Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 2.

Mesto Bratislava, Zdravo a Fit - Vienna Gate, Kopčianska 10
Čas 26.09.2020 - 27.09.2020, 23:30
Rozsah vyučovacch hodín 17
Cena 149€

Kurz nadväzuje na prvú časť a rozvíja nadobudnuté poznatky z prvého kurzu. Učí podrobnejšie analyzovať skrátené a oslabené svaly.

Prvá časť sa detailnejšie venuje problematike dýchania a testom hlbokého stabilizačného systému. Tie spolu s testami chrbtice, skrátených a oslabených svalov odhaľujú, či ide o problémy štrukturálneho alebo funkčného pôvodu. To umožňuje trénerovi vybrať vhodné tréningové prostriedky a pochopiť niektoré obmedzenia pohybu. Testovanie skrátených svalov je doplnené o vyhľadávanie a základné princípy uvoľňovania trigger pointov s využitím rôznych pomôcok.

Druhá časť kurzu sa zameriava na posudzovanie pohybových stereotypov (tlak, kľuk, príťah, rotácia trupu, drep, extenzia a abdukcia bedrového kĺbu, ...) a analýzu bedrových kĺbov čo umožnuje uzavrieť komplexný pohľad na klienta/športovca a nastaviť mu podrobný tréningový a kompenzačný program.

Online časť (1 - 3 vyučovacie hodiny):
Videoprednášky z prvej časti kurzu (57 minút)
Bonusová prednáška Prevencia zranení s využitím diagnostiky (42 minút)
Dýchanie a HSSP (20 minút)
Vplyv trigger pointov na funkciu a výkon svalu (17 minút)

Fyzická časť kurzu (15 vyučovacích hodín):
Hodnotenie držania tela - číselné vyjadrenie
Testovanie pohyblivosti chrbtice a automobilizačné cvičenia
Dýchanie - diagnostika a nácvik
Diagnostika a výcvik hlbokého stabilizačného systému
Cielené testovanie skrátenia svalov, ich strečing a postizometrická relaxácia
Vyhľadanie a odstraňovanie trigger pointov
Funkčný svalový test: brušné svaly, hlboké flexory krku, medzilopatkové svaly, abduktory a extenzory bedra
Posudzovanie pohybových stereotypov (drep, kľuk, ťahy, tlaky, rotácie, extenzia bedrového kĺbu, abdukcia bedrového a ramenného kĺbu,...) a korekčné cvičenia zamerané na nápravu
Základná analýza bedrových kĺbov pre potreby drepu
Kompletizácia testov do systému diagnostiky a návrh kompenzačného programu a korekčných cvičení

Kurz bude prebiehať zmiešanou formou. 15 vyučovacích hodín na mieste kurzu a prostredníctvom online videí, ktoré účastníci nájdu v online zóne vo svojom profile 3 týždne pred kurzom.

Lektor kurzu: Mgr. Peter Obžera - kondičný tréner a fyzioterapeut

Absolvent FTVŠ UK v Bratislave - špecializácia kondičný tréner.
Absolvent IFBLR UCM v odbore fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia.
Tréner metódy Spirálna stabilizácia chrbtice (SM systém).

Ďaľšie vzdelanie: Mulligan koncept, EXOS Strength & Power Performance Workshop, EXOS Speed Performance Workshop, CFSC, Terapeutické využitie kinesio tapu, Štrukturálna myofasciálna integrácia, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (A, B, C, D), Terapia spúšťových bodov, Neurokinetic Therapy 1, Senzomotorická stimulácia, Moderný fyziotréning kolenného a ramenného kĺbu,Moderný fyziotréning krčnej a driekovej chrbtice, SM systém 1, 2, 3 a 4, SM systém: svalové reťazce, SM systém: skolióza, Akrálna koaktivačná terapia v športe, Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov, Proprioceptívna neuromuskulárna facitilácia, Škola drepu, Škola vzpierania, Prevencia zranení v silovom a kondičnom tréningu, Chybné pohybové vzory.

Spoluzakladateľ Zdravo a Fit

 

 

Účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní kurzu.
Podmienkou pre účasť na kurze je absolvovanie kurzu Diagnostiku pohybového aparátu vo fitness centre I. alebo Diagnostika a korekcia pohybového aparátu .


Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 2. 149.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 23.09.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 17
Dátum konania: 26.09.2020 - 27.09.2020, 23:30

Neskorý nákup 169.00 EUR
Rezervuj 4 voľných miest
Prihlasovanie do: 17.09.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 17
Dátum konania: 26.09.2020 - 27.09.2020, 23:30

Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1(TT) a 2(BA) 280.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 07.09.2020 23:00

Podobné kurzy
Kurzy s Peter Obžera
03.10.2020 - 04.10.2020
Bratislava
279€
Rezervujte
11.10.2020
Bratislava
109€
Rezervujte
17.10.2020 - 18.10.2020
Nemce
800€
Rezervujte