Fyzioterapia svalov panvového dna

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto BRATISLAVA, FYZIO CENTRUM - ZDRAVO A FIT (NA 1. POSCHODÍ VO VIENNA GATE GALERIA, KOPČIANSKA 8A - 10, PETRŽALKA)
Čas 08.11.2020, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 10
Cena 129€

Úvod: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích, terapeutických a tréningových techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

S blížiacim sa termínom kurzu rastie aj jeho cena, nepremeškajte zvýhodnenú ponuku! Navyše, pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov
Fyzioterapia v tehotenstve (6. 11. 2020)
Fyzioterapia po pôrode (7. 11. 2020)
Fyzioterapia svalov panvového dna (8. 11. 2020)
získate zľavu 3x 130 eur = 300 eur. Vyberte si variant Fyzioterapia v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna​! Kúpa balíčka je možná iba do vyčerpania zvýhodnených balíčkov.

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Priebeh:  Problematika svalov panvového dna je u nás veľmi žiadaná. Sú rôzne školy a rôzne princípy, ktoré sa pri práci s ním využívajú. Toto školenie je založené na poznatkoch vychádzajúcich s rozsiahlych štúdií Kari Bo, ktorá je jedna z najuznávanejších fyzioterapeutiek v odbore gynekologickej fyzioterapie. V úvode získate teoretický náhľad do tejto problematiky. Pripomeniete si anatomické fakty, rozdiely medzi mužským a ženským panvovým dnom, jeho vzťah k bránici, trupovému svalstvu a celému telu. Prakticky si prejdete princípy jeho aktivity v kľude aj pri pohybe. Lektorka Vám prakticky ukáže vaginálne vyšetrenie- aspekciu, palpáciu, zisťovanie tonusu, vykonávanie funkčného testovania podľa PERFECT. Ukáže Vám ako ošetriť popôrodné jazvy, bolestivé body, vykonať masáž pri zvýšenom tonuse, a ako ošetriť kostrč a svaly PD per rectum. Prakticky si ozrejmíte a vyskúšate základné orientačné vyšetrenie PERFECT škály (nie vaginálne). Prejdete si jednotlivé poruchy funkcie, poškodenia a možnosti terapie. Naučíte sa ako systematicky pracovať s výsledkami testu a ako a aké cviky a pomôcky používať. Na záver si vyskúšate tréningovú lekciu zameranú na panvové dno.

Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky a slúži ako základ, ujasnenie alebo inšpirácia, či možný spôsob práce pre fyzioterapeutov, duly, pôrodné asistentky, prípadne lekárov. Prepája diagnostiku, fyzioterapiu a tréning pohybového systému. Vychádza z moderných metód a prístupov overených vedecky a aj praxou. Je živý s priestorom pre otázky a obohatený skúsenosťami lektorky.
Školenie Fyzioterapia svalov panvového dna

Časový rozvrh workshopu:
 • 9:00 – 13:00 hod.
 • Anatomické fakty
 • Funkcia panvového dna
 • Dysfunkcia panvy a panvového dna
 • Prepojenie panvového dna s bránicou
 • Prepojenie panvového dna so stredom tela
 • Posturálna stabilita, práca panvového dna v kľude, pri záťaži, zaistenie lumbopelvikálnej stability
 • Hypotonus svalov panvového dna a jeho vplyv na pohybový systém
 • Hypertonus svalov panvového dna a jeho vplyv na pohybový systém
 • Špecifiká pri popôrodných komplikáciách (epiziotómia, prolaps maternice, inkontinencia, hemeroidy)
 • Trauma, úzkosť, stres a vplyv na panvové dno a sexualitu
 • 13:00 – 14:00 OBED
 • 14:00 – 18:00
 • Funkčné testovanie panvového dna – PERFECT test
 • Zostavenie fyziotréningu podľa výsledkov testu
 • Cvičebné a stimulačné pomôcky
 • Systematické pridávanie záťaže a vedenie klientky
 • Tréning panvového dna vo fitness centre
 • Aktivity denného života a odporúčania
 • Fyziotréning – ukážková lekcia

Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom, pôrodným asistentkám, dulám, laktačným poradkyniam a ich klientkám alebo pacientkam
Úroveň podujatia: celoslovenská
Vzdelávacia aktivita je schválená Slovenskou komorou fyzioterapeutov a sú jej pridelené kredity. Účastník získava osvedčenie o účasti.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková
Vyštudovala fyzioterapiu (magisterské štúdium) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Získala špecializáciu v dvojročnom špecializačnom štúdiu zameranom na liečbu vybraných štrukturálnych a funkčných porúch pohybového systému na SZU v Bratislave. Doplnila si trénerské vzdelanie I. stupňa na FTVŠ v Bratislave. Počas štúdia a po ňom získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii – Sydney.  Po škole pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, v ProBios Bratislava, vo Falck healthcare, v Centre Aktívnej Fyzioterapie. Momentálne má vlastnú prax. Je autorkou celostného rehabilitačného systému POSTNATAL pre ženy po pôrode. Je lektorkou kurzov zameraných na problematiku gynekologickej fyzioterapie doma a v zahraničí. Vedie diplomové práce, vystupuje na konferenciách, tlačovkách, prispieva článkami do rôznych časopisov portálov. Je hosťom v televíznych reláciách.
Je členkou Slovenskej komory fyzioterapie. Držiteľkou licencie pre výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní fyzioterapeut.  

Školenia:  
Fyzioterapia pri dysfunkcii svalov panvového dna a inkontinencie moču - lektorka akreditovaného kurzu MZSR
Manuálna terapia - certifikovaná pracovná činnosť - SZU
Liečba niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou L. Mojžíšovej 
Liečba  funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému - špecializačné štúdium SZU
Dysfunkcia panvy, panvového dna a inkontinencia - akreditovaný kurz MZČR - Klatovy - FyzioP
Fit v tehotenstve - Klatovy
Fit po pôrode – lektorka kurzu – FyzioP, Klatovy 
Panvové dno a jeho paradox - Bangkok, Thajsko - komplexné školenie
Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve - lektorka školenia Zdravo a Fit
Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode - lektorka školenia Zdravo a Fit
Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna - lektorka školenia Zdravo a Fit
Lymfatická masáž 
Má absolvované kurzy Pilates, Joga (Thajsko), Redcord, Funkčný tréning, DNS a iné
www.gynfyzio.sk


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Fyzioterapia svalov panvového dna 129.00 EUR
Rezervuj 2 voľných miest
Prihlasovanie do: 05.11.2020 23:59
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 08.11.2020, 09:00

Fyzioterapia svalov panvového dna (neskorý nákup) 149.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 31.10.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 08.11.2020, 00:00

Balík: Fyzioterapia v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna 300.00 EUR
Rezervuj 2 voľných miest
Prihlasovanie do: 19.10.2020 00:00

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
28.05.2021 - 30.05.2021
Bratislava
599€
Rezervujte
presunuté na neurčito BRATISLAVA
129€
Rezervujte
presunuté na neurčito BRATISLAVA
129€
Rezervujte
Kurzy s Zdravo a Fit
11.05.2021 - 01.06.2021
Bratislava
48€
Rezervujte
15.05.2021 - 16.05.2021
Bratislava
169€
Rezervujte
21.05.2021 - 23.05.2021
Bratislava
350€
Rezervujte
presunuté na neurčito Bratislava
119€
Rezervujte