Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 2.

Mesto Bratislava, COREBA, Trenčianska 47
Čas 23.03.2019 - 24.03.2019, 08:30
Rozsah vyučovacch hodín 17
Cena 159€
Autor Mgr. Zdravo A Fit
LektorMgr. Zdravo A Fit

Kurz nadväzuje na prvú časť a rozvíja nadobudnuté poznatky z prvého kurzu. Učí podrobnejšie analyzovať skrátené a oslabené svaly.

Prvá časť sa detailnejšie venuje problematike dýchania a testom hlbokého stabilizačného systému. Tie spolu s testami chrbtice, skrátených a oslabených svalov odhaľujú, či ide o problémy štrukturálneho alebo funkčného pôvodu. To umožňuje trénerovi vybrať vhodné tréningové prostriedky a pochopiť niektoré obmedzenia pohybu. Testovanie skrátených svalov je doplnené o vyhľadávanie a základné princípy uvoľňovania trigger pointov s využitím rôznych pomôcok.

Druhá časť kurzu sa zameriava na posudzovanie pohybových stereotypov (tlak, kľuk, príťah, rotácia trupu, drep, extenzia a abdukcia bedrového kĺbu, ...) a analýzu bedrových kĺbov čo umožnuje uzavrieť komplexný pohľad na klienta/športovca a nastaviť mu podrobný tréningový a kompenzačný program.

Online časť (1 - 3 vyučovacie hodiny):

Videoprednášky z prvej časti kurzu (57 minút)

Bonusová prednáška Prevencia zranení s využitím diagnostiky (42 minút)

Dýchanie a HSSP (20 minút)

Vplyv trigger pointov na funkciu a výkon svalu (17 minút)

 

Fyzická časť kurzu (15 vyučovacích hodín):

Hodnotenie držania tela - čiselné vyjadrenie

Testovanie pohyblivosti chrbtice a automobilizačné cvičenia

Dýchanie - diagnostika a nácvik

Diagnostika a výcvik hlbokého stabilizačného systému 

Cielené testovanie skátenia svalov, ich strečing a postizometrická relaxácia

Vyhľadanie a odstraňovanie trigger pointov

Funkčný svalový test: brušné svaly, hlboké flexory krku, medzilopatkové svaly, abduktory a extenzory bedra

Posudzovanie pohybových stereotypov (drep, kľuk, ťahy, tlaky, rotácie, extenzia bedrového kĺbu, abdukcia bedrového a ramenného kĺbu,...) a korekčné cvičenia zamerané na nápravu

Základná analýza bedrových kĺbov pre potreby drepu

 

Kurz bude prebiehať zmiešanou formou. 15 vyučovacích hodín na mieste kurzu a prostredníctvom onine videí ktoré účastníci obdržia 3 týždne pred kurzom.

 

Lektor kurzu: Mgr. Peter Obžera - kondičný tréner a fyzioterapeut

 

Absolvent FTVŠ UK v Bratislave - špecializácia kondičný tréner.

Absolvent IFBLR UCM v odbore fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Tréner metódy Spirálna stabilizácia chrbtice (SM systém).

Ďaľšie vzdelanie: Mulligan koncept,  EXOS Strength & Power Performance Workshop, EXOS Speed Performance Workshop, Terapeutické využitie kinesio tapu, Štrukturálna myofasciálna integrácia, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (A, B, C), Terapia spúšťových bodov, Neurokinetic Therapy 1, Senzomotorická stimulácia, Moderný fyziotréning kolenného a ramenného kĺbu,Moderný fyziotréning krčnej a driekovej chrbtice, SM systém 1, 2, 3 a 4, SM systém: svalové reťazce, SM systém: skolióza, Akrálna koaktivačná terapia v športe, Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov, Proprioceptívna neuromuskulárna facitilácia, Škola drepu, Škola vzpierania, Prevencia zranení v silovom a kondičnom tréningu, Chybné pohybové vzory.

Spoluzakladateľ Zdravo a Fit

 

 

Účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Podmienkou pre účasť na kurze je absolvovanie kurzu  Diagnostiku pohybového aparátu vo fitness centre I. alebo Diagnostika a korekcia pohybového aparátu .


Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 2. 159.00 EUR
Rezervuj 12 voľných miest

Podobné kurzy
6 voľných miest
Rezervujte
6 voľných miest
Rezervujte
22.08.2020 - 23.08.2020
Bratislava
149€
3 voľných miest
Rezervujte
12.09.2020 - 13.09.2020
Bratislava
545€
3 voľných miest
Rezervujte
19.09.2020 - 20.09.2020
Trnava
149€
6 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Zdravo A Fit
04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte
06.06.2020 - 07.06.2020
Bratislava
179€
9 voľných miest
Rezervujte
0 voľných miest
Rezervujte
27.06.2020
Bratislava
129€
2 voľných miest
Rezervujte
5 voľných miest
Rezervujte