Fyziotréning v tehotenstve a po pôrode systémom Postnatal®

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Zdravo a Fit - semináre a kurzy
Čas 08.10.2022 - 09.10.2022, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 20
Cena 269€
V minulom roku ste mali možnosť zakúpiť si kurzy Fyziotréning v tehotenstve a po pôrode systémom Postnatal® samostatne. Našim cieľom je prinášať kurzy najvyššej kvality a pomáhať Vám odborne rásť. Preto sme sa spoločne s lektorkou kurzu Mgr. Zuzanou Wolekovou rozhodli spojiť oba samostatné kurzy do jedného uceleného víkendového kurzu. V prípade, že ste v minulosti nestihli absolvovať niektorý zo samostatných kurzov a mali by ste o neho záujem kontaktujte nás na podpora.zdravoafit@gmail.com.

Komu je kurz Fyziotréning v tehotenstve a po pôrode systémom Postnatal® určený: pre trénerov, inštruktorov, tehotné ženy a mamičky.

Fyzioterapeutom, lekárom, pôrodným asistentkám a dulám odporúčame obsahovo prispôsobený kurz Fyzioterapia v tehotenstve, po pôrode a svalov panvového dna.

ÚVOD:
Kurz „Fyziotréning v tehotenstve systémom Postnatal®“ slúži, ako prevencia, či „údržba“ a je vhodný aj po odstránení funkčnej poruchy. Zároveň pripravuje ženu na lepšie zvládnutie pôrodu a obdobia po pôrode. Vďaka školeniu Fyziotréning v tehotenstve systémom Postnatal® pochopíte a prakticky si vyskúšate základné princípy práce s tehotnou ženou. Naučíte sa ako si spoločne s ňou stanoviť ciele a postupne ich napĺňať, čo je pre ženu a plod v období tehotenstva pozitívne, v akej intenzite a naopak čo môže mať negatívny vplyv. Kedy prestať s tréningom, čo robiť, ak sa počas tréningu vyskytne problém (nauzea, zvracanie, točenie hlavy...) a čo NIKDY s tehotnou ženou nerobiť.

Školenie Fyziotréning v tehotenstve systémom Postnatal®


Mgr. Zuzana Woleková Vás prevedie tehotenstvom a zameria sa na jednotlivé trimestre a odporučí konkrétne cvičenia, ktoré si môžete kombinovať podľa potreby a vytvárať tak pestré tréningové lekcie pre každé štádium tehotenstva. Obsah kurzu sa zameriava na dýchanie, postúru, core, diastázu, panvu, panvové dno aj nohu. Tieto segmenty sú počas tehotenstva ovplyvnené najvýraznejšie. Následne si vyskúšate ako ich správne vložiť do  globálneho pohybu. Využijete pri tom neuromuskulárnu reflexnú aktiváciu, neuromuskulárnu dynamickú aktiváciu, strečing, relaxáciu, stabilizáciu, pohyby a polohy z denného života.

Obsah:
Sobota 9:00 – 18:00 hod. (s hodinovou prestávkou na obed)
Fyziológia tehotenstva a vplyv jednotlivých trimestrov na pohybový aparát ženy
Najčastejšie problémy s pohybovým aparátom v tehotenstve
Indikácie a kontraindikácie fyziotréningu v tehotenstve
Fyziotréning – princípy
Fyziotréning – zameranie (dýchanie, diastáza, aktivácia bruška, panvové dno, panva, noha, sila, stabilita, reaktibilita...)
Fyziotréning – tvorba cvičebnej lekcie v jednotlivých trimestroch
Tréning vo fitness a využitie pomôcok
Šport a pohyb v tehotenstve
Odporúčania pre bežný život


Školenie Fyziotréning ženy v tehotenstve

ÚVOD:
Fyziotréning po pôrode systémom Postnatal®. 
Tehotenstvo, pôrod a následná starostlivosť o dieťa sú pre ženu a jej telo obrovskou záťažou a významnou zmenou v zmysle každodenného života. Ženy po pôrode nie sú spokojné so svojim telom a preto vyhľadajú trénera, ktorý im pomáha v opätovnom získaní stratených funkcií, kondície, či pôvodnej postavy. Kurz Fyziotréning po pôrode systémom Postnatal® slúži, ako prevencia, „údržba“ a rozvoj pohybového aparátu. Využíva sa po odstránení funkčnej poruchy. Systematicky pracuje so ženou po pôrode, rozvíja a obnovuje neuromuskulárny systém, silu a kondíciu.

Vďaka školeniu si osvojíte základné princípy práce so ženou po pôrode. Naučíte sa ako si spoločne s ňou stanoviť ciele a ako ich dosahovať. Tréning so ženou po pôrode je veľmi špecifický. Jej pohybový systém je v tomto období vystavený vplyvu hormónov a činnostiam v rámci denného (nosenie dieťaťa a domáce práce)  a aj nočného (nočné vstávanie a dojčenie) života. Tieto aktivity sú výrazne odlišné v porovnaní so ženami ktoré ešte dieťa nemajú alebo s takými, ktoré si spomínanú starostlivosť nevyžadujú. Na kurze sa dozviete aj čo je v tomto životnom období pre ženu vhodné a čo naopak nie. Naučíte sa ako dávkovať záťaž a čomu sa vyhnúť aby vplyvom tréningu nedochádzalo k deštrukcii (napr. zväčšenie diastázy, inkontinencia).  Aké športy a kedy sú po pôrode vhodné a čomu sa naopak vyhnúť. Školenie Vás prevedie obdobím po pôrode, od šestonedelia (až vtedy je vhodné začať s tréningom), až po fázu, kedy žena môže cvičiť alebo športovať ako bežná žena. Obsah kurzu sa zameriava aj na obnovu dýchania, postúru, core, povolenú brušnú stenu, diastázu, panvu, panvové dno a nohu. Tieto lokálne segmenty sú ovplyvnené tehotenstvom a pôrodom najviac. Následne sa naučíte ako vložiť jednotlivé segmenty do  globálneho pohybu a postupne sa zamerať na dynamiku v pohybe, silu a kondíciu, ktoré sú pre fungovanie pri dieťati veľmi dôležité. Naučíte sa ako využívať neuromuskulárnu reflexnú aktiváciu, neuromuskulárnu dynamickú aktiváciu, analytické cvičenia, strečing, relaxáciu, stabilizáciu a pohyby (zrýchlenie, spomalenie) z denného života.

Školenie Fyziotréning ženy po pôrode


Obsah:
Nedeľa 9:00 – 18:00 hod. (s hodinovou prestávkou na obed)

Popôrodie – rozdelenie a princípy regenerácie tela
Prirodzené zmeny v organizme ženy po pôrode
Najčastejšie zdravotné problémy a problémy s pohybovým systémom u ženy po pôrode
Indikácie a kontraindikácie fyziotréningu po pôrode
Fyziotréning – princípy
Fyziotréning – zameranie (dýchanie, diastáza, povolená brušná stena, panvové dno, panva, noha, sila, stabilita, reaktibilita)
Fyziotréning – tvorba cvičebnej lekcie a systematické vedenie klientky
Tréning vo fitness a využitie pomôcok
Šport a pohyb po pôrode
Odporúčania pre bežný život

Účastníci kurzu dostanú certifikát o absolvovaní kurzu a praktické skriptá.
Úroveň podujatia: 
celoslovenská

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková
Vyštudovala fyzioterapiu (magisterské štúdium) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Získala špecializáciu v dvojročnom špecializačnom štúdiu zameranom na liečbu vybraných štrukturálnych a funkčných porúch pohybového systému na SZU v Bratislave. Doplnila si trénerské vzdelanie I. stupňa na FTVŠ v Bratislave. Počas štúdia a po ňom získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii – Sydney.  Po škole pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, v ProBios Bratislava, vo Falck healthcare, v Centre Aktívnej Fyzioterapie. Momentálne má vlastnú prax. Je autorkou celostného rehabilitačného systému POSTNATAL pre ženy po pôrode. Je lektorkou kurzov zameraných na problematiku gynekologickej fyzioterapie doma a v zahraničí. Vedie diplomové práce, vystupuje na konferenciách, tlačovkách, prispieva článkami do rôznych časopisov portálov. Je hosťom v televíznych reláciách.
Je členkou Slovenskej komory fyzioterapie. Držiteľkou licencie pre výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní fyzioterapeut.  

Školenia:  
Fyzioterapia pri dysfunkcii svalov panvového dna a inkontinencie moču - lektorka akreditovaného kurzu MZSR
Manuálna terapia - certifikovaná pracovná činnosť - SZU
Liečba niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou L. Mojžíšovej 
Liečba  funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému - špecializačné štúdium SZU
Dysfunkcia panvy, panvového dna a inkontinencia - akreditovaný kurz MZČR - Klatovy - FyzioP
Fit v tehotenstve - Klatovy
Fit po pôrode – lektorka kurzu – FyzioP, Klatovy 
Panvové dno a jeho paradox - Bangkok, Thajsko - komplexné školenie
Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve - lektorka školenia Zdravo a Fit
Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode - lektorka školenia Zdravo a Fit
Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna - lektorka školenia Zdravo a Fit
Lymfatická masáž 
Má absolvované kurzy Pilates, Joga (Thajsko), Redcord, Funkčný tréning, DNS a iné
www.gynfyzio.sk

Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Fyziotréning v tehotenstve a po pôrode systémom Postnatal® 269.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 07.09.2022 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 20
Dátum konania: 08.10.2022 - 09.10.2022, 09:00

Fyziotréning v tehotenstve a po pôrode systémom Postnatal® (neskorý nákup) 299.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 30.09.2022 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 20
Dátum konania: 08.10.2022, 09:00

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Kurzy s Zdravo a Fit
30.04.2022 - 01.05.2022
Bratislava
545€
1 voľných miest
Rezervujte
05.05.2022 - 08.05.2022
Bratislava
350€
Rezervujte
12.05.2022 - 15.05.2022
Nemce
1247€
1 voľných miest
Rezervujte
02.07.2022 - 03.07.2022
Bratislava
550€
1 voľných miest
Rezervujte