Fyziotréning: Roller - release, balance, strength

Mesto Bratislava, Zdravo a Fit - Vienna Gate, Kopčianska 8A
Čas 13.10.2019, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 10
Cena 130€

"Fyziotréning: Roller - release, balance, strength" je obľúbené praktické školenie PaedDr. Mgr. Olivera Poóra určené predovšetkým pre trénerov a fyzioterapeutov. Zameriava sa nielen na možnosti využitia rolleru pri uvoľňovaní stuhnutých svalov a bolestivých zón. Na školení sa naučíte ako využiť roller v balančnom tréningu a pri náročnejšom celotelovom tréningu. Dokážete tak využiť jednu pomôcku na komplexný fyziotréning alebo ako úlohu pre klienta na doma.

Oliver na školeniach prepája svoje vedomosti a skúsenosti z fyzioterapie, trénerstva, vedecko – výskumnej činnosti na FTVŠ UK a pedagogickej činnosti. Posuňte prácu s klientom a stavbu fyziotréningu na vyššiu úroveň!

Slovenská komora fyzioterapeutov udeľuje súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania v zmysle ods. 6 zákona č.578/2004 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a prideľuje IČ: 233/2019 s počtom kreditov 10.

Back to the core (12. 10. 2019) a Fyziotréning: Roller - release, balance, strength (13. 10. 2019) sa vhodne dopĺňaju a ponúkajú účastníkom komplexnejší pohľad do problematiky fyziotréningu. Absolventi kurzov získajú široký zásobník cvičení a lepšie pochopia problematiku fyziotréningu, ktorú budú vedieť uplatniť vo svojej praxi. Preto sme pripravili cenovo zvýhodnený balíček. Kúpou oboch školení (v dátumoch 12. - 13. 10. 2019) ušetríte 40 eur! Pre zakúpenie výhodného balíčka si vyberte variant Back to the core + Fyziotréning: Roller (výhodná cena).

 

Program kurzu:

Čo hovorí veda o rollovaní a jeho efektivite?

Aké sú výhody a nevýhody rollovania?

Ako správne rollovať aby sme dosiahli maximálne uvoľnenie stuhnutých svalov?

Stabilizačné cvičenia a "core tréning" s Rollerom

Posilňovacie cvičenia s Rollerom

Ako ideálne zostaviť tréningovú jednotku?

Využitie rollera pri riešení problémov (napr. bolesť medzi lopatkami, bolesť chrbta, bolesť kolena...)

Diskusia

 

Lektor kurzu: PaedDr. Oliver Poór

- diplomovaný fyzioterapeut

- magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness

- doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie

-rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií.

- v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky

- absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov

- aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách

- zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

 

Súčasťou kurzu sú praktické skriptá a certifikát o účasti. Trvanie kurzu je 9:00 - 17:30 vrátane hodinovej obednej prestávky.

S blížiacim sa termínom rastie cena kurzu. Účastníci dostanú prístup do online sekcie s videami, prednáškou a cvičeniami z kurzu.

Slovenská komora fyzioterapeutov udeľuje súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania v zmysle ods. 6 zákona č.578/2004 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a prideľuje IČ: 233/2019 s počtom kreditov 10.


Fyziotréning: Roller - release, balance, strength 130.00 EUR
Rezervuj 2 voľných miest
Prihlasovanie do: 13.09.2019 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 13.10.2019, 09:00

Back to the core + Fyziotréning: Roller (výhodná cena) 220.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 10.10.2019 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 20
Dátum konania: 12.10.2019 - 13.10.2019, 09:00

Fyziotréning: Roller - release, balance, strength (neskorý nákup) 150.00 EUR
Rezervuj 1 voľných miest
Prihlasovanie do: 10.10.2019 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 13.10.2019, 09:00

Podobné kurzy
18.09.2020 - 19.09.2020
Banská Bystrica
120€
Rezervujte
20.09.2020
Bratislava
129€
Rezervujte
03.10.2020 - 04.10.2020
Bratislava
279€
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Peter Obžera