Fyziojóga Advanced

Miesto konania: Bratislava, Zdravo a Fit - Vienna Gate, Kopčianska 10

Dátum konania: 24.11.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 129 €

Voľných miest: 5

Prihlasovanie do: 24.10.2019 22:30


Fyziojoga advanced (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Zdravo a Fit - Vienna Gate, Kopčianska 10

Dátum konania: 24.11.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 149 €

Voľných miest: 5

Prihlasovanie do: 18.11.2019 22:30


Na kurze Fyziojoga advanced sa naučíte ako cvičiť náročnejšie jogové pozície fyziologicky. Vďaka tomu dokážete cvičiť problematické ásany šetrne a bez bolesti. Náročné ásany s využitím princípov „fyziojogy“ sú skvelým tréningovým prostriedkom pre výkonnostných a vrcholových športovcov a výzvou pre nadšencov fitness a amatérskeho športu. Kurz fyziojoga advanced pomáha inštruktorom pilatesu, jógy a trénerom pochopiť a využiť princípy fyzioterapie v ich praxi. Pre cvičiacich ľudí je pokročilým tréningom, ktorý dokáže zlepšiť kĺbovú pohyblivosť, držanie tela a telesnú zdatnosť.

Fyziojoga advanced je nadstavbou kurzov Bolesť chrbtice (28.9.2019) a Bolesť veľkých kĺbov (29.9.2019) – spojenie fyzioterapie, jógy a silového tréningu. Vychádza z doteraz naučených poznatkov a súvislostí a ďalej ich rozvíja. Využíva pri tom náročnejšie ásany a pozície, ktoré zvyšujú nároky na rovnováhu a pohyblivosť. Pre maximálne pochopenie obsahu kurzu je vhodné najskôr absolvovať kurzy Bolesť chrbtice a Bolesť veľkých kĺbov, pretože ich obsah budeme ďalej rozvíjať.

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Čo sa na kurze naučíte:

9:00 - 10:00
- princípy fyziologického cvičenia jógy, nastavenie základných segmentov tela (hlava, ramená, hrudník, panva)

10:00 - 11:00 
- automobilizácia chrbtice ako predpríprava pre ďalšie jógové pozície
- automobilizácia driekovej, krčnej, hrudnej chrbtice
- prepojenie s dychom a jógovými pozíciami, aby sme to vedeli vložiť do hodiny jógy

11:00 - 12:30 
- rotácie
- prípravné cviky, aby sa rotácie ľahšie robili
- spojitosť m. quadratus lumborum a rotácie 
- využitie dychu a axiálneho ťahu v rotáciach
- rotácie v sede, stoji
- kombinácia ásan pre uvoľnenie m. quadratus lumborum a rotácia
- správne fyziologické prevedenie rotácii

12:30 - 13:30
OBED

13:30 - 15:00 
- predkolonové a záklonové pozície
- prepojenie záklonu a predklonu (kompenzácia)
- bráničné dýchanie a aktivácia brucha ako správny predpoklad prevedenia záklonov a predklonov
Záklony: kobra, polovičná kobra, sfinga, pes pozerajúci hore
Predklony: v sede, stoji, predklony v pozdrave slnka

15:00 - 16:00
- balančné pozície 
- postavenie nohy, kolena a stehennej kosti
- dôležitosť pelvifemorálnych stabilizátorov a cvičenia na ich aktiváciu
- prepojenie balančných pozícii - stabilizácia končatiny, posturálna stabilizácia v pozíciach

16:00 - 16:15
PRESTÁVKA

16:15 - 17:00
- pozície na otvorenie bedrových kĺbov
- zlepšenie hybnosti a stability zároveň, využívanie gravitácie v náš prospech
- vloženie pozícii s významom otvárania bedrových kĺbov do pozdravu slnka

17:00 - 17:45
UKÁŽKOVÁ HODINA

17:45 - 18:00 
DISKUSIA

 

Lektorkou kurzu je Mgr. Naďa Ulehlová

diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia

absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness

15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii

spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spája jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​

 

Kurz Fyziojoga advanced je venovaný náročnejším pozíciam, preto je potrebné dostatočné teoretické aj praktické zvládnutie základných ásan. Na kurze Fyziojoga advanced sa naučíte najviac ak dostatočne poznáte fyziologické nastavenia segmentov tela, centralizáciu kĺbov a stabilizáciu pohybu. Tieto východiská sú obsahom kurzov Bolesť chrbtice (28.9.2019) a Bolesť veľkých kĺbov (29.9.2019) a odporúčame ich absolvovať pred kurzom Fyziojoga advanced.

Okrem rozšírenia teoretických vedomostí a rozvoja praktických skúseností dostanete prepracované skriptá s fyziologicky korigovanými ásanami a certifikát o absolvovaní kurzu.

Čas konania kurzu je 9:00-18:00. Kapacita kurzu je 15 ľudí. V prípade nenaplnenia minimálnej kapacity kurzu 10 ľudí vraciame plnú cenu školenia.

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.


Fyziojóga Advanced

Miesto konania: Bratislava, Zdravo a Fit - Vienna Gate, Kopčianska 10

Dátum konania: 24.11.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 129 €

Voľných miest: 5

Prihlasovanie do: 24.10.2019 22:30


Fyziojoga advanced (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Zdravo a Fit - Vienna Gate, Kopčianska 10

Dátum konania: 24.11.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 149 €

Voľných miest: 5

Prihlasovanie do: 18.11.2019 22:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu