Fyzio&Šport konferencia

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Žilinská Univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Čas 03.02.2018, 08:30
Rozsah vyučovacích hodín 8
Cena 15€

Konferencia sa koná na adrese  Žilinská Univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.
Registrácia bude prebiehať od 8:20.
Registrácia a prednášková sála sa nenachádza priamo v hlavnej budove rektorátu, ale vo vyznačenej budove, do ktorej je vchod priamo od cesty.
Presne vyznačenú polohu nájdete v nasledujúcom linku:
https://goo.gl/maps/6s16QZEqbuw
Parkovať sa dá v celom areále objektu zdarma, tam kde sú rampy je potrebné si vziať len lístok.
Peter Obžera,, Zdravo a Fit

Dobrý deň,

pozývame Vás na odborné podujatie Fyzio &Šport konferencia, ktorá bude venovaná diagnostike a prevencii zranení, novým trendom v rehablitácií, zlepšeniu zdravia a športovej výkonnosti, optimalizácii zaťaženia a regenerácii.

Podujatie sa začne 8:30  registráciou a následne o 9:00 otvorením konferencie a sekciou naplánovaných prednášok. V prípade, ak chcete, aby naši prednašajúci odpovedali aj na Vaše otázky, môžete poslať súkromnú správu (zdravoafit.sk@gmail.com).

Cena vstupného pri prihlásení do 15.1. 2018 je 10 euro, po tomto dátume 15 euro.
 

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila: IČ: 6/2018 s počtom kreditov 8.

 

Program konferencie je obohatený o praktické workshopy:

  • Body Analyzer - presná diagnostika.
  • Redcord - sila vs. stabilita, corrective exercise.

Program konferencie:

8:30 Registrácia

9:00 Od diagnostiky k prevencii zranení (Mgr. Peter Obžera, Mgr. Oliver Poór, Zdravo a Fit)  

9:35 Ako odhaliť vznikajúce svalové dysbalancie a tým znížiť riziko zranenia. (Mgr. Alice Hamáčková, Redpoint Clinic CZ)

9:50 Diagnostický software (Mgr. Henrieta Jablonská, Body Analyzer)

10:10 Praktické workshopy (Redcord a Body Analyzer)

10:40 Aspekty postupnej záťaže v tréningovom procese po invazívnom terapeutickom zákroku z hľadiska fyzioterapie. (Mgr. Martin Kasman, Tu a Teraz akadémia pohybu)

11:15 Využitie silového tréningu vo fyzioterapií (Richard Holič, FyzioRh, Zdravo a Fit)

11:50 Koleno: operačné vs. konzervatívne terapie systematic review (Bc. Dávid Líška, VŠC Dukla Banská Bystrica, Zdravo a Fit)

12:20 Vplyv trigger pointov na funkciu a výkon svalu. (Mgr. Daniel Pejčoch, Fyzioterapie Ostrava)

12:50 Obedová pauza

13:50 Variabilita srdcovej frekvencie - nový fenomén športového tréningu. (Mgr. Radim Šlachta, Ph.D., CEO mySASY)

14:35 Využitie jogy v praxi fyzioterapeuta a trénera (Mgr. Naďa Ulehlová, Institut fur physikalische Therapie- Neusiedl am See)

15:20 Zvyšovanie výkonu, tréning funkčnej sily s využitím rotácie v labilnom prostredí (Mgr. Alice Hamáčková, Redpoint Clinic CZ)

15:55 Praktické workshopy (Redcord a Body Analyzer)

16:15 Diskusia s hosťami (Mgr. Oliver Poór a hostia)

Podujatie organizujú Zdravo a Fit a FyzioRH.

Garantom podujatia je Mgr. Oliver Poór


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Fyzio&Šport konferencia 15.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 02.02.2018 08:00
Rozsah vyučovacích hodín: 8
Dátum konania: 03.02.2018, 08:30

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia: