DNS športový kurz 1

Mesto Banská Bystrica, Sládkovičova 21
Čas 04.06.2020 - 05.06.2020, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 16
Cena 242€

REGISTRÁCIA NA KURZ PREBIEHA NA:
http://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=1204

Trojdielna séria DNS športových kurzov predstavuje princípy DNS a ich aplikácie v rámci posilňovania, fitness tréningu ale aj pre využitie v športovej fyzioterapii. 

Kurzy sú určené pre fitness trénerov, športových trénerov a zdravotníkov. V kurzoch je kladený dôraz na praktický nácvik správnej stabilizácie vrátane dychového stereotypu s následným kvalitným prevedením pohybového vzoru. Všetky tri časti sú prevažne praktické.

SKF udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a pridelila: IČ: 184/2019 s počtom kreditov 16.

Zdravo a Fit je organizátorom podujatia. REGISTRÁCIA NA KURZ PREBIEHA NA:
http://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=1204

Základné princípy ľudskej ontogenézy a vývojovej kineziológie:
- Vzťah mezi  kvalitou vývoja drženia tela v priebehu prvého roku života a dysfunkciami pohybového aparátu v dospelosti.
- Základné princípy ľudského pohybu: posturálny vývoj, vzor optimálnej stabilizácie trupu, oporná a nákročná funkcia končatín, ipsilaterálny a kontralaterálny pohybový vzor, vertikalizácia, funkčná kĺbna centrácia, prepojenie neurofyziologických a biomechanických princípov.
- Vyšetrenie a korekcia dychového stereotypu.
- Vyšetrenie kvality stabilizácie trupu prostredníctvom dynamických funkčných testov.
- Základy korekčných stratégií za účelem dosiahnutia optimálnej kvality stabilizačnej funkcie trupu a pohybových vzorov: centrácia oporného segmentu, napriamenie chrbtice, správne postavenie hrudníku a panvy, výber centrácie oporného segmentu, napriamenie chrbtice, správne postavenie panvy a hrudníka, výber ipsilaterálneho a kontralaterálneho vzoru, funkčná kĺbna centrácia.
- Základy cvičenia vo vývojových poziciách (vzor 3-7.  dieťaťa na bruchu a chrbte, poloha 5. mesiacov na boku, poloha šikmého sedu zodpovedajúca vývoju v 7.-8. mesiaci, polohy 9. mesiaca: kľak a poloha na štyroch)
-Integrácia stabilizačných cvičení do posilovacích a športových techník.

Zdravo a Fit je organizátorom podujatia. REGISTRÁCIA NA KURZ PREBIEHA NA:
http://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=1204


DNS športový kurz 1 242.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 26.08.2019 21:00
Rozsah vyučovacích hodín: 16
Dátum konania: 04.06.2020 - 05.06.2020, 09:00

Podobné kurzy
03.10.2020 - 04.10.2020
Bratislava
279€
Rezervujte
06.10.2020
Bratislava
15€
Rezervujte
11.10.2020
Bratislava
109€
Rezervujte
17.10.2020
Bratislava
129€
Rezervujte
Kurzy s Peter Obžera
03.10.2020 - 04.10.2020
Bratislava
279€
Rezervujte
11.10.2020
Bratislava
109€
Rezervujte
17.10.2020 - 18.10.2020
Nemce
800€
Rezervujte