Fyziotréning: Roller & Massage Bar

Miesto konania: Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8A

Dátum konania: 16.10.2019 18:00

Rozsah vyučovacích hodín: 2

Cena: 12 €

Voľných miest: 8

Prihlasovanie do: 15.10.2019 18:00


Fyziotréning: Roller & Massage Bar (zakúpenie vstupenky na mieste)

Miesto konania: Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8A

Dátum konania: 16.10.2019 18:00

Rozsah vyučovacích hodín: 2

Cena: 20 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 15.10.2019 18:00


Roller patrí k najznámejším pomôckam na cvičenie, regeneráciu a autoterapiu. Pri správnej aplikácií Vám pomôže uvoľniť stuhnuté svaly a podporí tak aktivitu oslabených svalov. Pri nesprávnej aplikácií však dosiahnete pravý opak a stav ešte viac zhoršíte! Na workshope Vás prevedieme základmi práce nielen s Rollerom ale aj s ďalšími masážnymi pomôckami ako Massage Bar, Massage Ball, Dual Point Massager a iné.
Naučíme Vás ako správne vyhľadávať a uvoľňovať stuhnuté svaly, spúšťacie body a bolestivé zóny. Vyskúšajte si prácu s uvedenými pomôckami na vlastnej koži. Naučíme Vás základné aj vybrané pokročilé postupy pre najefektívnejšie využitie času.

Kurz je určený pre laickú verejnosť. Ak chcete problematiku pochopiť detailne, odporúčame Vám celodenné odborné školenie Fyziotréning: Roller - release, balance, strength.

Lektor kurzu: PaedDr. Oliver Poór

- diplomovaný fyzioterapeut

- magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness

- doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie

-rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií.

- v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky

- absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov

- aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách

- zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

Trvanie praktického seminára je 2 hodiny.

 


Fyziotréning: Roller & Massage Bar

Miesto konania: Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8A

Dátum konania: 16.10.2019 18:00

Rozsah vyučovacích hodín: 2

Cena: 12 €

Voľných miest: 8

Prihlasovanie do: 15.10.2019 18:00


Fyziotréning: Roller & Massage Bar (zakúpenie vstupenky na mieste)

Miesto konania: Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8A

Dátum konania: 16.10.2019 18:00

Rozsah vyučovacích hodín: 2

Cena: 20 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 15.10.2019 18:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu