Fyziotréning: Stability ball

Mesto Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6
Čas 13.07.2019, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 10
Cena 130€
Autor Mgr. Zdravo A Fit
LektorMgr. Zdravo A Fit

Fyziotréning: Stability ball je nové praktické školenie PaedDr.. Olivera Poóra na ktorom sa naučíte všetko o cvičení s fitloptami a overballmi. Kurz je určený pre trénerov, fyzioterapeutov a ľudí s aktívnym životným štýlom. Oliver na svojich kurzoch vyberá to najlepšie z fyzioterapie, trénerstva a svojej vedecko - výskumnej činnosti.

 

NA KURZE SA NAUČÍTE:

Na čo boli pôvodne určené fitlopty a overbally?

Metodiku, zaradenie do terapie a tréningu, nadväznosť na predchádzajúce a ďalšie etapy práce s klientom.

Aké sú ich výhody a riziká použitia?

Kedy je vhodné ich zaradiť do cvičenia a kedy naopak nie?

Ako ich využiť na precvičenie všetkých svalových skupín?

Využitie fitlopty a overballu vo fyziotréningu.

Využitie fitlopty a overballu v kompenzačných cvičeniach.

Využitie fitlopty a overballu v príprave športovcom a intenzívnejšom tréningu.

Rozvoj rovnováhových schopností s využitím fitlopty a overbalu.

Chudnutie a formovanie brucha pomocou fitlopty a overbalu. Ukážka tréningu pre klientov s nadváhou.

Ukážky a skúšanie cvičení.

Diskusia a riešenie problémov z praxe.

 

Fyziotréning: Stability Ball a Fyziotréning: Resistance Bands sa vhodne dopĺňaju a ponúkajú účastníkom komplexnejší pohľad do problematiky fyziotréningu. Absolventi kurzov získajú široký zásobník cvičení a lepšie pochopia problematiku fyziotréningu, ktorú budú vedieť uplatniť vo svojej praxi. Preto sme pripravili cenovo zvýhodnený balíček. Kúpou oboch školení (v dátumoch 13. - 14. 7. 2019) ušetríte 40 eur! Pre zakúpenie výhodného balíčka si vyberte variant Fyziotréning: Stability Ball + Resistance Bands (výhodná cena).

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a pridelila IČ: 138/2019 s počtom kreditov 10.

Lektor kurzu: PaedDr. Oliver Poór

- diplomovaný fyzioterapeut

- magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness

- doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie

- v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky

- absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov

- aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách

- zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

 

Okrem odpovede na tieto otázky si prakticky vyskúšate ako správne cvičiť jednotlivé cvičenia. Súčasťou kurzu budú praktické skriptá a certifikát o účasti. Účastníci dostanú prístup do online sekcie s videami, prednáškou a cvičeniami z kurzu.

Trvanie kurzu je 9:00 - 17:30 vrátane hodinovej obednej prestávky.

S blížiacim sa termínom rastie cena kurzu, nepremeškajte preto zvýhodnený nákup.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a pridelila IČ: 138/2019 s počtom kreditov 10.


Fyziotréning: Stability Ball + Resistance Bands (výhodná cena) 220.00 EUR
Rezervuj 2 voľných miest

Fyziotréning: Stability ball (neskorý nákup) 150.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest

Fyziotréning: Stability ball 130.00 EUR
Rezervuj 13 voľných miest

Podobné kurzy

DNS športový kurz 1

04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte

Vysoká škola strečingu pre trénerov

04.07.2020
BRATISLAVA
102.3€
6 voľných miest
Rezervujte

Fyziotréning: Roller - release, balance, strength...

05.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte

Back to the core (pre trénerov)

12.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte

Svalové dvojičky pre trénerov - drieková ...

18.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Zdravo A Fit

DNS športový kurz 1

04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte

Štrukturálna a myofasciálna integrácia

06.06.2020 - 07.06.2020
Bratislava
179€
9 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

26.06.2020
Bratislava
129€
0 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

27.06.2020
Bratislava
129€
2 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

28.06.2020
Bratislava
129€
5 voľných miest
Rezervujte