Fyziotréning klienta so skoliózou

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6
Čas 23.11.2019, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 10
Cena 129€

Skolióza a skoliotické držanie tela sú najčastejšími problémami klientov. Pri terapii a tréningu treba postupovať odlišne ako pri iných bolestiach chrbta. Naučte sa, aké prostriedky fyziotréningu použiť, aby ste svojim klientom pomohli. Kurz dáva ucelený prehľad o problematike skoliózy a skoliotického držania tela. Učí komplexnú metodiku od začiatku terapie až po systematický tréning klienta.

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Kurz je určený trénerom, fyzioterapeutom, inštruktorom skupinových cvičení, jógy a pilatesu.

 

Čo sa naučíte?

Špecifiká skoliózy a skoliotického držania tela

Typy skolióz, funkčné a štrukturálne zmeny oporno - pohybového aparátu

Zreťazenia ovplyvnených svalov

Vplyv gravitácie na skoliózu a možnosti jej využitia v terapií

Polohovanie ako súčasť terapie, úprava životosprávy a návykov klienta

Dýchacie a relaxačné cvičenia

Optimálne nastavenie segmentov, zlepšenie držania tela

Využitie axiálneho ťahu ako súčasti fyziotréningu

Stabilizačné cvičenia

Cielené posilňovacie cvičenie pri skolióze

Využitie cvičebných pomôcok

Fyziotréning klienta so skoliózou

Fyziotréning klienta so skoliózou

 

Workshop vám dá praktický návod ako systematicky pracovať s klientom so skoliózou. Komplexná nadväzujúca metodika zahŕňa súbor cvikov od najjednoduchších po zložitejšie. Naučíte sa ako využívať asymetrické cvičenia a ako sa dopracovať ku zlepšeniu stavu klienta.

V záverečnej diskusií sa budeme venovať otázkam a problémom z praxe.

Fyziotréning klienta so skoliózou

 

Kurz lektorujú:

Mgr. Naďa Ulehlová
- diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia

- absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness, NeuroKinetic Therapy, Mulligen koncept

- 15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii

- spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​

 

Mgr. Oliver Poór

- diplomovaný fyzioterapeut

- magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness

- doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie

- v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky

- absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov

- aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách

- zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

Čas konania kurzu 9:00-18:00. Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní kurzu a skriptá s manuálom terapie a cvičenia. Minimálny počet účastníkov je 12, maximálny 18. V prípade nenaplnenia kapacity vraciame plnú sumu kurzu.

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Fyziotréning klienta so skoliózou 129.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 23.10.2019 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 23.11.2019, 09:00

Fyziotréning klienta so skoliózou (neskorý nákup) 149.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 18.11.2019 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 23.11.2019, 09:00

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Kurzy s Peter Obžera