Metodika fyziotréningu (pre trénerov)

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto BRATISLAVA, FYZIO CENTRUM - ZDRAVO A FIT (NA 1. POSCHODÍ VO VIENNA GATE GALERIA, KOPČIANSKA 8A - 10, PETRŽALKA)
Čas 01.08.2020 - 02.08.2020, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 21
Cena 223.2€

Metodika fyziotréningu (pre trénerov) je súčasťou nového projektu Zdravo a Fit na podporu trénerov - Letná škola pre trénerov. Na základe skúseností a spätnej väzby z doterajších školení sme prispôsobili obsah kurzov aby maximálne vyhovoval potrebám trénerov, inštruktorov a športovcov. Všetky školenia v kategórií Letná škola pre trénerov sú v limitovanej ponuke so zľavou -20%. Kapacita kurzov je maximálne 8 ľudí. Využite priaznivú kombináciu voľného času a akciových cien školení Zdravo a Fit. Získate odpovede na všetky otázky a množstvo zručností pre prácu s novými klientmi.

Zaujímate sa o prepojenie fyzioterapie a tréningu? Oslovujú Vás klienti s bolesťami pri športovaní a tréningu? Máte s nimi problém dosiahnuť výraznejší pokrok? Naučíme Vás ako na to!

Školenie Metodika fyziotréningu vzniklo na základe skúseností a poznania nedostatkov z praxe. Fyzioterapeut síce pomôže pacientovi zbaviť sa bolesti, tá sa však zvyčajne pri záťaži alebo športe vráti. Tréner naopak často zápasí s bolestivými obmedzeniami svojich klientov a snaží sa ich obísť. Po určitom čase však narazí na nedoriešený problém, ktorý môže na dlhú dobu vyradiť klienta z tréningu. Fyzioterapeut aj tréner sú odborníci v tom čo robia ale ich tradičný prístup má svoje nedostatky. Medzi ich prácou je veľká priepasť, ktorú je ťažké preklenúť.

Školenie Metodika fyziotréningu je zamerané na prepojenie princípov fyzioterapie a trénerstva do uceleného konceptu rozvoja telesnej zdatnosti klienta s bolesťou pohybového aparátu. Školenie Metodika fyziotréningu je určené pre trénerov, ktorí chcú pochopiť príčiny a vzorce vzniku bolesti a bezpečnejšie trénovať klientov s bolesťami pohybového aparátu. Tréneri sa naučia identifikovať negatíva nevhodného alebo neprimeraného športovania a zvoliť postupy ich nápravy.

Školenia Back to the core, Vysoká škola strečingu pre trénerov, Fyziotréning: Stability ball, Fyziotréning: Resistance bands, Fyziotréning: Roller – Release, balance, strength aplikujú princípy metodiky fyziotréningu do praxe. Poskytujú šroký zásobník cvičeník, avšak vidíme, že účastníkom školenia nestačia na pochopenie tejto komplexnej problematiky. Školenie Metodika fyziotréningu je zamerané na pochopenie princípov Fyziotréningu. Účastníci si prejdú celým procesom krok za krokom.

Sobota 9:00 - 18:00:
Predstavenie konceptu fyziotréningu a jeho 6 esenciálnych súčastí
Možnosti diagnostiky a stanovenie cieľov fyziotréningu
Odstránenie existujúcich bariér: práca s fasciami, využitie strečingu, uvoľnenie trigger pointov a svalového hypertonu
Dynamický strečing: strečing, stabilizácia, aktivácia
Aktivačné cvičenia: lokálna a globálna stabilizácia
Diskusia
Ukážkový fyziotréning – 1. lekcia s novým klientom (klient s bolesťou pohybového aparátu)

