High-Velocity Low-Amplitude manipulácie

Mesto Bratislava, Zdravo a Fit - Vienna Gate, Kopčianska 10
Čas 14.08.2020 - 16.08.2020, 08:30
Rozsah vyučovacch hodín 30
Cena 429€

Novo vyvinuté manipulačné techniky podľa konceptu prof. Laurieho Hartmana umožňujú terapeutovi manipulovať chrbticu a periferné kĺby v neutrálnej pozícií, čím dbajú na maximálnu bezpečnosť pacienta. Tlak je pri manipulácií vyvíjaný presne daným smerom s rešpektovaním bariéry, vďaka čomu sú techniky pacientmi subjektívne vnímané ako pohodlné a príjemné. Bežným efektom správne prevedenej techniky HVLA manipulácie je charakteristický „cvaknutie“ a zníženie zvýšeného svalového tonusu v oblasti podstupujúcej terapiu.

Počas kurzu budú teoreticky opísané techniky HVLA (spolu s klinickými indikáciami a kontraindikáciami), ako aj didakticky demonštrované na modeli kostry a samotných účastníkoch kurzu, čo umožňuje optimálnu spätnú väzbu o správnom prevedení techniky. Počas troch dní si prakticky osvojíte manipulačné techniky zamerané na osový orgán,

Počas kurzu je dôraz kladený na prax, založenú na klinických prípadoch a bohatých skúsenostiach lektorov, ktorí sú vysoko kvalifikovaní a skúsení. Pri lektorovaní sa usilujú o maximálny rozvoj predovšetkým praktických zručností a teoretických znalostí účastníkov kurzu.

Na školení sa naučíte:

  •  vykonávať techniky ​​manipulácie na chrbtici ​​bezpečne!
  •  interpretovať indikácie a kontraindikácie použitia HVLA techník
  •  identifikovať dysfunkcie a použitie vhodných manipulačných komponent v terapii

 

Jöry Pauwels je riaditeľom a učiteľom na osteopatickej akadémii. 

Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje výučbe predmetov Manipulačné techniky, 
Biomechanika, Viscerálna anatómia, História a filozofia a Vaskulárna osteopatia.

Jöry je zodpovedný za akadémiu osteopatie a organizuje medzinárodné výmeny 
študentov, učiteľov a skúšajúcich. Ako medzinárodný postgraduálny učiteľ vyučuje 
koncepcie manipulácie, klinického zdôvodňovania a osteopatickej liečby.

 Časový harmonogram kurzu je nasledovný: 

Piatok 8:30 - 17:00 
Sobota 8:30 - 17:00 
Nedeľa 8:30 - 11:00 

Pridelenie kreditov od SKF je v procese vybavovania.
Počas kurzu bude k dispozícii pomoc s prekladom.


Extra zľava - High-Velocity Low-Amplitude manipulácie 429.00 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 12.08.2020 16:00
Rozsah vyučovacích hodín: 30
Dátum konania: 14.08.2020 - 16.08.2020, 08:30

Podobné kurzy
17.10.2020 - 18.10.2020
Nemce
800€
Rezervujte
05.12.2020 - 06.12.2020
Bratislava
590€
3 voľných miest
Rezervujte
16.04.2021 - 18.04.2021
Bratislava
350€
Rezervujte
23.04.2021 - 26.04.2021
Nemce
1499€
1 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Peter Obžera
03.10.2020 - 04.10.2020
Bratislava
279€
Rezervujte
11.10.2020
Bratislava
109€
Rezervujte
17.10.2020 - 18.10.2020
Nemce
800€
Rezervujte