny nápravný program.

Reálnou ukážkou využitia znalostí z kurzu výsledok diagnostiky a následnej korekcie u jedného z mojich klientov:

V rámci vstupnej diagnostiky sme u nového klienta vykonali hodnotenie základných pohybov ku ktorým patrí aj výpad. Najvýraznejšia odchýlka bolo zošikmenie panvy bilaterálne (na strane výročnej končatiny hore). Zamerali sme sa na testovanie skrátenia flexorov bedrového kĺbu, stoj na jednej nohe a test stereotyp abdukcie dolnej končatiny. Našli sme veľké skrátenie TFL a chybný stereotyp abdukcie DK. Cieleným uvoľnením tkanív s využitím myofasciálneho valca a strečingom sme dosiahli okamžitého a výrazného posunu k lepšiemu prevedeniu. Klient bol samozrejme zaučený ako vykonávať kompenzačné cvičenie s cielom na fixovanie dosiehnutého progresu a jeho daľši rozvoj.

 

 


Tematické celky prvého kurzu:

1. Online časť (~3 vyučovacie hodiny)

Anatomické minimum - funkcia, odstup a úpon najdôležitejších svalov (+ prelinkovania na anatomícké videá).

Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu v smerovaní diagnostiky, spájaní príčin a vytváraní plánu.

Hodnotenie držania tela - pohľad spredu, z boku, zozadu, hodnotenie postavenia panvy (palpácia), porovnávanie zaťaženia dolných končatín.

Hodnotenie dynamiky chrbtice.

Hodnotenie dychového stereotypu.

2. Fyzická časť (~ 15 vyučovacích hodín)

Anamnéza - praktický nácvik.

Hodnotenie držania tela (opisné aj číselné hodnotenie) a korekcia držania tela.

Hodnotenie dynamiky chrbtice, automobilizačné a strečingové cvičenia.

Hodnotenie a korekcia dýchania a využitie v tréningu.

Diagnostika skrátených svalov - orientačné testy (trojhlavý sval predkolenia, adduktory stehna, flexory kolenného kĺbu, flexory bedrového klĺbu, vystierače chrbtice, prsné svaly)
Strečing a manuálne uvolnenie testovaných svalov rôznymi pomôckami

Hypermobilita - najdôležitejšie testy, riziká a odporúčania pre tréning

Diagnostika pohybových stereotypov pri cvičeniach: drep, kľuk, príťah, výpad.

Korekčné cvičenia a ich aplikácia do tréningu

Využite zvýhodnenú cenu a zakúpte si balík kurzov. Druhá časť kurzu sa bude konať 6. - 7. 6. v Bratislave.

 

Kurz je plný praktických testov a cvičení ktorých cielom je maximálne osvojenie si vedomostí a zručností z oblasti diagnostiky:

 

Súčasťou on-line zóny je aj množstvo ďaľších materiálov a prednášok zameraných na všeobecnú teóriu ale aj vedecký podklad pre diagnostiku, korekciu a prevenciu:

 

Kurz bude prebiehať zmiešanou formou. 15 vyučovacích hodín na mieste kurzu a 3 vyučovacie hodíny formou onine videí a materiálov ktoré účastníci obdržia 3 týždne pred kurzom.

Účastníci dostanú skriptá, testovacie hárky a certifikát o absolvovaní kurzu. Pokyny a rozvrh dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždni pred samotným kurzom.


Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1 149.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 07.09.2020 23:00
Rozsah vyučovacích hodín: 18
Dátum konania: 19.09.2020 - 20.09.2020, 09:00

Neskorý nákup 169.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 14.09.2020 23:00
Rozsah vyučovacích hodín: 18
Dátum konania: 19.09.2020 - 20.09.2020, 09:00

Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1(TT) a 2(BA) 280.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 07.09.2020 23:00

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
Kurzy s Peter Obžera