Nedeľa 9:00 - 17:30: 
Náročnejšie aktivačné cvičenia
Základné princípy rozvoja: silové, vytrvalostné, koordinačné, hybridné schopnosti a pohyblivosť- aplikácia do fyziotréningu
Doplnkové a kompenzačné cvičenia: regenerácia, domáce úlohy, aktivácia utlmených antagonistov, kompenzačné pomôcky, výživa, edukácia klienta a objasnenie zvolených postupov
Diskusia
Ukážkový fyziotréning -  2. lekcia s novým klientom, zahrňuje postup práce s novým klientom (klient s bolesťou pohybového aparátu)


Do 1 mesiaca po skončení kurzu:
Pre získanie certifikátu bude potrebné do 1 mesiaca od absolvovania kurzu zostaviť, odprezentovať a aplikovať metodiku fyziotréningu do vlastnej praxe s klientom.

Školenie Metodika Fyziotréningu čerpá z najaktuálnejších poznatkov svetoznámych odborníkov a ich konceptov. V porovnaní s inými kurzamy má vyšší podiel teoretickej časti, pretože je zameraná na pochopenie vyučovanej metodiky. Vďaka pochopeniu princípov a zásad môžu absolventi kurzu dosadiť do Metodiky Fyziotréningu vlastné postupy či cvičenia a budovať tak svoju vlastnú, jedinečnú identitu. Školenie bude plné praktických príkladov a prípadových štúdií o využití Metodiky Fyziotréningu v praxi.


Lektor kurzu:
PaedDr. Oliver Poór dipl. f.
Diplomovaný fyzioterapeut
Magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness
Doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
Rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií.
V praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
Absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
Aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách
Zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

Súčasťou kurzu sú praktické skriptá a prístup do online sekcie s ďalšími študijnými materiálmi.

Preto sme pre kurzy fyziotréningu pripravili nový, mimoriadne atraktívny formát. Kurzu sa zúčastní maximálne 8 účastníkov. Vďaka tomu dostanete najosobnejší prístup ako je možné. Kurzy budú interaktívnejšie a bude v nich ďaleko viac priestoru na diskusiu, spoluprácu a praktické skúšanie. Na tento formát sa už mimoriadne tešíme. Zároveň sme sa rozhodli pre zmenu registračných podmienok. Vieme, že viacerí čelia výraznému poklesu príjmu preto sa môžete zaregistrovať na kurz pomocou kódu ZALOHA50. Zaplatíte len 50% ceny kurzu. Druhú polovicu môžete  zaplatiť neskôr alebo priamo na kurze. Navyše ceny kurzov v kategórií „Letná škola pre trénerov” sme znížili o 20%. Využite túto skvelú príležitosť a rezervujte si svoje miesto ešte dnes. Nezabudnite, že kurzy sú limitované pre 8 účastníkov!

Spolu to zvládneme!
Zaujímate sa o aplikáciu princípov a zásad fyzioterapie do trénerskej praxe? Zúčastnite sa aj ďalších školení fyziotréningu a posuňte svoju prácu s klientmi na vyššiu úroveň.
Odporúčame Vám ďalšie školenia Fyziotréningu. Navzájom sa dopĺňajú, rozvíjajú svoje myšlienky a umožnia Vám preniknúť hlboko do tejto fascinujúcej tematiky:

Metodika Fyziotréngu
Fyziotréning: Roller – release, balance, strength
Vysoká škola strečingu pre trénerov
Back to the core
Fyziotréning: Stability ball
Fyziotréning: Resistance bands
Fyziotréning klienta so skoliózou pre trénerov/ fyzioterapeutov


Aktuálne termíny všetkých kurzov nájdete na stránke Zdravo a Fit / Semináre a kurzy / Fyziotréning


Metodika fyziotréningu (pre trénerov) 223.20 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 29.07.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 21
Dátum konania: 01.08.2020 - 02.08.2020, 09:00

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
04.12.2020 - 05.12.2020
Banská Bystrica
120€
Rezervujte
presunuté na neurčito BRATISLAVA
129€
Rezervujte
presunuté na neurčito BRATISLAVA
129€
Rezervujte
Kurzy s Peter Obžera