Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre II.

Miesto konania: Bratislava, Aircraft Sport House, Ivanská cesta 30/D

Dátum konania: 02.06. - 03.06.2018 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 15

Cena: 130 €

Voľných miest: 4

Prihlasovanie do: 30.05.2018 08:00


Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre II. je určená pre trénerov, inštruktorov skupinových cvičení, učiteľov telesnej výchovy, rekreačných aj výkonnostných športovcov.

ČO SA NAUČÍŠ?

V druhej časti trojdielneho kurzu si prehĺbiš poznatky z predošlého kurzu a hlbšie pochopíš súvislosti pri tréningom s bolesťami oporno - pohybového aparátu. Kurz sa zameriava na PRESNÉ testovanie svalov s tendenciou ku skráteniu. Nové, analytické testy doplníš o rôzne metodiky strečingu. Pre lepšie uvoľnenie hypertonických svalov sa naučíš špecifické dýchacie cvičenia a základné princípy odstraňovania trigger pointov.

V tomto kurze sa naučíš ako testovať HSS (hlboký stabilizačný systému). Tieto testy spolu s vyšetrením chrbtice, skrátených a oslabených svalov ti pomôžu presnejšie identifikovať či sú zistené problémy štrukturálneho alebo funkčného pôvodu. To ti umožní lepšie pochopiť odhalené obmedzenia pohybu a vybrať vhodné tréningové prostriedky.

Vyšetrenie skrátených flexorov bedrového kĺbu pomocou svalového testu

Zostrih testov a cvičení z kurzov Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I a II.

Diagnostika pohybového aparátu II ťa naučí presne identifikovať skrátený sval a zvoliť vhodný postup korekcie.

 

Tematické celky druhého kurzu:

Analytické vyšetrenie skrátených svalov

Korekcia skrátených svalov rôznymi metódami strečingu

Vyhľadanie a odstraňovanie trigger pointov

Diagnostika hlbokého stabilizačného systému

Diagnostika dýchania a špecifické dýchacie cvičenia

Vyšetrenia chrbtice

Posudzovanie pohybových stereotypov (drep, kľuk, ťahy, tlaky, rotácie, extenzia bedrového kĺbu, abdukcia bedrového a ramenného kĺbu,...)

 

Účastníci dostanú skriptá, rozšírené vyšetrovacie hárky a certifikát o absolvovaní kurzu. Pokyny, rozvrh a študijné materiály dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždeň pred samotným kurzom.

Minimálny počet účastníkov je 10. V prípade nenaplnenia minimálnej kapacity kurz zrušíme a vrátime plnú sumu školného. Maximálna kapacita kurzu je 15 ľudí. 

Cena kurzu je 130 eur.

Podmienkou pokračovania na Diagnostiku pohybového aparátu vo fitness centre III. je úspešné zloženie spoplatneného záverečného online testu, ktorý pozostáva z otázok z prvého a druhého kurzu. Viac informácií o záverečnom online teste sa dozvedia účastníci priamo na školení.


Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre II.

Miesto konania: Bratislava, Aircraft Sport House, Ivanská cesta 30/D

Dátum konania: 02.06. - 03.06.2018 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 15

Cena: 130 €

Voľných miest: 4

Prihlasovanie do: 30.05.2018 08:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu