Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 28.09.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 130 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 28.08.2019 23:30


Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 21.09. - 05.10.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 30

Cena: 300 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 28.08.2019 23:30


Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode (Neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 28.09.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 150 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 23.09.2019 23:30


Priebeh: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích, terapeutických a tréningových techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

S blížiacim sa termínom kurzu rastie aj jeho cena, nepremeškajte zvýhodnenú ponuku! Navyše, pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve (21. 9. 2019)

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode (28. 9. 2019)

Fyzioterapia a fyziotréning  svalov panvového dna (5. 10. 2019)

získate zľavu 3x 130 eur= 300 eur. Vyberte si variant Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna​! Kúpa balíčka je možná do 28. 8. 2019 alebo do naplnenia kapacity kurzov.

Slovenská komora fyzioterapeutov udeľuje súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania v zmysle ods. 6 zákona č.578/2004 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a prideľuje: IČ: 222/2019 s počtom kreditov 10.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Časový rozvrh workshopu:

9:00 – 13:00 hod.

 • Úvod
 • Žena po pôrode – šestonedelie a obdobie po ňom
 • Vplyv tehotenstva a pôrodu na pohybový systém
 • Lokálne zmyny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Fyzio – diagnostika, terapia, tréning
 • Brucho – mobilizácia jazvy po sekcii, povolená brušná stena, diastáza, vnútrobrušný tlak a iné.
 • Diastáza – základné testy, špecifické testy, terapia, tréning, pomôcky, tejping, brušný pás
 • Panva – stabilita, bolesti panvy
 • Pavnové dno – PERFECT test, mobiizácia jazvy po epiziotómii, tréning, elektrostimulácia, pomôcky
 • Globálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Vzájomná spolupráca svalov panvového dna ,bránice a brušných svalov (valec)
 • Popôrodné komplikácie
 • Prirodzený pôrod vs.cisársky rez
 • Skríningová diagnostika po pôrode

13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 18:00 hod.

 • Fyzioteréning v období šestonedelia
 • Fyziotréning po šestonedelí
 • Všeobecné zásady fyziotréningu
 • Systematické pridávanie záťaže
 • Zapojenie dieťatka do tréningu – ranná stimulácia
 • Vedenie skupinových kurzov
 • Tréning vo fitness centre
 • Športové activity
 • ADŽ /aktivity denného života a tréning počas nich/

17:00 – 18:00 hod.

Fyziotréning – ukážková lekcia

Pre účastníkov workshopu je možnosť prísť na reálnu lekciu kurzu FITMAMA po pôrode alebo FITMAMA fyziotréning po dohode s lektorkou.

Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom, pôrodným asistentkám, dulám, laktačným poradkyniam

Úroveň podujatia: celoslovenská

Vzdelávacia aktivita je schválená Slovenskou komorou fyzioterapeutov a sú jej pridelené kredity. Účastník získava osvedčenie o účasti.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Vyštudovala fyzioterapiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu na SZU, trénerstvo 1. Stupňa na FTVŠ UK v Bratislave.

Počas štúdia získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii. Pracovala v DFNsP v Bratislave a v privátnych poliklinikách.

Získala špecializáciu v liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, liečbe funkčných a štruktrurálnych porúch pohybového systému, dysfunkcie panvy, PD a inkontinencie. Má absolvované kurzy Pilates, Joga therapy, Funkčný tréning, DNS, Redcord, Panvové dno a jeho paradox a iné.

Je autorkou fyziokonceptu FITMAMA, ktorý je zameraný na rehabilitačnú liečbu, a vzdelávanie v odbore gynekológie a pôrodníctva.

Vedie workshop pre fyzioterapeutov na tému popôrodnej rehabilitácie v Českej Republike (FyzioP, Klatovy, www.fyziop.cz) ale aj na Slovensku.  Venuje sa tiež vzdelávaniu vo firmách, školách alebo škôlkach.

Pôsobí v RC Presporkovo, kde vedie kurzy a poskytuje ambulantnú liečbu v HELASFYZIO.

Absolvovanie workshopu neoprávňuje používať obchodnú značku fitmama fyziokoncept. www.fit-mama.sk.


Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 28.09.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 130 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 28.08.2019 23:30


Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 21.09. - 05.10.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 30

Cena: 300 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 28.08.2019 23:30


Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode (Neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 28.09.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 150 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 23.09.2019 23:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu