Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov

Mesto Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6
Čas 16.11.2018 - 17.11.2018, 14:00
Rozsah vyučovacch hodín 14
Cena 150€
Autor Mgr. Zdravo A Fit
LektorMgr. Zdravo A Fit

Liečba pohybových porúch osového aparátu je v súčasnej dobe nadmieru žiadaná vo fyzioterapii, ale aj v rámci primárnej a sekundárnej prevencie.

Inovované Klappovo lezenie je svojim kineziologickým obsahom veľmi dobrou možnosťou autoterapie pre udržateľosť fyziologickej funkcie osového orgánu. Môžme ho využiť v rámci sekundárnej prevencie funkčných porúch chrbtice.

Keďže je to fyzicky náročnejšia forma cvičenia, nájde si určite mnoho priaznivcov aj medzi aktívnymi športovcami ako kompenzačný tréning k obnove fyziologickej funkcie jednostranne preťažených štruktúr pohybového aparátu.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 162/2018 s počtom kreditov 5.

Lektorka kurzu: Jarmila Čápová (CZ)


PROGRAM :

Piatok

14:00 - 15:30  Úvod do problematiky. Teória fyziológie pohybu

15:45 - 17:15  Kineziologická analýza vplyvu preťaženia

17:30 - 19:00 Úvod do praxe - Využitie bazálnych programov ku kompenzácií následkov přeťažovania pohybového aparátu

Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov

 

Sobota

9:00 - 12:00  Prax (pauza o 10:00)

13:00 - 15:00 Prax - Inovované Klappovo lezenie a jeho modifikácie

15:00 - 16:00 Diskusia

Využite zakúpenie rozšireného variantu a spolu s kurzom si zakúpte knihu Jarmily Čápovej a bavlnené chrániče na ruky.

 

 

Účastníci si na kurz zabezpečia chrániče na kolená (mäkké športové bez tvrdených plastových povrchov) a chrániče rúk (bavlnené pracovné rukavice alebo ponožky). Chrbát nohy je vhodné chránit podkolienkami .

Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov

 


Inovované Klappovo lezenie + kniha + rukavice 166.00 EUR
Rezervuj 12 voľných miest

Neskoré prihlasovanie 165.00 EUR
Rezervuj 1 voľných miest

Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov 150.00 EUR
Rezervuj 6 voľných miest

Podobné kurzy

DNS športový kurz 1

04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte

Vysoká škola strečingu pre trénerov

04.07.2020
BRATISLAVA
102.3€
6 voľných miest
Rezervujte

Fyziotréning: Roller - release, balance, strength...

05.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte

Back to the core (pre trénerov)

12.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte

Svalové dvojičky pre trénerov - drieková ...

18.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Zdravo A Fit

DNS športový kurz 1

04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte

Štrukturálna a myofasciálna integrácia

06.06.2020 - 07.06.2020
Bratislava
179€
9 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

26.06.2020
Bratislava
129€
0 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

27.06.2020
Bratislava
129€
2 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

28.06.2020
Bratislava
129€
5 voľných miest
Rezervujte