Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

Mesto Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)
Čas 26.06.2020, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 10
Cena 129€

Úvod: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích, terapeutických a tréningových techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

S blížiacim sa termínom kurzu rastie aj jeho cena, nepremeškajte zvýhodnenú ponuku! Navyše, pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve (26. 6. 2020)

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode (27. 6. 2020)

Fyzioterapia a fyziotréning  svalov panvového dna (28. 6. 2020)

získate zľavu 3x 130 eur= 300 eur. Vyberte si variant Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna​! Kúpa balíčka je možná iba do vyčerpania zvýhodnených balíčkov.

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

 

Priebeh:  V úvode sa stanete súčasťou kurzu pre ženy v gravidite, kde získate prostrednícvom zážitku náhľad do umenia práce so ženamy a zároveň získate náhľad do tejto problematiky. Naučíte sa ako zladiť skupinu, odstrániť bariéry a vytvoriť príjemnú atmosféru. Dostanete vyšetrovací formulár, ktorý vás prevedie anamnézou, diagnostikou a terapiou gravidnej klienky z pohľadu fyzioterapie. Prakticky vykonáte špeciálne testy a získate teoretické informácie o diferencionálnej diagnostike a možnostich terapie. Budete sa učiť praktickému testovaniu a terapií panvy (stabilita), pelvic girdle pain (bolesť panvy), panvovému dnu (PERFECT test), trupovému “valcu”, diastáze a držaniu tela. Hlavnou témou bude dysfunkcia panvy.  Praktická a teoretická časť sa navzájom prelínajú.

Po obede sa prostredníctvom hry dozviete o príprave na pôrod a o jeho priebehu. Naučíte sa ako pristupovať k tréningu ženy v gravidite, na čo sa zamerať, čomu sa vyhnúť, v akej záťaži pracovať, ako vyskladať tréningovú jednotku pre jednotlivé trimestre a čo robiť v prípade komplikácií. Na záver si vyskúšate tréningovú ukážkovú lekciu.

Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky a slúži ako základ, ujasnenie alebo inšpirácia, či možný spôsob práce pre fyzioterapeutov, trénerov, duly, pôrodné asistentky a lekárov.  Prepája diagnostiku, fyzioterapiu a tréning pohybového systému. Vychádza z moderných metód a prístupov overených vedecky a aj praxou. Je živý s priestorom pre otázky a obohatený skúsenosťami lektorky.


Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

 

Časový rozvrh workshopu:

9:00 – 13:00 hod.

 • Úvod
 • Tehotentvo 
 • Komplexný pohľad na ženu a vplyv tehotenstva  na pohybový systém
 • Globálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Lokálne zmyny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Fyzio - diagnostika a terapia a tréning
 • Panva – stabilita, diagnostika, špeciálne testy, terapia, tréning, tejping, bedrový pás
 • Panvové dno – diagnostika, terapia, tréning
 • Brucho – diastáza – diagnostika, terapia, tréning, tejping
 • Vzájomná spolupráca svalov panvového dna ,bránice a brušných svalov v tehotenstve
 • Komplikácie v priebehu tehotenstva

13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 17:00 hod.

 • Pôrod – priebeh a príprava
 • Fyziotréning - teoreticky
 • Zameranie a zloženie tréningu
 • Prehľad zloženia tréningu podľa jednotlivých trimestrov
 • Vedenie skupinových kurzov
 • Tréning vo fitness centre
 • Tehotenstvo a šport
 • Aktivity denného života a odporúčania

17:00 – 18:00 hod.

 • Fyziotréning – ukážková lekcia

Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom, pôrodným asistentkám, dulám, laktačným poradkyniam

Úroveň podujatia: celoslovenská

Vzdelávacia aktivita je schválená Slovenskou komorou fyzioterapeutov a sú jej pridelené kredity. Účastník získava osvedčenie o účasti.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Vyštudovala fyzioterapiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, špecializáciu na SZU, trénerstvo 1. Stupňa na FTVŠ UK v Bratislave.

Počas štúdia získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii. Pracovala v DFNsP v Bratislave a v privátnych poliklinikách.

Získala špecializáciu v liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, liečbe funkčných a štruktrurálnych porúch pohybového systému, dysfunkcie panvy, PD a inkontinencie. Má absolvované kurzy Pilates, Joga therapy, Funkčný tréning, DNS, Redcord, Panvové dno a jeho paradox a iné.

Je autorkou fyziokonceptu FITMAMA, ktorý je zameraný na rehabilitačnú liečbu, a vzdelávanie v odbore gynekológie a pôrodníctva.

Vedie workshop pre fyzioterapeutov na tému popôrodnej rehabilitácie v Českej Republike (FyzioP, Klatovy, www.fyziop.cz) ale aj na Slovensku.  Venuje sa tiež vzdelávaniu vo firmách, školách alebo škôlkach.

Pôsobí v RC Presporkovo, kde vedie kurzy a poskytuje ambulantnú liečbu v HELASFYZIO.

Absolvovanie workshopu neoprávňuje používať obchodnú značku fitmama fyziokoncept. www.fit-mama.sk.


Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve 129.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 26.05.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 26.06.2020, 09:00

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve (Neskorý nákup) 149.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 21.06.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 26.06.2020, 09:00

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna 300.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 26.05.2020 23:30

Podobné kurzy
Kurzy s Peter Obžera
03.10.2020 - 04.10.2020
Bratislava
279€
Rezervujte
11.10.2020
Bratislava
109€
Rezervujte
17.10.2020 - 18.10.2020
Nemce
800€
Rezervujte