Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 16.11. - 17.11.2018 14:00

Rozsah vyučovacích hodín: 14

Cena: 150 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 14.11.2018 23:30


Inovované Klappovo lezenie + kniha + rukavice

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 16.11. - 17.11.2018 14:00

Rozsah vyučovacích hodín: 14

Cena: 166 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 14.11.2018 23:30


Neskoré prihlasovanie

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 16.11. - 17.11.2018 14:00

Rozsah vyučovacích hodín: 14

Cena: 165 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 14.11.2018 23:30


Liečba pohybových porúch osového aparátu je v súčasnej dobe nadmieru žiadaná vo fyzioterapii, ale aj v rámci primárnej a sekundárnej prevencie.

Inovované Klappovo lezenie je svojim kineziologickým obsahom veľmi dobrou možnosťou autoterapie pre udržateľosť fyziologickej funkcie osového orgánu. Môžme ho využiť v rámci sekundárnej prevencie funkčných porúch chrbtice.

Keďže je to fyzicky náročnejšia forma cvičenia, nájde si určite mnoho priaznivcov aj medzi aktívnymi športovcami ako kompenzačný tréning k obnove fyziologickej funkcie jednostranne preťažených štruktúr pohybového aparátu.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 162/2018 s počtom kreditov 5.

Lektorka kurzu: Jarmila Čápová (CZ)


PROGRAM :

Piatok

14:00 - 15:30  Úvod do problematiky. Teória fyziológie pohybu

15:45 - 17:15  Kineziologická analýza vplyvu preťaženia

17:30 - 19:00 Úvod do praxe - Využitie bazálnych programov ku kompenzácií následkov přeťažovania pohybového aparátu

Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov

 

Sobota

9:00 - 12:00  Prax (pauza o 10:00)

13:00 - 15:00 Prax - Inovované Klappovo lezenie a jeho modifikácie

15:00 - 16:00 Diskusia

Využite zakúpenie rozšireného variantu a spolu s kurzom si zakúpte knihu Jarmily Čápovej a bavlnené chrániče na ruky.

 

 

Účastníci si na kurz zabezpečia chrániče na kolená (mäkké športové bez tvrdených plastových povrchov) a chrániče rúk (bavlnené pracovné rukavice alebo ponožky). Chrbát nohy je vhodné chránit podkolienkami .

Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov

 


Inovované Klappovo lezenie v rámci kompenzačného tréningu aktívnych športovcov

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 16.11. - 17.11.2018 14:00

Rozsah vyučovacích hodín: 14

Cena: 150 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 14.11.2018 23:30


Inovované Klappovo lezenie + kniha + rukavice

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 16.11. - 17.11.2018 14:00

Rozsah vyučovacích hodín: 14

Cena: 166 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 14.11.2018 23:30


Neskoré prihlasovanie

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 16.11. - 17.11.2018 14:00

Rozsah vyučovacích hodín: 14

Cena: 165 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 14.11.2018 23:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu