Fyziotréning po pôrode systémom Postnatal®

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto BRATISLAVA, FYZIO CENTRUM - ZDRAVO A FIT (NA 1. POSCHODÍ VO VIENNA GATE GALERIA, KOPČIANSKA 8A - 10, PETRŽALKA)
Čas 17.10.2021, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 10
Cena 139€
Tehotenstvo, pôrod a následná starostlivosť o dieťa sú pre ženu a jej telo obrovskou záťažou a významnou zmenou v zmysle každodenného života. Ženy po pôrode nie sú spokojné so svojim telom a preto vyhľadajú trénera, ktorý im pomáha v opätovnom získaní stratených funkcií, kondície, či pôvodnej postavy. Táto téma je v rámci konceptu vzdelávania so Zdravo a Fit veľmi žiadaná. V minulosti bola zakomponovaná v rámci workshopu Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode. Na základe vašej spätnej väzby sme kurz obsahovo prispôsobili samostatne pre potreby trénerov alebo terapeutov.

Kurz „Fyzioterapia po pôrode“ je zameraný na diagnostiku, terapiu a prevenciu funkčných a štrukturálnych porúch pohybového aparátu po pôrode a odporúčame ho predovšetkým pre fyzioterapeutov a zdravotníckych pracovníkov. Naopak kurz „Fyziotréning po pôrode systémom Postnatal®“ je určený pre trénerov, inštruktorov ako aj tehotné ženy. Slúži, ako prevencia, „údržba“ a rozvoj pohybového aparátu. Využíva sa po odstránení funkčnej poruchy. Systematicky pracuje so ženou po pôrode, rozvíja a obnovuje neuromuskulárny systém, silu a kondíciu.

Vďaka školeniu si osvojíte základné princípy práce so ženou po pôrode. Naučíte sa ako si spoločne s ňou stanoviť ciele a ako ich dosahovať. Tréning so ženou po pôrode je veľmi špecifický. Jej pohybový systém je v tomto období vystavený vplyvu hormónov a činnostiam v rámci denného (nosenie dieťaťa a domáce práce)  a aj nočného (nočné vstávanie a dojčenie) života. Tieto aktivity sú výrazne odlišné v porovnaní so ženami ktoré ešte dieťa nemajú alebo s takými, ktoré si spomínanú starostlivosť nevyžadujú. Na kurze sa dozviete aj čo je v tomto životnom období pre ženu vhodné a čo naopak nie. Naučíte sa ako dávkovať záťaž a čomu sa vyhnúť aby vplyvom tréningu nedochádzalo k deštrukcii (napr. zväčšenie diastázy, inkontinencia).  Aké športy a kedy sú po pôrode vhodné a čomu sa naopak vyhnúť. Školenie Vás prevedie obdobím po pôrode, od šestonedelia (až vtedy je vhodné začať s tréningom), až po fázu, kedy žena môže cvičiť alebo športovať ako bežná žena. Obsah kurzu sa zameriava aj na obnovu dýchania, postúru, core, povolenú brušnú stenu, diastázu, panvu, panvové dno a nohu. Tieto lokálne segmenty sú ovplyvnené tehotenstvom a pôrodom najviac. Následne sa naučíte ako vložiť jednotlivé segmenty do  globálneho pohybu a postupne sa zamerať na dynamiku v pohybe, silu a kondíciu, ktoré sú pre fungovanie pri dieťati veľmi dôležité. Naučíte sa ako využívať neuromuskulárnu reflexnú aktiváciu, neuromuskulárnu dynamickú aktiváciu, analytické cvičenia, strečing, relaxáciu, stabilizáciu a pohyby (zrýchlenie, spomalenie) z denného života.

Školenie Fyziotréning ženy po pôrode


Školenie vychádza s princípov systému POSTNATAL®. Je určený pre trénerov, pohybových inštruktorov, alebo pre iné ženám pomáhajúce profesie.

Obsah: Nedeľa  9:00 – 18:00 hod. (s hodinovou prestávkou na obed)
Popôrodie – rozdelenie a princípy regenerácie tela
Prirodzené zmeny v organizme ženy po pôrode
Najčastejšie zdravotné problémy a problémy s pohybovým systémom u ženy po pôrode
Indikácie a kontraindikácie fyziotréningu po pôrode
Fyziotréning – princípy
Fyziotréning – zameranie (dýchanie, diastáza, povolená brušná stena, panvové dno, panva, noha, sila, stabilita, reaktibilita)
Fyziotréning – tvorba cvičebnej lekcie a systematické vedenie klientky
Tréning vo fitness a využitie pomôcok
Šport a pohyb po pôrode
Odporúčania pre bežný život
Účastníci kurzu dostanú certifikát o absolvovaní kurzu a praktické skriptá

Pre komplexné pochopenie preberanej tematiky Vám odporúčame absolvovať oba kurzy Fyziotréning v tehotenstve a Fyziotréning po pôrode systémom Postnatal®, ich obsah sa výborne dopĺňa. Navyše, pri zakúpení oboch kurzov
Fyziotréning v tehotenstve systémom Postnatal® (16. 10. 2021)
Fyziotréning po pôrode systémom Postnatal® (17. 10. 2021)
získate zľavu 29 eur. Vyberte si variant Fyziotréning v tehotenstve a po pôrode​! Kúpa balíčka je možná iba do vyčerpania zvýhodnených balíčkov.

Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Fyziotréning po pôrode systémom Postnatal® 139.00 EUR
Rezervuj 1 voľných miest
Prihlasovanie do: 03.10.2021 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 17.10.2021, 09:00

Fyziotréning po pôrode systémom Postnatal® (neskorý nákup) 159.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 09.10.2021 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 17.10.2021 - 17.05.2021, 09:00

Balík: Fyziotréning v tehotenstve a po pôrode 249.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 03.10.2021 23:30

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
Kurzy s Zdravo a Fit