Fyzioterapia v tehotenstve

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto BRATISLAVA, FYZIO CENTRUM - ZDRAVO A FIT (NA 1. POSCHODÍ VO VIENNA GATE GALERIA, KOPČIANSKA 8A - 10, PETRŽALKA)
Čas 06.11.2020, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 10
Cena 129€

Úvod: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích, terapeutických a tréningových techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky. Slúži ako základ, ujasnenie a inšpirácia pre prácu fyzioterapeutov, pre duly, pôrodné asistentky a lekárov. Prepája diagnostiku, fyzioterapiu a tréning pohybového systému. Vychádza z moderných metód a prístupov overených vedecky aj praxou. Je živý s priestorom pre otázky a obohatený skúsenosťami lektorky.

S blížiacim sa termínom kurzu rastie aj jeho cena, nepremeškajte zvýhodnenú ponuku! Navyše, pri zakúpení všetkých troch nadväzujúcich kurzov
Fyzioterapia v tehotenstve (6. 11. 2020)
Fyzioterapia po pôrode (7. 11. 2020)
Fyzioterapia svalov panvového dna (8. 11. 2020)
získate zľavu 3x 130 eur = 300 eur. Vyberte si variant Fyzioterapia v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna​! Kúpa balíčka je možná iba do vyčerpania zvýhodnených balíčkov.

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

 

Priebeh:  V úvode sa stanete súčasťou kurzu pre ženy v gravidite, kde získate prostredníctvom zážitku náhľad do umenia práce so ženami a zároveň získate náhľad do tejto problematiky a zacvičíme si tréningovú jednotku pre tehotné ženy. Naučíte sa ako zladiť skupinu, odstrániť bariéry a vytvoriť príjemnú atmosféru. Teoreticky sa dozviete o vplyve tehotenstva na pohybový systém a princípy práce terapeuta s tehotnou ženou. Prakticky vykonáte špeciálne testy a získate teoretické informácie o diferenciálnej diagnostike a možnostiach terapie. Budete sa učiť praktickému testovaniu a terapii panvy (stabilita), pelvic girdle pain (bolesť panvy), panvovému dnu (PERFECT test), trupovému “valcu”, diastáze a držaniu tela. Hlavnou témou bude dysfunkcia panvy.  Praktická a teoretická časť sa navzájom prelínajú. Na záver sa prostredníctvom hry dozviete o príprave na pôrod a o jeho priebehu.
Školenie Fyzioterapia v tehotenstve

Časový rozvrh workshopu:

9:00 – 13:00 hod.

 • Ukážková hodina s lektorkou
 • Tehotenstvo 
 • Komplexný pohľad na ženu a vplyv tehotenstva  na pohybový systém
 • Globálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Lokálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Vzájomná spolupráca svalov panvového dna ,bránice a brušných svalov v tehotenstve
 • Komplikácie v priebehu tehotenstva

13:00 – 14:00 OBED
14:00 - 18:00 hod.

 • Panva v tehotenstve a fyzioterapia – PGP, nestabilná panva, bolesti- vyšetrenie, ošetrenie, tréning
 • Brucho – diastáza
 • Pôrod – priebeh a príprava
 • Aktivity denného života a odporúčania


Komu je kurz určený: fyzioterapeutom, lekárom, trénerom, pôrodným asistentkám, dulám, laktačným poradkyniam
Úroveň podujatia: celoslovenská
Vzdelávacia aktivita je schválená Slovenskou komorou fyzioterapeutov a sú jej pridelené kredity. Účastník získava osvedčenie o účasti.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Vyštudovala fyzioterapiu (magisterské štúdium) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Získala špecializáciu v dvojročnom špecializačnom štúdiu zameranom na liečbu vybraných štrukturálnych a funkčných porúch pohybového systému na SZU v Bratislave. Doplnila si trénerské vzdelanie I. stupňa na FTVŠ v Bratislave. Počas štúdia a po ňom získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii – Sydney.  Po škole pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, v ProBios Bratislava, vo Falck healthcare, v Centre Aktívnej Fyzioterapie. Momentálne má vlastnú prax. Je autorkou celostného rehabilitačného systému POSTNATAL pre ženy po pôrode. Je lektorkou kurzov zameraných na problematiku gynekologickej fyzioterapie doma a v zahraničí. Vedie diplomové práce, vystupuje na konferenciách, tlačovkách, prispieva článkami do rôznych časopisov portálov. Je hosťom v televíznych reláciách.
Je členkou Slovenskej komory fyzioterapie. Držiteľkou licencie pre výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní fyzioterapeut.  

Školenia:  
Fyzioterapia pri dysfunkcii svalov panvového dna a inkontinencie moču - lektorka akreditovaného kurzu MZSR
Manuálna terapia - certifikovaná pracovná činnosť - SZU
Liečba niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou L. Mojžíšovej 
Liečba  funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému - špecializačné štúdium SZU
Dysfunkcia panvy, panvového dna a inkontinencia - akreditovaný kurz MZČR - Klatovy - FyzioP
Fit v tehotenstve - Klatovy
Fit po pôrode – lektorka kurzu – FyzioP, Klatovy 
Panvové dno a jeho paradox - Bangkok, Thajsko - komplexné školenie
Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve - lektorka školenia Zdravo a Fit
Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode - lektorka školenia Zdravo a Fit
Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna - lektorka školenia Zdravo a Fit
Lymfatická masáž 
Má absolvované kurzy Pilates, Joga (Thajsko), Redcord, Funkčný tréning, DNS a iné
www.gynfyzio.sk


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Fyzioterapia v tehotenstve 129.00 EUR
Rezervuj 2 voľných miest
Prihlasovanie do: 19.10.2020 00:00
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 06.11.2020, 09:00

Fyzioterapia v tehotenstve (neskorý nákup) 149.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 31.10.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 06.11.2020, 09:00

Balík: Fyzioterapia v tehotenstve + po pôrode + svalov panvového dna 300.00 EUR
Rezervuj 2 voľných miest
Prihlasovanie do: 19.10.2020 00:00

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
28.05.2021 - 30.05.2021
Bratislava
599€
Rezervujte
presunuté na neurčito BRATISLAVA
129€
Rezervujte
presunuté na neurčito BRATISLAVA
129€
Rezervujte
Kurzy s Zdravo a Fit
08.05.2021 - 09.05.2021
Bratislava
550€
1 voľných miest
Rezervujte
15.05.2021 - 16.05.2021
Bratislava
169€
Rezervujte