Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I.

Miesto konania: Bratislava, Aircraft Sport House, Ivanská cesta 30/D

Dátum konania: 20.01. - 21.01.2018 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 16

Cena: 130 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 18.01.2018 20:00


Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. je určená pre trénerov, inštruktorov skupinových cvičení, učiteľov telesnej výchovy, rekreačných aj výkonnostných športovcov.

ČO SA NAUČÍŠ?

V prvej časti trojdielneho kurzu sa naučíš pochopiť a úspešne pracovať s oporno - pohybovým aparátom a fyziológiou pohybu človeka. Kurz sa zameriava na rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou. Využíva jednoduché a praktické testy, ktoré sú základom testovej batérie šikovného trénera.

Naučíš sa aplikovať základné formy diagnostiky a vybrané postupy z fyzioterapie do oblasti trénerstva, zlepšiť efektivitu tréningu a znížiť riziko vzniku zranení. Systematická diagnostika dokáže odhaliť možné riziká a slabé články pohybového aparátu. To ti pomôže pri formovaní tréningov na prevenciu zranení a pri tréningu klientov s bolesťami oporno - pohybového aparátu.

Novo osvojené teoretické poznatky sú v priebehu kurzu aplikované do praxe.

Tematické celky prvého kurzu:

Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu vysvetliť príčiny bolestí

Vyšetrenie postúry pohľadom

Diagnostika chrbtice pri hlbokom predklone

Hodnotenie a korekcie polohy panvy

Hodnotenie a korekcia dýchania, využitie v tréningu

Diagnostika skrátených svalov - orientačné testy (trojhlavý sval predkolenia, adduktory stehna, flexory kolenného kĺbu, flexory bedrového klĺbu, prsné svaly)

Hypermobilita - najdôležitejšie testy, riziká a odporúčania pre tréning

Diagnostika pohybových stereotypov pri cvičeniach: drep, kľuk, príťah, výpad.

Korekčné cvičenia a ich aplikácia do tréningu

 

Trvanie kurzu: sobota 8:30-18:00 vrátane hodinovej obednej prestávky a nedeľa 8:00-11:00

Lektor kurzu: Mgr. Oliver Poór 

Videoukážka obsahu kurzu.

 

Časť z vysvetlovania unilaterálneho príťahu: princíp cviku, prevedenie a najčastejšie chyby. 


Orientačný test skrátenia flexorov bedrového kĺbu. Jednoduchý, rýchly a praktický test, ktorý ti momôže určiť optimálny rozsah pohybu pre cvičenia ako výpady či split squat.

 

Ukážka z testovania flexorov kolenného kĺbu a riziká pri skrátení.

Účastníci dostanú skriptá, vyšetrovacie hárky a certifikát o absolvovaní kurzu. Pokyny, rozvrh a študijné materiály dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždeň pred samotným kurzom.

Podmienkou pokračovania na Diagnostiku pohybového aparátu vo fitness centre III. je úspešné zloženie spoplatneného záverečného online testu, ktorý pozostáva z otázok z prvého a druhého kurzu. Viac informácií o záverečnom online teste sa dozvedia účastníci priamo na školení.


Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I.

Miesto konania: Bratislava, Aircraft Sport House, Ivanská cesta 30/D

Dátum konania: 20.01. - 21.01.2018 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 16

Cena: 130 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 18.01.2018 20:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu