Fyziotréning: Stability ball

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)
Čas 18.07.2021, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 10
Cena 129€

Fitlopty (stability balls) patria k základnej výbave vo fitness centrách a pohybových štúdiách. Majú mimoriadne širokú škálu využitia. Od aktívneho sedenia, cez hry, fyzio cvičenia, korekčné cvičenia až po balančný a posilňovací tréning. Fitlopty je možné použiť ako pomôcku na podporu a zľahčenie cvičenia. Naopak vďaka vytvoreniu labilných podmienok ju môžete využiť ako prostriedok na zvýšenie náročnosti cvičenia. Medzi pozitívnymi a deštruktívnymi účinkami  cvičenia je často veľmi tenká hranica. Preto je potrebné cvičiť technicky správne. Na školení sa naučíte ako cvičiť šetrne, technicky správne a s rešpektom k aktuálnej úrovni pohybového aparátu klienta!

Kurz je určený pre trénerov, inštruktorov a ľudí ktorí sa zaujímajú o túto populárnu tematiku. Kurz prepája lektorove skúsenosti a vedomosti z fyzioterapie, trénerstva a vedecko - výskumnej činnosti a podáva ich maximálne prakticky. Získate tak široký zásobník cvičení a vedomosti aplikovateľné do vašej praxe.

Vysoká škola strečingu (17. 7. 2021) a Fyziotréning: Stability ball (18. 7. 2021) sa vhodne dopĺňajú a ponúkajú účastníkom komplexnejší pohľad do problematiky fyziotréningu. Absolventi kurzov získajú široký zásobník cvičení a lepšie pochopia problematiku fyziotréningu, ktorú budú vedieť uplatniť vo svojej praxi. Preto sme pripravili cenovo zvýhodnený balíček. Kúpou oboch školení (v dátumoch 17. - 18. 7. 2021) ušetríte 40 eur! Pre zakúpenie výhodného balíčka si vyberte variant Vysoká škola strečingu + Fyziotréning: Stability ball (výhodná cena).


Vďaka vedomostiam a zručnostiam získaným na kurze sa naučíte aplikovať princípy fyziotréningu aj do vašej praxe. To Vám umožní účinnejšie precvičenie všetkých svalových skupín, znížiť riziko vzniku zranení a predchádzať bolestiam pohybového aparátu. Aj vaši klienti sa môžu cítiť Zdraví a Fit.

PROGRAM KURZU:
História v skratke: Na čo boli pôvodne určené fitlopty a overbally?
Kedy a ako ich zaradiť do tréningu? Kedy naopak nie?
Aké sú ich výhody a riziká použitia?
Základy práce s loptami.
Cvičebná jednotka "boľavý chrbát" - príklady a technika vhodných cvičení
Cvičebná jednotka pre klienta s nadváhou - príklady a technika vhodných cvičení
Stabilizácia bolestivého segmentu - príklady a technika vhodných cvičení
Hravý tréning pre mladých - inšpirácia pre stavbu tréningovej jednotky
Mentálny tréning pre náročného klienta (náročnejšie balančné cvičenia) - príklady a technika vhodných cvičení
Rozvoj rovnováhových schopností s využitím fitlopty a overbalu.
Diskusia a riešenie problémov z praxe.

Lektor: PaedDr. Oliver Poór, dipl.f.
Diplomovaný fyzioterapeut
Magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness
Doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
Rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií
V praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
Absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
Aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách
11 ročná prax v práci s rekreačnými aj vrcholovými športovcami
Zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

Čas konania kurzu 9:00 - 17:30. Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní kurzu, skriptá a prístup do online sekcie s videami a ďalšími študijnými materiálmi.

Zaujímate sa o aplikáciu princípov a zásad fyzioterapie do trénerskej praxe? Zúčastnite sa aj ďalších školení fyziotréningu a posuňte svoju prácu s klientmi na vyššiu úroveň.

Odporúčame Vám ďalšie školenia Fyziotréningu. Navzájom sa dopĺňajú, rozvíjajú svoje myšlienky a umožnia Vám preniknúť hlboko do tejto fascinujúcej tematiky:

Metodika Fyziotréngu
Fyziotréning pri problémoch pohybového aparátu (pre trénerov)
Fyziotréning: Roller – release, balance, strength
Vysoká škola strečingu pre trénerov
Back to the core
Fyziotréning: Stability ball
Fyziotréning: Resistance bands
Fyziotréning klienta so skoliózou pre trénerov/ fyzioterapeutov


Aktuálne termíny všetkých kurzov nájdete na stránke Zdravo a Fit / Semináre a kurzy / Fyziotréning
 

Toto podujatie je organizované a zabezpečené spoločnosťou Oliver Poór s.r.o.


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Fyziotréning: Stability ball (neskorý nákup) 139.00 EUR
Rezervuj 3 voľných miest
Prihlasovanie do: 12.07.2021 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 18.07.2021, 09:00

Vysoká škola strečingu pre trénerov + Fyziotréning: Stability ball (1. - 2. 5. 2021) 218.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 03.07.2021 23:30

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia: