Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov

Miesto konania: Aircraft Sport House, Ivanská cesta 30/D, Bratislava

Dátum konania: 13.04. - 14.04.2018 13:00

Rozsah vyučovacích hodín: 14

Cena: 150 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 10.04.2018 16:00


Liečba pohybových porúch osového aparátu je v súčasnej dobe nadmieru žiadaná vo fyzioterapii, ale aj v rámci primárnej a sekundárnej prevencie.

Inovované Klappovo lezenie je svojim kineziologickým obsahom veľmi dobrou možnosťou autoterapie pre udržateľosť fyziologickej funkcie osového orgánu. Môžme ho využiť v rámci sekundárnej prevencie funkčných porúch chrbtice.

Keďže je to fyzicky náročnejšia forma cvičenia, nájde si určite mnoho priaznivcov aj medzi aktívnymi športovcami ako kompenzačný tréning k obnove fyziologickej funkcie jednostranne preťažených štruktúr pohybového aparátu.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 36/2018 s počtom kreditov 5.

Lektorka kurzu: Jarmila Čápová (CZ)


PROGRAM :

Piatok

13:00 - 14:30  Úvod do problematiky. Teória fyziológie pohybu

15:00 - 16:30  Kineziologická analýza vplyvu preťaženia

16:45 - 18:15 Úvod do praxe - Využitie bazálnych programov ku kompenzácií následkov přeťažovania pohybového aparátu

Sobota

9:00 - 12:00  Prax (pauza o 10:00)

13:00 - 15:00 Prax - Inovované Klappovo lezenie a jeho modifikácie

15:00 - 16:00 Diskusia

Účastníci si na kurz zabezpečia chrániče na kolená (mäkké športové) a chrániče rúk (bavlnené pracovné rukavice alebo ponožky). Chrbát nohy je vhodné chránit podkolienkami .


Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov

Miesto konania: Aircraft Sport House, Ivanská cesta 30/D, Bratislava

Dátum konania: 13.04. - 14.04.2018 13:00

Rozsah vyučovacích hodín: 14

Cena: 150 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 10.04.2018 16:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu