Fyziotréning klienta so skoliózou

Mesto Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)
Čas 13.02.2021, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 10
Cena 129€

Skolióza a skoliotické držanie tela sú najčastejšími problémami klientov. Pri terapii a tréningu treba postupovať odlišne ako pri iných bolestiach chrbta. Naučte sa, aké prostriedky fyziotréningu použiť, aby ste svojim klientom pomohli. Kurz dáva ucelený prehľad o problematike skoliózy a skoliotického držania tela. Učí komplexnú metodiku od začiatku terapie až po systematický tréning klienta.

Čo sa naučíte?

Špecifiká skoliózy a skoliotického držania tela
Typy skolióz, funkčné a štrukturálne zmeny oporno - pohybového aparátu
Zreťazenia ovplyvnených svalov
Vplyv gravitácie na skoliózu a možnosti jej využitia v terapií
Polohovanie ako súčasť terapie, úprava životosprávy a návykov klienta
Dýchacie a relaxačné cvičenia
Optimálne nastavenie segmentov, zlepšenie držania tela
Využitie axiálneho ťahu ako súčasti fyziotréningu
Stabilizačné cvičenia
Cielené posilňovacie cvičenie pri skolióze
Využitie cvičebných pomôcok

Fyziotréning klienta so skoliózou

Workshop vám dá praktický návod ako systematicky pracovať s klientom so skoliózou. Komplexná nadväzujúca metodika zahŕňa súbor cvikov od najjednoduchších po zložitejšie. Naučíte sa ako využívať asymetrické cvičenia a ako sa dopracovať ku zlepšeniu stavu klienta.

V záverečnej diskusií sa budeme venovať otázkam a problémom z praxe.

Fyziotréning klienta so skoliózou

Kurz lektorujú:
Mgr. Naďa Ulehlová

 • Diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia
 • Absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness, NeuroKinetic Therapy, Mulligen koncept
 • 15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii
 • Spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​


PaedDr. Mgr. Oliver Poór, dipl. f.

 • Diplomovaný fyzioterapeut
 • Magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK v odbore Šport a zdravie so špecializáciou Fitness
 • Doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
 • Rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií
 • V praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
 • Absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
 • Aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách
 • Zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

Čas konania kurzu 9:00-18:00. Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní kurzu a skriptá s manuálom terapie a cvičenia. Minimálny počet účastníkov je 12, maximálny 16. V prípade nenaplnenia kapacity vraciame plnú sumu kurzu.

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Zaujímate sa o aplikáciu princípov a zásad fyzioterapie do trénerskej praxe? Zúčastnite sa aj ďalších školení fyziotréningu a posuňte svoju prácu s klientmi na vyššiu úroveň.
Odporúčame Vám ďalšie školenia Fyziotréningu. Navzájom sa dopĺňajú, rozvíjajú svoje myšlienky a umožnia Vám preniknúť hlboko do tejto fascinujúcej tematiky:

Metodika Fyziotréngu
Fyziotréning: Roller – release, balance, strength
Vysoká škola strečingu pre trénerov
Back to the core
Fyziotréning: Stability ball
Fyziotréning: Resistance bands
Fyziotréning klienta so skoliózou pre trénerov/ fyzioterapeutov


Aktuálne termíny všetkých kurzov nájdete na stránke Zdravo a Fit / Semináre a kurzy / Fyziotréning


Fyziotréning klienta so skoliózou 129.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 13.01.2021 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 13.02.2021, 09:00

Fyziotréning klienta so skoliózou (neskorý nákup) 139.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 07.02.2021 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 13.02.2021, 09:00

Podobné kurzy
03.10.2020 - 04.10.2020
Bratislava
279€
Rezervujte
06.10.2020
Bratislava
15€
Rezervujte
11.10.2020
Bratislava
109€
Rezervujte
17.10.2020
Bratislava
129€
Rezervujte
Kurzy s Peter Obžera
03.10.2020 - 04.10.2020
Bratislava
279€
Rezervujte
11.10.2020
Bratislava
109€
Rezervujte
17.10.2020 - 18.10.2020
Nemce
800€
Rezervujte