Mulligan koncept: dolný kvadrant

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)
Čas 02.07.2021 - 04.07.2021, 08:30
Rozsah vyučovacích hodín 26
Cena 350€

Mulligan koncept - dolný kvadrant bol pôvodne plánovaný na 21. - 23. 5. 2021. Nemilo nás však prekvapila správa z posledných dní od lektora kurzu Sakisa Adamisa, ktorý bol nútený kurz odvolať pre problémy blízkeho rodinného príslušníka. Rozhodli sme sa preto osloviť Petra Van Dalena, ktorý bude lektorovať aj Mulligan koncept - horný kvadrant. Pre krátkosť času nebolo možné zorganizovať kurz v pôvodne plánovanom termíne a preto sme sa dohodli na organizácií preloženého "dolného kvadrantu" 2. - 4. 7. 2021. Ďakujeme všetkým za porozumunie a tešíme sa na Vás!

Mulligan koncept je výnimočná kombinácia aktívneho a pasívneho prístupu k pacientovi, vďaka ktorému dosiahnete viditeľné a prekvapivé výsledky už na prvej terapií. Aplikované metodiky sú úplne bezbolestné.


Mulligan koncept: horný kvadrant (18. - 20. 6. 2021) a Mulligan koncept: dolný kvadrant (2. - 4. 7. 2021) sú dva samostatné kurzy, ktoré aplikujú techniky a hmaty na vrchnú resp. spodnú polovicu tela. Odporúčame Vám zakúpiť si balíček Mulligan koncept: horný + dolný kvadrant, ktorý Vám zaistí účasť na oboch častiach.
Mulligan koncept - horný kvadrant sa venuje aplikácií konceptu na krčnú a hrudnú chrbticu a kĺby horných končatín.
Mulligan koncept II - dolný kvadrant aplikuje princípy konceptu na driekovú chrbticu, sakroiliakálne kĺbové spojenia a kĺby dolných končatín.

Tento dvojdňový kurz predstavuje Mulliganov prístup k manuálnej terapii driekovej chrbtice, sakroiliakálneho kĺbu a takisto aj dolnej  končatiny. Zahŕňa prednášku, ukážky pacientov a súšobný čas. To Vám umožní detailne pochopiť prepojenie mobilizácie s pohybom (Mobilization with Movement) pre spodnú časť. Tento unikátny prístup objavil a vytvoril Brian Mulligan F.N.Z.S.P. (Hon), Dip. M.T. z Wellingtonu, Nový Zéland. Tento jednoduchý a mimoriadne efektívny prístup je ideálny pri terapií porúch muskoloskeletárneho aparátu. Vyznačuje sa bezbolestnou manuálnou kĺbnou “repozíciou” na obnovenie funkcie a odstránenie bolesti.

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku ale ľuďom s problematickou angličtinou pomôžeme s prekladom. Kurz však nebude tlmočený, pretože by to negatívne ovplivnilo priestor pre praktikovanie vyučovaných techník. Doterajšie skúsenosti pri organizovaní kurzu s lektomi Mulligan konceptu nám ukázali, že aj jednotlivci so slabšou angličtinou nemajú problém pochopiť a osvojiť si obsah školení. Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Fyzioterapia zranení oporno-pohybového aparátu sa vyvinula od svojich začiatkov, od nápravnej gymnastiky a aktívnych cvičení, cez aplikáciu pasívnych fyziologických pohybov až ku špecializovaným metodikám. Koncept mobilizácií Brian-a Mulligan-a (mobilisations with movement MWM) v oblasti končatín a pomocné "posuny" (sustained natural apophyseal glides SNAG) segmentov chrbtice sú logickým pokračovaním evolúcie vo fyzioterapií.


Dochádza k spojeniu pasívnych a aktívnych prístupov fyzioterapeuta pri súčasnom aktívnom pohybe pacienta. Základným princípom terapie je, že pohyb nikdy nesmie spôsobovať bolesť alebo dráždenie.

Charakteristické znaky Mulligan konceptu:
1) Fyzioterapeut sa naučí počas vyšetrenia identifikovať jeden alebo viac symptómov ako sú napríklad obmedzenie kĺbovej pohyblivosti, bolesť pri pohybe alebo bolesť pri špecifických funkčných aktivitách (napr. bolesť laterálnej strany lakťa pri extenzií zápästia s odporom).
2) Techniky pasívnej kĺbovej mobilizácie vychádzajú z princípov Kaltenborna, musia však byť bezbolestné.
3) Fyzioteraput neustále sleduje reakcie pacienta, aby mal istotu, že je pohyb bezbolestný. Využíva pri tom vedomosti o kĺbovej pohyblivosti, napätí tkanív a fyziológie pohybu. Nachádza tak bezbolestné rozsahy, uhly a dráhy pohybu.
4) Pri udržiavaní správnych kĺbových posunov dochádza k zväčšeniu rozsahu pohybu, ktorý je úplne bezbolestný a pacient ho hodnotí ako výrazne lepší.
5) V prípade, že pacient neoznačí pohyb ako výrazne lepší a bezbolestný, fyzioteraput ešte nenašiel správny postup liečby alebo ideálny uhol a smer mobilizácie.
6) Pacient sa sústredí na aktívny pohyb, zatiaľ čo fyzioterapeut pokračuje v pasívnych posuvných pohyboch segmentu. Viditeľný progres je dosiahnuteľný už počas prvej terapie s 3-4 sériami cvičenia po 10 opakovaní.
7) Zlepšenie progresu je možné dosiahnuť aplikáciou pasívneho prídavného tlaku (overpressure) na konci rozsahu pohybu. Tento tlak však musí byť rovnako bezbolestný.

