Metodika Fyziotréningu

Mesto Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)
Čas 18.04.2020 - 19.04.2020, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 21
Cena 280€

Zaujímate sa o prepojenie fyzioterapie a tréningu? Oslovujú Vás klienti s bolesťami pri športovaní a tréningu? Máte s nimi problém dosiahnuť výraznejší pokrok? Naučíme Vás ako na to!

Školenie Metodika fyziotréningu vzniklo na základe skúseností a poznania nedostatkov z praxe. Fyzioterapeut síce pomôže pacientovi zbaviť sa bolesti, tá sa však zvyčajne pri záťaži alebo športe vráti. Tréner naopak často zápasí s bolestivými obmedzeniami svojich klientov a snaží sa ich obísť. Po určitom čase však narazí na nedoriešený problém, ktorý môže na dlhú dobu vyradiť klienta z tréningu. Fyzioterapeut aj tréner sú odborníci v tom čo robia ale ich tradičný prístup má svoje nedostatky. Medzi ich prácou je veľká priepasť, ktorú je ťažké preklenúť.

Školenie Metodika fyziotréningu je zamerané na prepojenie princípov fyzioterapie a trénerstva do uceleného konceptu rozvoja telesnej zdatnosti klienta s bolesťou pohybového aparátu. Školenie Metodika fyziotréningu je určené pre trénerov, ktorí chcú pochopiť príčiny a vzorce vzniku bolesti a bezpečnejšie trénovať klientov s bolesťami pohybového aparátu. Zároveň je určené pre fyzioterapeutov, ktorí nechcú iba utišovať bolesti svojich pacientov ale chcú im pomôcť predchádzať návratu bolestí. Tréneri aj fyzioterapeuti sa naučia identifikovať negatíva nevhodného alebo neprimeraného športovania a zvoliť postupy ich nápravy.

Školenia Back to the core, Vysoká škola strečingu pre trénerov, Fyziotréning: Stability ball, Fyziotréning: Resistance bands, Fyziotréning: Roller – Release, balance, strength aplikujú princípy metodiky fyziotréningu do praxe. Poskytujú šroký zásobník cvičeník, avšak vidíme, že účastníkom školenia nestačia na pochopenie tejto komplexnej problematiky. Školenie Metodika fyziotréningu je zamerané na pochopenie princípov Fyziotréningu. Účastníci si prejdú celým procesom krok za krokom.

 

Sobota 9:00 - 18:00:

Predstavenie konceptu fyziotréningu a jeho 6 esenciálnych súčastí

Možnosti diagnostiky a stanovenie cieľov fyziotréningu

Odstránenie existujúcich bariér: práca s fasciami, využitie strečingu, uvoľnenie trigger pointov a svalového hypertonu

Dynamický strečing: strečing, stabilizácia, aktivácia

Aktivačné cvičenia: lokálna a globálna stabilizácia

Diskusia

Ukážkový fyziotréning – 1. lekcia s novým klientom (klient s bolesťou pohybového aparátu)

 

Nedeľa 9:00 - 17:30: 

Náročnejšie aktivačné cvičenia

Základné princípy rozvoja: silové, vytrvalostné, koordinačné, hybridné schopnosti a pohyblivosť- aplikácia do fyziotréningu

Doplnkové a kompenzačné cvičenia: regenerácia, domáce úlohy, aktivácia utlmených antagonistov, kompenzačné pomôcky, výživa, edukácia klienta a objasnenie zvolených postupov

Diskusia

Ukážkový fyziotréning -  2. lekcia s novým klientom, zahrňuje postup práce s novým klientom (klient s bolesťou pohybového aparátu)

 

Do 1 mesiaca po skončení kurzu:

Pre získanie certifikátu bude potrebné do 1 mesiaca od absolvovania kurzu zostaviť, odprezentovať a aplikovať metodiku fyziotréningu do vlastnej praxe s klientom.

Školenie Metodika Fyziotréningu čerpá z najaktuálnejších poznatkov svetoznámych odborníkov a ich konceptov. V porovnaní s inými kurzamy má vyšší podiel teoretickej časti, pretože je zameraná na pochopenie vyučovanej metodiky. Vďaka pochopeniu princípov a zásad môžu absolventi kurzu dosadiť do Metodiky Fyziotréningu vlastné postupy či cvičenia a budovať tak svoju vlastnú, jedinečnú identitu. Školenie bude plné praktických príkladov a prípadových štúdií o využití Metodiky Fyziotréningu v praxi.

 

Lektor kurzu: PaedDr. Oliver Poór

- diplomovaný fyzioterapeut

- magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness

- doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie

-rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií.

- v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky

- absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov

- aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách

- zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

 

Súčasťou kurzu sú praktické skriptá.

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

S blížiacim sa termínom rastie cena kurzu. Účastníci dostanú po skončení kurzu prístup do online sekcie s videami, prednáškami a cvičeniami z kurzu.


Metodika Fyziotréningu 280.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 18.03.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 21
Dátum konania: 18.04.2020 - 19.04.2020, 09:00

Metodika fyziotréningu (neskorý nákup) 319.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 12.04.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 21
Dátum konania: 18.04.2020 - 19.04.2020, 09:00

novy 280.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 18.03.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 21
Dátum konania: 18.04.2020 - 19.04.2020, 09:00

Podobné kurzy
18.09.2020 - 19.09.2020
Banská Bystrica
120€
Rezervujte
20.09.2020
Bratislava
129€
Rezervujte
03.10.2020 - 04.10.2020
Bratislava
279€
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Peter Obžera