Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1 a 2 - intenzívna forma

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto ŽILINA, BALANCE GYM, CESTA K PAĽOVEJ BÚDE 21A
Čas 05.06.2021 - 06.06.2021, 08:30
Rozsah vyučovacích hodín 25
Cena 219€

V tejto intenzívnej varienate kurzu sa naučíte pochopiť a úspešne pracovať s oporno - pohybovým aparátom a fyziológiou pohybu človeka. Kurz sa zameriava na rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou. Na kurze sa naučíte jednoduché a praktické testy, ktoré sú základom testovej batérie šikovného trénera. Systematická diagnostika dokáže odhaliť možné riziká a slabé články pohybového aparátu. To ti pomôže pri formovaní tréningov na prevenciu zranení a pri tréningu klientov s bolesťami oporno - pohybového aparátu. 

Budeme sa venovať problematike dýchania a testom hlbokého stabilizačného systému. Tie spolu s testami chrbtice, skrátených a oslabených svalov odhaľujú, či ide o problémy štrukturálneho alebo funkčného pôvodu. To umožňuje trénerovi vybrať vhodné tréningové prostriedky a pochopiť niektoré obmedzenia pohybu. Testovanie skrátených svalov je doplnené o vyhľadávanie a základné princípy uvoľňovania trigger pointov s využitím rôznych pomôcok.

Druhá časť kurzu sa zameriava na posudzovanie pohybových stereotypov (tlak, kľuk, príťah, rotácia trupu, drep, extenzia a abdukcia bedrového kĺbu, ...) a analýzu bedrových kĺbov čo umožnuje uzavrieť komplexný pohľad na klienta/športovca a nastaviť mu podrobný tréningový a kompenzačný program.

Celý kurz sa nesie v duchu vyhodnotenia správnosti pohybu, testami určiť problém, zvoliť cielené korekčné cvičenia a vytvoriť efektívny nápravný program.

Reálnou ukážkou využitia znalostí z kurzu výsledok diagnostiky a následnej korekcie u jedného z mojich klientov:

V rámci vstupnej diagnostiky sme u nového klienta vykonali hodnotenie základných pohybov ku ktorým patrí aj výpad. Najvýraznejšia odchýlka bolo zošikmenie panvy bilaterálne (na strane výročnej končatiny hore). Zamerali sme sa na testovanie skrátenia flexorov bedrového kĺbu, stoj na jednej nohe a test stereotyp abdukcie dolnej končatiny. Našli sme veľké skrátenie TFL a chybný stereotyp abdukcie DK. Cieleným uvoľnením tkanív s využitím myofasciálneho valca a strečingom sme dosiahli okamžitého a výrazného posunu k lepšiemu prevedeniu. Klient bol samozrejme zaučený ako vykonávať kompenzačné cvičenie s cielom na fixovanie dosiehnutého progresu a jeho daľši rozvoj.

 

 Tematické celky prvého kurzu:

1. Online časť (~5 vyučovacie hodiny)

 • Anatomické minimum - funkcia, odstup a úpon najdôležitejších svalov (+ prelinkovania na anatomícké videá).
 • Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu v smerovaní diagnostiky, spájaní príčin a vytváraní plánu.
 • Hodnotenie držania tela - pohľad spredu, z boku, zozadu, hodnotenie postavenia panvy (palpácia), porovnávanie zaťaženia dolných končatín.
 • Hodnotenie dynamiky chrbtice.
 • Hodnotenie dychového stereotypu.
 • Dýchanie a HSSP (20 minút)
 • Bonusová prednáška Prevencia zranení s využitím diagnostiky (42 minút)
 • Bonusová prednáška Vplyv trigger pointov na funkciu a výkon svalu (17 minút)

2. Fyzická časť (~ 20 vyučovacích hodín)

 • Anamnéza - praktický nácvik.
 • Hodnotenie držania tela (opisné aj číselné hodnotenie) a korekcia držania tela.
 • Hodnotenie dynamiky chrbtice, automobilizačné a strečingové cvičenia.
 • Hodnotenie a korekcia dýchania a využitie v tréningu.
 • Diagnostika a výcvik hlbokého stabilizačného systému
 • Cielené testovanie skrátenia svalov, ich strečing a postizometrická relaxácia (+orientačné testy)
 • Najčastejšie miesta výskytu trigger pointov a ich uvolnenie rôznymi pomôckami
 • Funkčný svalový test: brušné svaly, hlboké flexory krku, medzilopatkové svaly, abduktory a extenzory bedra
 • Hodnotenie pohybových stereotypov (drep, kľuk, ťahy, tlaky, rotácie, extenzia bedrového kĺbu, abdukcia bedrového a ramenného kĺbu,...) a korekčné cvičenia zamerané na nápravu
 • Základná analýza bedrových kĺbov pre potreby drepu
 • Kompletizácia testov do systému diagnostiky a návrh kompenzačného programu a korekčných cvičení

 

Kurz je plný praktických testov a cvičení ktorých cielom je maximálne osvojenie si vedomostí a zručností z oblasti diagnostiky:

 

Súčasťou on-line zóny je aj množstvo ďaľších materiálov a prednášok zameraných na všeobecnú teóriu ale aj vedecký podklad pre diagnostiku, korekciu a prevenciu:Kurz bude prebiehať zmiešanou formou. 20 vyučovacích hodín na mieste kurzu a prostredníctvom online videí, ktoré účastníci nájdu v online zóne vo svojom profile 3 týždne pred kurzom.


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1 a 2 - intenzívna forma 219.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 30.05.2021 00:00
Rozsah vyučovacích hodín: 25
Dátum konania: 05.06.2021 - 06.06.2021, 08:30

Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1 a 2 - intenzívna forma - neskorý nákup 234.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 02.06.2021 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 25
Dátum konania: 05.06.2021 - 06.06.2021, 08:30

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
Kurzy s Zdravo a Fit