Integrované bankovanie

Miesto konania: Prešov, Prestige fitness club, Športova 2

Dátum konania: 16.06.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 119 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 01.06.2019 22:00


Cielené využitie floss bandu v praxi & Integrované bankovanie (zvýhodnená cena)

Miesto konania: Prešov, Prestige fitness club, Športova 2

Dátum konania: 15.06.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 219 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 01.06.2019 22:00


Bankovanie je účinná manuálna technika, obľúbená nielen u masérov. Väčšinou sa banky aplikujú na niekoľko minút na jedno miesto a ďalej sa s nimi nepracuje.

Na rozdiel od toho, integrované bankovanie využíva vo svojej metóde fyzioterapeutické prvky s dobou sania max. 1 minútu. Je zamerané predovšetkým na mobilizáciu segmentov a riešenie bolestivých a posttraumatických stavov.

Kurzy Cielené využitie floss bandu v praxi a Integrované bankovanie sa vhodne dopĺňajú a preto si ich môžete zakúpiť spoločne, so zvýhodnenou cenou. Pri výbere si vyberte variant Cielené využitie floss bandu v praxi & Integrované bankovanie (zvýhodnená cena).

Používajú sa hlavne silikónové a plastové banky, ktoré sú praktickejšie než sklenené a dobre sa s nimi manipuluje. Pomocou nich sa vytvára ťah na mäkké tkanivá (dekompresia). Dekompresia pôsobí stimulačne na receptory a vytvára u klienta pozitívny vnem na tele. S týmto vnemom ďalej môžeme pracovať pri mobilizácií, pohybe a vnímaní človeka. Okrem toho má bankovanie výrazný analgetický a regeneračný efekt.
 

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a pridelila IČ: 129/2019 s počtom kreditov 10.

Program kurzu Integrované bankovanie:

Teoretická časť:

  • Mechanizmus a účinky
  • Indikácie a kontraindikácie
  • Dôležité zásady práce
  • Využívané techniky
  • Veda a výskum

Praktická časť:

  • Mobilizácie
  • Chrbtica
  • Segmenty hornej polovice tela
  • Segmenty dolnej polovice tela

Diskusia a riešenie problémov z praxe.

 

Na školení sa okrem iného dozviete aj:

1. Ako tieto techniky využiť v ambulancií, či vo fitness centre?

2. Čo všetko nimi dokážeme ovplyvniť?

3. Ako vieme skvalitniť pohyb a zároveň zmobilizovať kĺby v celom reťazci?

4. Ako urýchliť rehabilitáciu po zranení či operácií?

 

Pomôcky potrebné pre praktickú časť kurzu a pre vašu nasledujúcu prax (FASCIQ® SILICONE CUPPING SET OF 4 CUPS a FASCIQ® Floss Band) si môžte objednať spolu s kurzom vo zvýhodnenej cene so zľavou 10 %. Pokiaľ si pomôcky nezakúpite, budú vam počas kurzu zapožičané.

 

Lektor kurzu: Bc Richard Holíč

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a pridelila IČ: 129/2019 s počtom kreditov 10.

Trvanie kurzu je 9:00 - 18:00 vrátane hodinovej obednej prestávky. Učástníci dostanú skriptá a certifikát o absolvovaní kurzu.

 


Integrované bankovanie

Miesto konania: Prešov, Prestige fitness club, Športova 2

Dátum konania: 16.06.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 119 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 01.06.2019 22:00


Cielené využitie floss bandu v praxi & Integrované bankovanie (zvýhodnená cena)

Miesto konania: Prešov, Prestige fitness club, Športova 2

Dátum konania: 15.06.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 219 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 01.06.2019 22:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu