Fyziotréning: Stability ball

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Zdravo a Fit - semináre a kurzy
Čas 14.11.2021, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 10
Cena 129€
Fitlopty (stability balls) patria k základnej výbave vo fitness centrách a pohybových štúdiách. Majú mimoriadne širokú škálu využitia. Od aktívneho sedenia, cez hry, fyzio cvičenia, korekčné cvičenia až po balančný a posilňovací tréning. Fitlopty je možné použiť ako pomôcku na podporu a zľahčenie cvičenia. Naopak vďaka vytvoreniu labilných podmienok ju môžete využiť ako prostriedok na zvýšenie náročnosti cvičenia. Medzi pozitívnymi a deštruktívnymi účinkami  cvičenia je často veľmi tenká hranica. Preto je potrebné cvičiť technicky správne. Na školení sa naučíte ako cvičiť šetrne, technicky správne a s rešpektom k aktuálnej úrovni pohybového aparátu klienta!Ako Vám pomôže Fyziotréning: Stability ball v praxi?
Vďaka vedomostiam a zručnostiam získaným na kurze sa naučíte aplikovať princípy fyziotréningu do vašej praxe. Získate široký zásobník aktivačných, balančných a posilňovacích cvičení. Naučíte sa lepšie korigovať svojich klientov a na vlastnom tele si vyskúšate ako drobné zmeny v nastavení segmentov zmenia pomer zapojenie stabilizačných svalov. Vďaka tomu účinnejšie precvičíte všetky svalové skupiny, znížite riziko vzniku zranení, zredukujete výskyt bolesti pohybového aparátu a predídete ich návratu.Komu je Fyziotréning: Stability ball určený?
Kurz je určený pre trénerov ktorí pracujú s klientmi individuálne alebo s malými skupinami. Odporúčame ho aj pre fyzioterapeutov, ktorí chcú rozšíriť svoj zásobník cvičení a osvojiť si správnu techniku aktivačných, balančných a posilňovacích cvičení. Je vhodný aj pre trénerov a fyzioterapeutov ktorí pracujú s rekreačnými a výkonnostnými športovcami alebo v športových kluboch. Kurz Fyziotréning: Stability ball je vhodný aj pre študentov fyzioterapie a trénerstva, ktorí sa chcú vzdelávať a pripraviť sa pre svoju budúcu prax. Školenia sa môžu zúčastniť aj športoví nadšenci. Požiadavkou je základná znalosť funkčnej anatómie, pohybového aparátu a princípov športového tréningu.

Lektor kurzu:
Lektorom kurzu Fyziotréning: Stability ball je PaedDr. Oliver Poór dipl. f. Oliver je vyštudovaný tréner, fyzioterapeut, ktorý učil na Fakulte telesnej výchovy a športu. Popri práci fyziotrénera a vedení školení v Zdravo a Fit sa naďalej venuje vedecko – výskumnej činnosti, publikačnej činnosti a lektorovaniu. Vo svojich kurzoch prináša odpovede na otázky a rozvoj zručností, ktoré sú potrebné pre osobný rast a budovanie úspešnej praxe trénerov a fyzioterapeutov.Obsah školenia:
8:30 - 9:00 Registrácia na kurz
9:00 – 10:30 Úvod do problematiky, výhody a nevýhody práce s fitloptami, kedy ich zaradiť/ vynechať z fyziotréningu. Stability balls ako jeden z komponentov Metodiky fyziotréningu, výhody/ nevýhody využitia balančných pomôcok, využitie lôpt u klienta s bolesťou chrbta
10:30 – 10:45 Prestávka, na občerstvenie
10:45 – 13:00 Fyziotréning s využitím lôpt u klienta s nadváhou, stabilizácia bolestivého segmentu s využitím stability balls, princípy cvičenia a odporúčania na výber cvičení skúšanie vo dvojiciach, otázky a diskusia
13:00 – 14:00 Obedová prestávka
14:00 – 16:00 Hravý tréning pre mladých – inšpirácia pre prax a skupinový tréning, mentálny tréning pre náročného klienta, skúšanie vo dvojiciach, otázky a diskusia,
16:00 - 16:15 Prestávka na občerstvenie
16:15 – 17:30 Tréning pre náročného klienta, diskusia a riešenie problémov z praxe, spoločná fotografia a ukončenie kurzu

Súvisiace a odporúčané školenia:
Fyziotréning: Stability ball je súčasťou konceptu Metodiky fyziotréningu. Metodika fyziotréningu je vstupnou bránou do fyziotréningu práce s klientom. Zameriava sa na komplexné pochopenie problematiky fyziotréningu, manažment klienta a fylozofiu práce s klientom.
Fyziotréning: Stability ball ponúka široký zásobník aktivačných, balančných a posilňovacích cvičení zaradených do rôznych tematických celkov. Účastníci si osvoja správnu techniku cvičení a naučia sa ako drobnými zmenami postavenia segmentov zmeniť intenzitu zapojenia precvičovaných a pomocných svalov.
Pre prácu fyzioterapeuta aj trénera je dôležité vedieť nielen precvičiť oslabené svaly ale aj efektívne uvoľniť hypertonické svaly. Preto sme vytvorili balíček Vysoká škola strečingu + Fyziotréning: Stability ball. Školenia sa vhodne dopĺňajú a umožňujú účastníkom komplexnejší pohľad na fyziotréning. Absolventi kurzov získajú široký zásobník cvičení a zručností ktoré využijú vo svojej každodennej praxi. Kúpou oboch školení v dátumoch (13. – 14. 11. 2021) ušetríte 40 eur! Pre zakúpenie výhodného balíčka si vyberte variant Vysoká škola strečingu + Fyziotréning: Stability ball (výhodná cena).

Zaujímate sa o Fyziotréning a rozvoj jeho komponentov pre vašu prax? Zúčastnite sa ďalších školení fyziotréningu a posuňte svoju prácu s klientmi na vyššiu úroveň. Navzájom sa dopĺňajú, rozvíjajú svoje myšlienky a umožnia Vám preniknúť hlboko do tejto fascinujúcej tematiky:
Metodika Fyziotréningu
Fyziotréning pri problémoch pohybového aparátu (pripravujeme)
Fyziotréning: Roller – release, balance, strength
Vysoká škola strečingu pre trénerov
Back to the core
Fyziotréning: Stability ball
Fyziotréning: Resistance bands
Aktuálne termíny všetkých kurzov nájdete na stránke Zdravo a Fit / Semináre a kurzy / FyziotréningDoplnkové informácie ku kurzu:
Čas konania kurzu je 9:00 - 17:30 vrátane hodinovej obednej prestávky. Účastníci kurzu dostanú certifikát s kreditmi od Slovenskej komory fyzioterapeutov potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Účastníci dostanú aj tlačené skriptá s kompletnými slajdmi z lektorovej prezentácie a fotografiami všetkých cvičení. Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila Fyziotréning: Stability ball do systému celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
Účastníci kurzu si môžu počas školenia zakúpiť ďalšie školenia fyziotréningu so zľavou 10% (ponuka sa vzťahuje aj na cenovo zvýhodnené balíčky).

Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Fyziotréning: Stability ball 129.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 30.10.2021 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 14.11.2021, 09:00

Fyziotréning: Stability ball (neskorý nákup) 139.00 EUR
Rezervuj 4 voľných miest
Prihlasovanie do: 09.11.2021 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 14.11.2021, 09:00

Vysoká škola strečingu pre trénerov + Fyziotréning: Stability ball (13.-14.11.2021) 218.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 30.10.2021 23:30

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
Kurzy s Zdravo a Fit