Manipulačný poplatok za presunutie na iný termín kurzu

Mesto Online
Čas 31.12.2020, 23:30
Rozsah vyučovacch hodín 0
Cena 20€
Autor Mgr. Zdravo A Fit
LektorMgr. Zdravo A Fit

Manipulačný poplatok za presunutie účastníka na iný termín kurzu je administratívny poplatok. Pred jeho uhradením si prečítajte kedy je poplatok potrebné uhradiť a na čo slúži. Upozornenie: Zaplatenie tohoto poplatku neoprávňuje k automatickému presunutiu účastníka na iný termín kurzu!

Prihlásenie sa na kurz organizovaný spoločnosťami Zdravo a Fit s.r.o. resp Zdravo a Fit Education s.r.o. (ďalej iba poskytovateľ) je záväzné a vzťahujú sa na neho Všeobecné obchodné podmienky. Presúvanie účastníkov na iné termíny kurzov štandardne nie je možné, zákazník si zakupuje konkrétny kurz viazaný na uvedený dátum. Poskytovateľ si vzhľadom na predom vymedzenú kapacitu podujatí vyhradzujú právo odmietnuť presunutie účastníka na iný termín.

Rozumieme, že niekedy sa vyskytnú okolnosti, ktoré bránia zákazníkom v absolvovaní kurzu. Takéto situácie riešime individuálne a snažíme sa maximálne vyjsť v ústrety. Presunutie účastníka na iný kurz alebo termín je však možné iba ojedinele. Pre prípad, že chcete požiadať o presunutie termínu zakúpeného kurzu, kontaktujte podpora.zdravoafit@gmail.com, či je to možné.


V prípade schválenia presunu poskytovateľom je nutné uhradiť manipulačný poplatok (za umožnenie presunu účastníka na iný kurz alebo termín). Tento poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 24 hodín od písomného vyzvania. V prípade nedodržania uvedenej lehoty môže poskytovateľ odmietnuť predtým schválené presunutie kurzu a pri riešení storna sa bude postupovať podľa Všeobecných obchodných podmienok.

Uhradenie tohoto poplatku neoprávňuje k automatickému presunutiu účastníka na iný termín kurzu, preto ho nezakupujte bez písomného vyzvania od poskytovateľa.


Manipulačný poplatok za presunutie na iný termín kurzu 20.00 EUR
Rezervuj 90 voľných miest

Podobné kurzy

Testovacie podujatie

31.12.2020
Some place
3€
9 voľných miest
Rezervujte

Manipulačný poplatok za výmenu účastníka za ...

31.12.2020
Online
10€
88 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Zdravo A Fit

DNS športový kurz 1

04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte

Štrukturálna a myofasciálna integrácia

06.06.2020 - 07.06.2020
Bratislava
179€
9 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

26.06.2020
Bratislava
129€
0 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

27.06.2020
Bratislava
129€
2 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

28.06.2020
Bratislava
129€
5 voľných miest
Rezervujte