Fyziotréning: Stability ball


Fyziotréning: Stability ball (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)

Dátum konania: 08.12.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 149 €

Voľných miest: 3

Prihlasovanie do: 02.12.2019 23:00


Pre veľký úspech opakujeme praktické školenie PaedDr. Olivera Poóra na ktorom sa naučíte všetko o cvičení s fitloptami a overballmi. Kurz je určený pre trénerov ale aj fyzioterapeutov a ľudí ktorí sa zaujímajú o túto populárnu tematiku. Kurz prepája lektorove skúsenosti a vedomosti z fyzioterapie, trénerstva a vedecko - výskumnej činnosti.

NA KURZE SA NAUČÍTE:

Na čo boli pôvodne určené fitlopty a overbally?

Kedy a ako ich zaradiť do tréningu? Kedy naopak nie?

Aké sú ich výhody a riziká použitia?

Základy práce s loptami.

Cvičebná jednotka "boľavý chrbát" - príklady a technika vhodných cvičení

Cvičebná jednotka pre klienta s nadváhou - príklady a technika vhodných cvičení

Stabilizácia bolestivého segmenu - príklady a technika vhodných cvičení

Hravý tréning pre mladých - inšpirácia pre stavbu tréningovej jednotky

Mentálny tréning pre náročného klienta (náročnejšie balančné cvičenia)- príklady a technika vhodných cvičení

Rozvoj rovnováhových schopností s využitím fitlopty a overbalu.

Diskusia a riešenie problémov z praxe.

 

Lektor kurzu: PaedDr. Oliver Poór

- diplomovaný fyzioterapeut

- magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness

- rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií

- doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie

- v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky

- absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov

- aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách

- zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

 

Okrem odpovede na tieto otázky si prakticky vyskúšate ako správne cvičiť jednotlivé cvičenia. Súčasťou kurzu budú praktické skriptá a certifikát o účasti. Účastníci dostanú prístup do online sekcie s videami, prednáškou a cvičeniami z kurzu.

Trvanie kurzu je 9:00 - 17:30 vrátane hodinovej obednej prestávky.

S blížiacim sa termínom rastie cena kurzu, nepremeškajte preto zvýhodnený nákup.

Slovenská komora fyzioterapeutov udeľuje súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania v zmysle ods. 6 zákona č.578/2004 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a prideľuje IČ: 266/2019 s počtom kreditov 10.


Fyziotréning: Stability ball


Fyziotréning: Stability ball (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)

Dátum konania: 08.12.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 149 €

Voľných miest: 3

Prihlasovanie do: 02.12.2019 23:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu