Metodika Fyziotréningu

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)
Čas 12.06.2021 - 13.06.2021, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 20
Cena 279€

Zaujímate sa o prepojenie fyzioterapie a tréningu? Oslovujú Vás klienti s bolesťami pri športovaní a tréningu? Máte s nimi problém dosiahnuť výraznejší pokrok? Naučíme Vás ako na to!

Školenie Metodika fyziotréningu vzniklo na základe skúseností a poznania nedostatkov z praxe. Fyzioterapeut síce pomôže pacientovi zbaviť sa bolesti, tá sa však zvyčajne pri záťaži alebo športe vráti. Tréner naopak často zápasí s bolestivými obmedzeniami svojich klientov a snaží sa ich obísť. Po určitom čase však narazí na nedoriešený problém, ktorý môže na dlhú dobu vyradiť klienta z tréningu. Fyzioterapeut aj tréner sú odborníci v tom čo robia ale ich tradičný prístup má svoje nedostatky. Medzi ich prácou je veľká priepasť, ktorú je ťažké preklenúť. V článku Prečo som skončil s funkčným tréningom a začal s fyziotréningom sa dozviete ako som začal s prepájaním fyzioterapie a tréningu.

Školenie Metodika fyziotréningu je zamerané na prepojenie princípov fyzioterapie a trénerstva do uceleného konceptu rozvoja telesnej zdatnosti klienta s bolesťou pohybového aparátu. Školenie Metodika fyziotréningu je určené pre trénerov, ktorí chcú pochopiť príčiny a vzorce vzniku bolesti a bezpečnejšie trénovať klientov s bolesťami pohybového aparátu. Zároveň je určené pre fyzioterapeutov, ktorí nechcú iba utišovať bolesti svojich pacientov ale chcú im pomôcť predchádzať návratu bolestí. Tréneri aj fyzioterapeuti sa naučia identifikovať negatíva nevhodného alebo neprimeraného športovania a zvoliť postupy ich nápravy.

Metodika fyziotréningu
Kapacita kurzu je momentálne stanovená na 6 ľudí vrátane lektora. Využite túto príležitosť a získajte doteraz najväčší priestor na otázky, diskusiu, skúšanie a korekciu správnej techniky cvičenia! Chcete sa kurzu zúčastniť dvaja alebo viacerí? Napíšte nám na podpora.zdravoafit@gmail.com a pripravíme Vám špeciálnu cenu.


Školenia Back to the core, Vysoká škola strečingu pre trénerov, Fyziotréning: Stability ball, Fyziotréning: Resistance bands, Fyziotréning: Roller – Release, balance, strength aplikujú princípy metodiky fyziotréningu do praxe. Poskytujú šroký zásobník cvičeník, avšak vidíme, že účastníkom školenia nestačia na pochopenie tejto komplexnej problematiky. Školenie Metodika fyziotréningu je zamerané na pochopenie princípov Fyziotréningu. Účastníci si prejdú celým procesom krok za krokom.

Sobota 9:00 - 18:00

Predstavenie konceptu fyziotréningu a jeho 6 esenciálnych súčastí
Možnosti diagnostiky a stanovenie cieľov fyziotréningu
Odstránenie existujúcich bariér: práca s fasciami, využitie strečingu, uvoľnenie trigger pointov a svalového hypertonu
Dynamický strečing: strečing, stabilizácia, aktivácia
Aktivačné cvičenia: lokálna a globálna stabilizácia
Diskusia
Ukážkový fyziotréning – 1. lekcia s novým klientom (klient s bolesťou pohybového aparátu)

Nedeľa 9:00 - 17:30
Náročnejšie aktivačné cvičenia
Základné princípy rozvoja: silové, vytrvalostné, koordinačné, hybridné schopnosti a pohyblivosť- aplikácia do fyziotréningu
Doplnkové a kompenzačné cvičenia: regenerácia, domáce úlohy, aktivácia utlmených antagonistov, kompenzačné pomôcky, výživa, edukácia klienta a objasnenie zvolených postupov
Diskusia
Ukážkový fyziotréning -  2. lekcia s novým klientom, zahrňuje postup práce s novým klientom (klient s bolesťou pohybového aparátu)
Záverečné preskúšanie - tímové riešenie stanovených úloh podľa princípov metodiky fyziotréningu. Diskusia tímov na stanovené úlohy.


Školenie Metodika Fyziotréningu čerpá z najaktuálnejších poznatkov svetoznámych odborníkov a ich konceptov. V porovnaní s inými kurzamy má vyšší podiel teoretickej časti, pretože je zameraná na pochopenie vyučovanej metodiky. Vďaka pochopeniu princípov a zásad môžu absolventi kurzu dosadiť do Metodiky Fyziotréningu vlastné postupy či cvičenia a budovať tak svoju vlastnú, jedinečnú identitu. Školenie bude plné praktických príkladov a prípadových štúdií o využití Metodiky Fyziotréningu v praxi.

Lektor kurzu: PaedDr. Oliver Poór, dipl. f.
Diplomovaný fyzioterapeut
Magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness
Doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
Rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií.
V praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
Absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
Aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách
Zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

Súčasťou kurzu sú praktické skriptá.
Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.
S blížiacim sa termínom rastie cena kurzu. Účastníci dostanú po skončení kurzu prístup do online sekcie s videami, prednáškami a cvičeniami z kurzu. Kapacita kurzu je momentálne stanovená na 6 ľudí vrátane lektora. Využite túto príležitosť a získajte doteraz najväčší priestor na otázky, diskusiu, skúšanie a korekciu správnej techniky cvičenia!

Zaujímate sa o aplikáciu princípov a zásad fyzioterapie do trénerskej praxe? Zúčastnite sa aj ďalších školení fyziotréningu a posuňte svoju prácu s klientmi na vyššiu úroveň.

Odporúčame Vám ďalšie školenia Fyziotréningu. Navzájom sa dopĺňajú, rozvíjajú svoje myšlienky a umožnia Vám preniknúť hlboko do tejto fascinujúcej tematiky:

Metodika Fyziotréngu
Fyziotréning pri problémoch pohybového aparátu
Fyziotréning: Roller – release, balance, strength
Vysoká škola strečingu pre trénerov
Back to the core
Fyziotréning: Stability ball
Fyziotréning: Resistance bands
Fyziotréning klienta so skoliózou pre trénerov/ fyzioterapeutov


Aktuálne termíny všetkých kurzov nájdete na stránke Zdravo a Fit / Semináre a kurzy / Fyziotréning


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Metodika Fyziotréningu (neskorý nákup) 299.00 EUR
Rezervuj 2 voľných miest
Prihlasovanie do: 08.06.2021 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 20
Dátum konania: 12.06.2021 - 13.06.2021, 09:00

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
Kurzy s Zdravo a Fit
08.08.2021
Bratislava
139€
Rezervujte
14.08.2021 - 15.08.2021
Bratislava
550€
1 voľných miest
Rezervujte
19.08.2021 - 22.08.2021
Nemce
1499€
1 voľných miest
Rezervujte