Fyziotréning: Stability ball

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 13.07.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 130 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 08.07.2019 23:30


Fyziotréning: Stability Ball + Resistance Bands (výhodná cena)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 13.07. - 14.07.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 20

Cena: 220 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 10.07.2019 23:30


Fyziotréning: Stability ball (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 13.07.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 150 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 10.07.2019 23:30


Fyziotréning: Stability ball je nové praktické školenie PaedDr.. Olivera Poóra na ktorom sa naučíte všetko o cvičení s fitloptami a overballmi. Kurz je určený pre trénerov, fyzioterapeutov a ľudí s aktívnym životným štýlom. Oliver na svojich kurzoch vyberá to najlepšie z fyzioterapie, trénerstva a svojej vedecko - výskumnej činnosti.

 

NA KURZE SA NAUČÍTE:

Na čo boli pôvodne určené fitlopty a overbally?

Metodiku, zaradenie do terapie a tréningu, nadväznosť na predchádzajúce a ďalšie etapy práce s klientom.

Aké sú ich výhody a riziká použitia?

Kedy je vhodné ich zaradiť do cvičenia a kedy naopak nie?

Ako ich využiť na precvičenie všetkých svalových skupín?

Využitie fitlopty a overballu vo fyziotréningu.

Využitie fitlopty a overballu v kompenzačných cvičeniach.

Využitie fitlopty a overballu v príprave športovcom a intenzívnejšom tréningu.

Rozvoj rovnováhových schopností s využitím fitlopty a overbalu.

Chudnutie a formovanie brucha pomocou fitlopty a overbalu. Ukážka tréningu pre klientov s nadváhou.

Ukážky a skúšanie cvičení.

Diskusia a riešenie problémov z praxe.

 

Fyziotréning: Stability Ball a Fyziotréning: Resistance Bands sa vhodne dopĺňaju a ponúkajú účastníkom komplexnejší pohľad do problematiky fyziotréningu. Absolventi kurzov získajú široký zásobník cvičení a lepšie pochopia problematiku fyziotréningu, ktorú budú vedieť uplatniť vo svojej praxi. Preto sme pripravili cenovo zvýhodnený balíček. Kúpou oboch školení (v dátumoch 13. - 14. 7. 2019) ušetríte 40 eur! Pre zakúpenie výhodného balíčka si vyberte variant Fyziotréning: Stability Ball + Resistance Bands (výhodná cena).

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a pridelila IČ: 138/2019 s počtom kreditov 10.

Lektor kurzu: PaedDr. Oliver Poór

- diplomovaný fyzioterapeut

- magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness

- doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie

- v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky

- absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov

- aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách

- zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

 

Okrem odpovede na tieto otázky si prakticky vyskúšate ako správne cvičiť jednotlivé cvičenia. Súčasťou kurzu budú praktické skriptá a certifikát o účasti. Účastníci dostanú prístup do online sekcie s videami, prednáškou a cvičeniami z kurzu.

Trvanie kurzu je 9:00 - 17:30 vrátane hodinovej obednej prestávky.

S blížiacim sa termínom rastie cena kurzu, nepremeškajte preto zvýhodnený nákup.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a pridelila IČ: 138/2019 s počtom kreditov 10.


Fyziotréning: Stability ball

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 13.07.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 130 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 08.07.2019 23:30


Fyziotréning: Stability Ball + Resistance Bands (výhodná cena)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 13.07. - 14.07.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 20

Cena: 220 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 10.07.2019 23:30


Fyziotréning: Stability ball (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 13.07.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 150 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 10.07.2019 23:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu