Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I.

Miesto konania: Košice, Elite Sport Centre Uherova 13, 040 11

Dátum konania: 28.04.2018 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 14

Cena: 130 €

Voľných miest: 3

Prihlasovanie do: 24.04.2018 21:00


Diagnostika pohyb. aparátu + Bolesti chrbtice- spojenie fyzioterapie a tréningu

Miesto konania: Košice, Elite Sport Centre Uherova 13, 040 11

Dátum konania: 28.04.2018 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 22

Cena: 190 €

Voľných miest: 3

Prihlasovanie do: 24.04.2018 20:00


Registrácia možná do 16.4.2018, minimálny počet účastníkov 10, maximálny 15.

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I. je určená pre trénerov, inštruktorov skupinových cvičení, učiteľov telesnej výchovy, rekreačných aj výkonnostných športovcov.

Tento kurz sa prakticky dopĺňa s kurzom Bolesti chrbtice KE- spojenie fyzioterapie jógy a silového tréningu ODBORNÝ KURZ a preto sme pre Vás pripravili cenovo zvýhodnenú ponuku. Pri kúpe variantu Diagnostika pohyb. aparátu + Bolesti chrbtice- spojenie fyzioterapie a tréningu ušetríte 30 eur!

ČO SA NAUČÍŠ?

V prvej časti trojdielneho kurzu sa naučíš pochopiť a úspešne pracovať s oporno - pohybovým aparátom a fyziológiou pohybu človeka. Kurz sa zameriava na rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou. Využíva jednoduché a praktické testy, ktoré sú základom testovej batérie šikovného trénera.

Naučíš sa aplikovať základné formy diagnostiky a vybrané postupy z fyzioterapie do oblasti trénerstva, zlepšiť efektivitu tréningu a znížiť riziko vzniku zranení. Systematická diagnostika dokáže odhaliť možné riziká a slabé články pohybového aparátu. To ti pomôže pri formovaní tréningov na prevenciu zranení a pri tréningu klientov s bolesťami oporno - pohybového aparátu.

Novo osvojené teoretické poznatky sú v priebehu kurzu aplikované do praxe.

Tematické celky prvého kurzu:

Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu vysvetliť príčiny bolestí

Vyšetrenie postúry pohľadom

Diagnostika chrbtice pri hlbokom predklone

Hodnotenie a korekcie polohy panvy

Hodnotenie a korekcia dýchania, využitie v tréningu

Diagnostika skrátených svalov - orientačné testy (trojhlavý sval predkolenia, adduktory stehna, flexory kolenného kĺbu, flexory bedrového klĺbu, prsné svaly)

Hypermobilita - najdôležitejšie testy, riziká a odporúčania pre tréning

Diagnostika pohybových stereotypov pri cvičeniach: drep, kľuk, príťah, výpad.

Korekčné cvičenia a ich aplikácia do tréningu

 

Trvanie kurzu: sobota 8:30-18:00 vrátane hodinovej obednej prestávky a nedeľa 8:00-11:00

Lektor kurzu: Mgr. Oliver Poór 

  • diplomovaný fyzioterapeut
  • magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness
  • doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
  • v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
  • absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
  • aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách
  • 8 ročná prax v práci s rekreačnými aj vrcholovými športovcami
  • zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

Videoukážka obsahu kurzu.

 

Unilaterálny príťach: princíp cviku, správne prevedenie a najčastejšie chyby. 


Orientačný test skrátenia flexorov bedrového kĺbu. Jednoduchý, rýchly a praktický test, ktorý ti momôže určiť optimálny rozsah pohybu pre cvičenia ako výpady či split squat.

 

Ukážka z testovania flexorov kolenného kĺbu a riziká pri skrátení.

Účastníci dostanú skriptá, vyšetrovacie hárky a certifikát o absolvovaní kurzu. Pokyny, rozvrh a študijné materiály dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždeň pred samotným kurzom.

Minimálny počet účastníkov je 10. V prípade nenaplnenia minimálnej kapacity kurz zrušíme a vrátime plnú sumu školného. Maximálna kapacita kurzu je 15 ľudí. 

Podmienkou pokračovania na Diagnostiku pohybového aparátu vo fitness centre III. je úspešné zloženie spoplatneného záverečného online testu, ktorý pozostáva z otázok z prvého a druhého kurzu. Viac informácií o záverečnom online teste sa dozvedia účastníci priamo na školení.


Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I.

Miesto konania: Košice, Elite Sport Centre Uherova 13, 040 11

Dátum konania: 28.04.2018 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 14

Cena: 130 €

Voľných miest: 3

Prihlasovanie do: 24.04.2018 21:00


Diagnostika pohyb. aparátu + Bolesti chrbtice- spojenie fyzioterapie a tréningu

Miesto konania: Košice, Elite Sport Centre Uherova 13, 040 11

Dátum konania: 28.04.2018 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 22

Cena: 190 €

Voľných miest: 3

Prihlasovanie do: 24.04.2018 20:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu