Fyzioterapia po operácií kolena a návrat k tréningu

Miesto konania: Bratislava, Clinica Ortopedica, Nevädzová 6

Dátum konania: 11.05.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 129 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 21.04.2019 23:30


Fyzioterapia po operácií kolena a návrat k tréningu (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Clinica Ortopedica, Nevädzová 6

Dátum konania: 11.05.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 149 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 02.05.2019 23:30


Fyzioterapia po operécií kolena a návrat k tréningu je prvým praktickým školením pre FYZIOTERAPEUTOV, ktoré porovnáva a spája pohľad lekára – chirurga, fyzioterapeuta a športového trénera pri návrate športovca do tréningu.

Na kurze sa prakticky naučíte:

Kedy je bolesť alebo zranenie kolena úlohou pre fyzioterapeuta a kedy pre lekára?

Aké sú možnosti chirurgie a moderné trendy v operatíve kolenného kĺbu? (So zameraním na najčastejšie úrazy a poškodenia mäkkých štruktúr kolenného kĺbu)

Ako by mal postupovať fyzioterapeut aby pripravil športovca pre návrat k tréningu?

Ako komunikovať a spolupracovať s trénerom pri návrate športovca do tréningového cyklu?

Ako individualizovať tréningové zaťaženie?

Ako poučiť trénera a edukovať športovca o kompenzačných cvičeniach?

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila vzdelávaciu aktivitu do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 84/2019 s počtom kreditov 5.

 

Program kurzu

9:00 – 11:30

Anatómia kolenného kĺbu

Funkčné testy kolenného kĺbu

Operačné postupy najčastejších poranení kolena a rozsah poškodení

Východiská pre fyzioterapiu

 

11:45 - 16:00 (vrátane obedovej prestávky)

Úlohy fyzioterapeuta v procese terapie

Predoperačná fyzioterapia

Fyzioterapia po operácií kolena

Rehabilitačné protokoly a postupy

Využitie fyzikálnej terapie v rehabilitácií

Využitie pomôcok vo fyzioterapií po operácií kolena

Východiská pre návrat do tréningu

 

16:15 – 18:00

Úlohy trénera v procese návratu športovca k tréningu

Prechod od fyzioterapie k tréningu

Objem a intenzifikácia tréningu

Využitie kompenzačných cvičení v procese trénigu

Návrat do vrcholnej formy

Prevencia recidívy zranenia

Diskusia a riešenie problémov z praxe

Ukončenie kurzu

Fyzioterapia po operécií kolena a návrat k tréningu

 

O lektoroch:

MUDr. Tomáš Jakubík

- ortopéd, špecialista na Clinica Ortopedica

- Arthtrex Knee & Shoulder Update

- Červeňanského dni, národný kongres SOTS

- MATHYS European Orthopaedics

- Masterclass "Challanges in Hip Arthroplasty"

- C.F.P. bioharmonický systém TEP bedrového kĺbu

- "Knee: Difficult Primary & Revision"  Masterclass

- Artroskopické kurzy

- Kurz neodkladná podpora životných funkcií

- Národní kongres Spoločnosti pro sportovní tramatologii a artroskopii

- EFORT Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology

- ESSKA Congress- European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy

 

Mgr. Naďa Ulehlová
- diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia

- absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness, NeuroKinetic Therapy, Mulligen koncept

- 15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii

- spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​

 

PaedDr. Mgr. Oliver Poór

- diplomovaný fyzioterapeut

- magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness

- doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie

-rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií.

- v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky

- absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov

- aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách

- zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

 

Čas konania kurzu 9:00-18:00 vrátane hodinovej prestávky na obed. Kurz bude prebiehať v slopupráci s naším partnerom Clinica Ortopedica.

Clinica Ortopedica

 

Účastníci dostanú skriptá a certifikát o účasti na kurze. Z teoretickej časti bude vyhotovený videozáznam, ktorý dostanú účastníci ako bonus ku školeniu.

Minimálny počet účastníkov je 8. V prípade nenaplnenia minimálnej kapacity kurz zrušíme a vrátime plnú sumu školného. Maximálna kapacita kurzu je 12 ľudí.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila vzdelávaciu aktivitu do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 84/2019 s počtom kreditov 5.


Fyzioterapia po operácií kolena a návrat k tréningu

Miesto konania: Bratislava, Clinica Ortopedica, Nevädzová 6

Dátum konania: 11.05.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 129 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 21.04.2019 23:30


Fyzioterapia po operácií kolena a návrat k tréningu (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Clinica Ortopedica, Nevädzová 6

Dátum konania: 11.05.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 149 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 02.05.2019 23:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu