Fyzioterapia po pôrode

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto BRATISLAVA, FYZIO CENTRUM - ZDRAVO A FIT (NA 1. POSCHODÍ VO VIENNA GATE GALERIA, KOPČIANSKA 8A - 10, PETRŽALKA)
Čas 07.11.2020, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 10
Cena 129€

Priebeh: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích, terapeutických a tréningových techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

S blížiacim sa termínom kurzu rastie aj jeho cena, nepremeškajte zvýhodnenú ponuku! Navyše, pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov
Fyzioterapia v tehotenstve (6. 11. 2020)
Fyzioterapia po pôrode (7. 11. 2020)
Fyzioterapia svalov panvového dna (8. 11. 2020)
získate zľavu 3x 130 eur = 300 eur. Vyberte si variant Fyzioterapia v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna​! Kúpa balíčka je možná iba do vyčerpania zvýhodnených balíčkov.

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Školenie Fyzioterapia po pôrode

Časový rozvrh workshopu:

 • 9:00 – 13:00 hod.
 • Úvod
 • Žena po pôrode – šestonedelie a obdobie po ňom
 • Vplyv tehotenstva a pôrodu na pohybový systém
 • Lokálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Fyzio – diagnostika, terapia, tréning
 • Brucho – mobilizácia jazvy po sekcii, povolená brušná stena, diastáza, vnútrobrušný tlak a iné.
 • Diastáza – základné testy, špecifické testy, terapia, tréning, pomôcky, tejping, brušný pás
 • Panva – stabilita, bolesti panvy
 • Pavnové dno – PERFECT test, mobilizácia jazvy po epiziotómii, tréning, elektrostimulácia, pomôcky
 • Globálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Vzájomná spolupráca svalov panvového dna ,bránice a brušných svalov (valec)
 • Popôrodné komplikácie
 • 13:00 – 14:00 OBED
 • 14:00 – 18:00 hod.
 • Fyzioterapia v období šestonedelia
 • ADŽ /aktivity denného života a tréning počas nich/
 • Ukážková lekcia

Pre účastníkov workshopu je možnosť prísť na reálnu lekciu kurzu FITMAMA po pôrode alebo FITMAMA fyziotréning po dohode s lektorkou.

Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom, pôrodným asistentkám, dulám, laktačným poradkyniam

Úroveň podujatia: celoslovenská
Vzdelávacia aktivita je schválená Slovenskou komorou fyzioterapeutov a sú jej pridelené kredity. Účastník získava osvedčenie o účasti.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková
Vyštudovala fyzioterapiu (magisterské štúdium) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Získala špecializáciu v dvojročnom špecializačnom štúdiu zameranom na liečbu vybraných štrukturálnych a funkčných porúch pohybového systému na SZU v Bratislave. Doplnila si trénerské vzdelanie I. stupňa na FTVŠ v Bratislave. Počas štúdia a po ňom získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii – Sydney.  Po škole pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, v ProBios Bratislava, vo Falck healthcare, v Centre Aktívnej Fyzioterapie. Momentálne má vlastnú prax. Je autorkou celostného rehabilitačného systému POSTNATAL pre ženy po pôrode. Je lektorkou kurzov zameraných na problematiku gynekologickej fyzioterapie doma a v zahraničí. Vedie diplomové práce, vystupuje na konferenciách, tlačovkách, prispieva článkami do rôznych časopisov portálov. Je hosťom v televíznych reláciách.
Je členkou Slovenskej komory fyzioterapie. Držiteľkou licencie pre výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní fyzioterapeut.  

Školenia:  
Fyzioterapia pri dysfunkcii svalov panvového dna a inkontinencie moču - lektorka akreditovaného kurzu MZSR
Manuálna terapia - certifikovaná pracovná činnosť - SZU
Liečba niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou L. Mojžíšovej 
Liečba  funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému - špecializačné štúdium SZU
Dysfunkcia panvy, panvového dna a inkontinencia - akreditovaný kurz MZČR - Klatovy - FyzioP
Fit v tehotenstve - Klatovy
Fit po pôrode – lektorka kurzu – FyzioP, Klatovy 
Panvové dno a jeho paradox - Bangkok, Thajsko - komplexné školenie
Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve - lektorka školenia Zdravo a Fit
Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode - lektorka školenia Zdravo a Fit
Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna - lektorka školenia Zdravo a Fit
Lymfatická masáž 
Má absolvované kurzy Pilates, Joga (Thajsko), Redcord, Funkčný tréning, DNS a iné
www.gynfyzio.sk


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Fyzioterapia po pôrode 129.00 EUR
Rezervuj 2 voľných miest
Prihlasovanie do: 05.11.2020 23:59
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 07.11.2020, 09:00

Fyzioterapia po pôrode (neskorý nákup) 149.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 31.10.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 07.11.2020, 09:00

Balík: Fyzioterapia v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna 300.00 EUR
Rezervuj 2 voľných miest
Prihlasovanie do: 19.10.2020 00:00

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
Kurzy s Zdravo a Fit
30.04.2022 - 01.05.2022
Bratislava
545€
1 voľných miest
Rezervujte
05.05.2022 - 08.05.2022
Bratislava
350€
Rezervujte
12.05.2022 - 15.05.2022
Nemce
1247€
1 voľných miest
Rezervujte
02.07.2022 - 03.07.2022
Bratislava
550€
1 voľných miest
Rezervujte