Fyziotréning: Resistance Bands

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 14.07.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 130 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 08.07.2019 23:30


Fyziotréning: Stability Ball + Resistance Bands (výhodná cena)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 13.07. - 14.07.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 20

Cena: 220 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 10.07.2019 23:30


Fyziotréning: Resistance Bands (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 14.07.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 150 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 10.07.2019 23:30


Fyziotréning: Resistance Bands je rozšírené a vylepšené školenie Mgr. Olivera Poóra určené predovšetkým pre trénerov, fyzioterapeutov, ktorí chcú maximálne využiť potenciál elastických odporov. Oliver na školeniach prepája svoje vedomosti a skúsenosti z fyzioterapie, trénerstva a vedecko – výskumnej činnosti na FTVŠ UK. Posuňte prácu s klientom a stavbu cvičebného plánu na vyššiu úroveň!

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a pridelila IČ: 139/2019 s počtom kreditov 10.

 

PROGRAM KURZU:

Využitie elastických odporov vo fyzioterapií a fitness. Metodika, zaradenie do terapie a tréningu, nadväznosť na predchádzajúce a ďalšie etapy práce s klientom.

Aké výhody majú elastické odpory?

Kedy a ako využívať elastické odpory?

Zameranie cvičebných jednotiek a výber cvičení.

Ako správne vykonávať cvičenie s elastickými odpormi?

Aké sú najlepšie kombinácie s inými pomôckami?

Ukážky a nácvik správnej techniky cvičení s thera band, resistance band, mini band.

Diskusia

 

Fyziotréning: Stability Ball a Fyziotréning: Resistance Bands sa vhodne dopĺňaju a ponúkajú účastníkom komplexnejší pohľad do problematiky fyziotréningu. Absolventi kurzov získajú široký zásobník cvičení a lepšie pochopia problematiku fyziotréningu, ktorú budú vedieť uplatniť vo svojej praxi. Preto sme pripravili cenovo zvýhodnený balíček. Kúpou oboch školení (v dátumoch 13. - 14. 7. 2019) ušetríte 40 eur! Pre zakúpenie výhodného balíčka si vyberte variant Fyziotréning: Stability Ball + Resistance Bands (výhodná cena).

 

Lektor kurzu: Mgr. Oliver Poór

- diplomovaný fyzioterapeut

- magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness

- doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie

- v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky

- absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov

- aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách

- zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

 

Súčasťou kurzu sú praktické skriptá a certifikát o účasti. Trvanie kurzu je 9:00 - 17:30 vrátane hodinovej obednej prestávky.

S blížiacim sa termínom rastie cena kurzu, nepremeškajte preto zvýhodnený nákup. Účastníci dostanú prístup do online sekcie s videami, prednáškou a cvičeniami z kurzu.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a pridelila IČ: 139/2019 s počtom kreditov 10.


Fyziotréning: Resistance Bands

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 14.07.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 130 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 08.07.2019 23:30


Fyziotréning: Stability Ball + Resistance Bands (výhodná cena)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 13.07. - 14.07.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 20

Cena: 220 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 10.07.2019 23:30


Fyziotréning: Resistance Bands (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 14.07.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 150 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 10.07.2019 23:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu