Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov

Mesto Aircraft Sport House, Ivanská cesta 30/D, Bratislava
Čas 13.04.2018 - 14.04.2018, 13:00
Rozsah vyučovacch hodín 14
Cena 150€
Autor Mgr. Zdravo A Fit
LektorMgr. Zdravo A Fit

Liečba pohybových porúch osového aparátu je v súčasnej dobe nadmieru žiadaná vo fyzioterapii, ale aj v rámci primárnej a sekundárnej prevencie.

Inovované Klappovo lezenie je svojim kineziologickým obsahom veľmi dobrou možnosťou autoterapie pre udržateľosť fyziologickej funkcie osového orgánu. Môžme ho využiť v rámci sekundárnej prevencie funkčných porúch chrbtice.

Keďže je to fyzicky náročnejšia forma cvičenia, nájde si určite mnoho priaznivcov aj medzi aktívnymi športovcami ako kompenzačný tréning k obnove fyziologickej funkcie jednostranne preťažených štruktúr pohybového aparátu.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 36/2018 s počtom kreditov 5.

Lektorka kurzu: Jarmila Čápová (CZ)


PROGRAM :

Piatok

13:00 - 14:30  Úvod do problematiky. Teória fyziológie pohybu

15:00 - 16:30  Kineziologická analýza vplyvu preťaženia

16:45 - 18:15 Úvod do praxe - Využitie bazálnych programov ku kompenzácií následkov přeťažovania pohybového aparátu

Sobota

9:00 - 12:00  Prax (pauza o 10:00)

13:00 - 15:00 Prax - Inovované Klappovo lezenie a jeho modifikácie

15:00 - 16:00 Diskusia

Účastníci si na kurz zabezpečia chrániče na kolená (mäkké športové) a chrániče rúk (bavlnené pracovné rukavice alebo ponožky). Chrbát nohy je vhodné chránit podkolienkami .


Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov 150.00 EUR
Rezervuj 19 voľných miest

Podobné kurzy

DNS športový kurz 1

04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte

Vysoká škola strečingu pre trénerov

04.07.2020
BRATISLAVA
102.3€
6 voľných miest
Rezervujte

Fyziotréning: Roller - release, balance, strength...

05.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte

Back to the core (pre trénerov)

12.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte

Svalové dvojičky pre trénerov - drieková ...

18.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Zdravo A Fit

DNS športový kurz 1

04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte

Štrukturálna a myofasciálna integrácia

06.06.2020 - 07.06.2020
Bratislava
179€
9 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

26.06.2020
Bratislava
129€
0 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

27.06.2020
Bratislava
129€
2 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

28.06.2020
Bratislava
129€
5 voľných miest
Rezervujte