Fyzioterapia v tehotenstve, po pôrode a svalov panvového dna

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Zdravo a Fit - semináre a kurzy
Čas 20.05.2022 - 22.05.2022, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 30
Cena 339€

V minulosti ste mali možnosť zakúpiť si kurzy Fyzioterapia v tehotenstve, po pôrode a svalov panvového dna samostatne. Našim cieľom je prináše kurzy najvyššej kvality a pomáhať Vám odborne rásť. Preto sme sa spoločne s lektorkou kurzu Mgr. Zuzanou Wolekovou rozhodli spojiť tri samostatné kurzy do jedného uceleného trojdňového kurzu. V prípade, že ste v minulosti nestihli absolvovať niektorý zo samostatných kurzov a mali by ste o neho záujem kontaktujte nás na podpora.zdravoafit@gmail.com.

Komu sú kurzy určené: 
fyzioterapeutom, lekárom, pôrodným asistentkám, dulám, laktačným poradkyniam.
Pre trénerov, inštriktorov skupinových cvičení a pilatesu sme vytvorili obsahovo prispôsobený kurzy Fyziotréning v tehotenstve a po pôrode systémom POSTNATAL.

Úvod: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích, terapeutických a tréningových techník. Tento trojdňový workshop je komplexným náhľadom do rozsiahlej problematiky. Slúži ako základ, ujasnenie a inšpirácia pre prácu fyzioterapeutov, pre duly, pôrodné asistentky a lekárov. Prepája diagnostiku, fyzioterapiu a tréning pohybového systému. Vychádza z moderných metód a prístupov overených vedecky aj praxou. Je živý s priestorom pre otázky a obohatený skúsenosťami lektorky.

Fyzioterapia v tehotenstve:
Priebeh
: V úvode sa stanete súčasťou kurzu pre ženy v gravidite, kde získate prostredníctvom zážitku náhľad do umenia práce so ženami a zároveň získate náhľad do tejto problematiky a zacvičíme si tréningovú jednotku pre tehotné ženy. Naučíte sa ako zladiť skupinu, odstrániť bariéry a vytvoriť príjemnú atmosféru. Teoreticky sa dozviete o vplyve tehotenstva na pohybový systém a princípy práce terapeuta s tehotnou ženou. Prakticky vykonáte špeciálne testy a získate teoretické informácie o diferenciálnej diagnostike a možnostiach terapie. Budete sa učiť praktickému testovaniu a terapii panvy (stabilita), pelvic girdle pain (bolesť panvy), panvovému dnu (PERFECT test), trupovému “valcu”, diastáze a držaniu tela. Hlavnou témou bude dysfunkcia panvy.  Praktická a teoretická časť sa navzájom prelínajú. Na záver sa prostredníctvom hry dozviete o príprave na pôrod a o jeho priebehu.
Školenie Fyzioterapia v tehotenstve

Časový rozvrh workshopu Fyzioterapia v tehotenstve (piatok 20. 5. 2022):

9:00 – 13:00 hod.

 • Ukážková hodina s lektorkou
 • Tehotenstvo 
 • Komplexný pohľad na ženu a vplyv tehotenstva  na pohybový systém
 • Globálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Lokálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Vzájomná spolupráca svalov panvového dna ,bránice a brušných svalov v tehotenstve
 • Komplikácie v priebehu tehotenstva
13:00 – 14:00 OBED

14:00 - 18:00 hod.
 • Panva v tehotenstve a fyzioterapia – PGP, nestabilná panva, bolesti- vyšetrenie, ošetrenie, tréning
 • Brucho – diastáza
 • Pôrod – priebeh a príprava
 • Aktivity denného života a odporúčania


Fyzioterapia po pôrode:
Priebeh: Vzdelávacia aktivita prebieha formou teoretického základu a praktického vykonania vyšetrovacích, terapeutických a tréningových techník. Workshop je náhľadom do rozsiahlej problematiky.

Časový rozvrh workshopu Fyzioterapia po pôrode (sobota 21. 5. 2022):

9:00 – 13:00 hod.
 • Úvod
 • Žena po pôrode – šestonedelie a obdobie po ňom
 • Vplyv tehotenstva a pôrodu na pohybový systém
 • Lokálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Fyzio – diagnostika, terapia, tréning
 • Brucho – mobilizácia jazvy po sekcii, povolená brušná stena, diastáza, vnútrobrušný tlak a iné.
 • Diastáza – základné testy, špecifické testy, terapia, tréning, pomôcky, tejping, brušný pás
 • Panva – stabilita, bolesti panvy
 • Pavnové dno – PERFECT test, mobilizácia jazvy po epiziotómii, tréning, elektrostimulácia, pomôcky
 • Globálne zmeny v pohybovom systéme a ich vplyv na pohybový systém
 • Vzájomná spolupráca svalov panvového dna ,bránice a brušných svalov (valec)
 • Popôrodné komplikácie
13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 18:00 hod.
 • Fyzioterapia v období šestonedelia
 • ADŽ /aktivity denného života a tréning počas nich/
 • Ukážková lekcia
Školenie Fyzioterapia po pôrode

Fyzioterapia svalov panvového dna:
Priebeh: Problematika svalov panvového dna je u nás veľmi žiadaná. Sú rôzne školy a rôzne princípy, ktoré sa pri práci s ním využívajú. Toto školenie je založené na poznatkoch vychádzajúcich s rozsiahlych štúdií Kari Bo, ktorá je jedna z najuznávanejších fyzioterapeutiek v odbore gynekologickej fyzioterapie. V úvode získate teoretický náhľad do tejto problematiky. Pripomeniete si anatomické fakty, rozdiely medzi mužským a ženským panvovým dnom, jeho vzťah k bránici, trupovému svalstvu a celému telu. Prakticky si prejdete princípy jeho aktivity v kľude aj pri pohybe. Lektorka Vám prakticky ukáže vaginálne vyšetrenie- aspekciu, palpáciu, zisťovanie tonusu, vykonávanie funkčného testovania podľa PERFECT. Ukáže Vám ako ošetriť popôrodné jazvy, bolestivé body, vykonať masáž pri zvýšenom tonuse, a ako ošetriť kostrč a svaly PD per rectum. Prakticky si ozrejmíte a vyskúšate základné orientačné vyšetrenie PERFECT škály (nie vaginálne). Prejdete si jednotlivé poruchy funkcie, poškodenia a možnosti terapie. Naučíte sa ako systematicky pracovať s výsledkami testu a ako a aké cviky a pomôcky používať. Na záver si vyskúšate tréningovú lekciu zameranú na panvové dno.
Školenie Fyzioterapia svalov panvového dna

Časový rozvrh workshopu Fyzioterapia svalov panvového dna (nedeľa 22. 5. 2022):
9:00 – 13:00 hod.
 • Anatomické fakty
 • Funkcia panvového dna
 • Dysfunkcia panvy a panvového dna
 • Prepojenie panvového dna s bránicou
 • Prepojenie panvového dna so stredom tela
 • Posturálna stabilita, práca panvového dna v kľude, pri záťaži, zaistenie lumbopelvikálnej stability
 • Hypotonus svalov panvového dna a jeho vplyv na pohybový systém
 • Hypertonus svalov panvového dna a jeho vplyv na pohybový systém
 • Špecifiká pri popôrodných komplikáciách (epiziotómia, prolaps maternice, inkontinencia, hemeroidy)
 • Trauma, úzkosť, stres a vplyv na panvové dno a sexualitu
13:00 – 14:00 OBED

14:00 – 18:00
 • Funkčné testovanie panvového dna – PERFECT test
 • Zostavenie fyziotréningu podľa výsledkov testu
 • Cvičebné a stimulačné pomôcky
 • Systematické pridávanie záťaže a vedenie klientky
 • Tréning panvového dna vo fitness centre
 • Aktivity denného života a odporúčania
 • Fyziotréning – ukážková lekcia

Úroveň podujatia: celoslovenská
Vzdelávacia aktivita je schválená Slovenskou komorou fyzioterapeutov a sú jej pridelené kredity. Účastník získava osvedčenie o účasti.

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

Vyštudovala fyzioterapiu (magisterské štúdium) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Získala špecializáciu v dvojročnom špecializačnom štúdiu zameranom na liečbu vybraných štrukturálnych a funkčných porúch pohybového systému na SZU v Bratislave. Doplnila si trénerské vzdelanie I. stupňa na FTVŠ v Bratislave. Počas štúdia a po ňom získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii – Sydney.  Po škole pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, v ProBios Bratislava, vo Falck healthcare, v Centre Aktívnej Fyzioterapie. Momentálne má vlastnú prax. Je autorkou celostného rehabilitačného systému POSTNATAL pre ženy po pôrode. Je lektorkou kurzov zameraných na problematiku gynekologickej fyzioterapie doma a v zahraničí. Vedie diplomové práce, vystupuje na konferenciách, tlačovkách, prispieva článkami do rôznych časopisov portálov. Je hosťom v televíznych reláciách.
Je členkou Slovenskej komory fyzioterapie. Držiteľkou licencie pre výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní fyzioterapeut.  

Školenia:  
Fyzioterapia pri dysfunkcii svalov panvového dna a inkontinencie moču - lektorka akreditovaného kurzu MZSR
Manuálna terapia - certifikovaná pracovná činnosť - SZU
Liečba niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou L. Mojžíšovej 
Liečba  funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému - špecializačné štúdium SZU
Dysfunkcia panvy, panvového dna a inkontinencia - akreditovaný kurz MZČR - Klatovy - FyzioP
Fit v tehotenstve - Klatovy
Fit po pôrode – lektorka kurzu – FyzioP, Klatovy 
Panvové dno a jeho paradox - Bangkok, Thajsko - komplexné školenie
Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve - lektorka školenia Zdravo a Fit
Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode - lektorka školenia Zdravo a Fit
Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna - lektorka školenia Zdravo a Fit
Lymfatická masáž 
Má absolvované kurzy Pilates, Joga (Thajsko), Redcord, Funkčný tréning, DNS a iné
www.gynfyzio.sk


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Fyzioterapia v tehotenstve, po pôrode a svalov panvového dna 339.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 20.04.2022 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 30
Dátum konania: 20.05.2022 - 22.05.2022, 09:00

Fyzioterapia v tehotenstve, po pôrode a svalov panvového dna (neskorý nákup) 379.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 14.05.2022 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 30
Dátum konania: 20.05.2022 - 22.05.2022, 09:00

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
Kurzy s Zdravo a Fit
30.04.2022 - 01.05.2022
Bratislava
545€
1 voľných miest
Rezervujte
05.05.2022 - 08.05.2022
Bratislava
350€
Rezervujte
12.05.2022 - 15.05.2022
Nemce
1247€
1 voľných miest
Rezervujte
02.07.2022 - 03.07.2022
Bratislava
550€
1 voľných miest
Rezervujte