Autoterapia využíva princípy MWM (mobilisations with movement), pomoc tejpov, posuvné pohyby a úsilie pacienta pri aktívnom pohybe. Bolesť je významným usmernením. Úspešná aplikácia techník MWM a SNAG (sustained natural apophyseal glides) je vždy bezbolestná a významne zlepšuje rozsah a funkčnosť pohybu. Sústavné zlepšovanie stavu pacienta je základom pre vyhodnocovanie prebiehajúcich postupov terapie.

Mulligan koncept: dolný kvadrant

V tradičných systémoch manuálnej terapie sa smer mobilizácie zakladal na chýbajúcom rozsahu pohybu alebo koncepčných modeloch biomechaniky kĺbu (joint patterns).

V prístupe Mulligan konceptu sú tieto smery, uhly a rozsahy podmienené okamžitým vplyvom na bolesť a zlepšenie pohybu. Mulligan prirovnáva rozsah a intenzitu aplikovanej terapie k NAG (natural apophyseal glides) pohybom, ktoré sa dejú pri prirodzenom držaní a pohyboch tela. Posuny segmentov vplyvom fyzioterapeuta sú preto vždy vykonávané v súlade s fyziologickými pohybmi.

Mulligan spoločne s ďalšími fyzioterapeutmi detailne popísal aplikáciu terapeutických posunov. Ich úžasné účinky odhalili na strednej a spodnej krčnej ako aj hrudnej chrbtici. Všetky techniky Mulliganovho konceptu preto obsahujú kombináciu SNAG, pacientove aktívne cvičenie a prídavný tlak na konci pohybu.

Výnimočnosť Mulliganovho konceptu vychádza z:
1) Rozsah SNAG zodpovedaná fyziologickým rozsahom pohybu.
2) Mobilizácie sú kombinované s aktívnym alebo pasívnym pohybom.
3) Vychádza z princípov Kaltenbornovej liečby ktorý je rovnako použiteľný na chrbticu aj končatiny.
4) Na konci pohybu sa využíva prídavný tlak.
5) Mulligan koncept je použiteľný na všetky kĺby chrbtice.
6) Umožní terapeutovi rýchlo sa rozhodnúť, či je zvolený typ terapie vhodný alebo nie.
7) Pri správnom vykonaní je úplne bezbolestný.
8) Dosahuje okamžité, viditeľné a bezbolestné výsledky.

Uvedené princípy na chrbtici sú rovnako aplikovateľné aj pre väčšinu periférnych kĺbov. Zlepšenie je okamžité a udržateľné. Metodiku je možné využiť pri širokom spektre problémov, akými sú obnovenie pohyblivosti bedrového a ramnného kĺbu, stuhnuté členkové kĺby alebo „tenisový lakeť“. Fyzioterapeuti sa môžu vďaka Mulligan konceptu posunúť od liečenia podľa základných odporúčaní k analytickému riešeniu problému, ktorý vychádza z anatómie, artrológie a biomechaniky. Budú tak profitovať pri svojom profesionálnom rozvoji ako aj pri liečbe pacientov.
Mulligan koncept: dolný kvadrant

Mulligan koncept: dolný kvadrant

Účastníci dostanú originálny medzinárodný certifikát Mulligan konceptu s kreditmi od SKF a prezentáciu vo forme PDF od lektora kurzu. Zároveň si budú môcť zakúpiť terapeutické pásy od lektora za zvýhodnenú cenu a originálne publikácie od organizátora Zdravo a Fit so špeciálnou zľavou. Viac informácií o možnosti výhodného zakúpenia týchto produktov sa dozviete na samotnom kurze.

Lektor: Peter van Dalen, Holandsko
Pracovné skúsenosti:

1983-1989 Fyzioterapeut
1989-1995 Fyzioterapeut v holadskom letectve
1995-2001 Fyzioterapeut holandskej armády
2001-2003 Fyzioterapeut- manuálna terapia
2003-2014 Fyzioteraput a manuálna terapia v súkromnom sektore
1995 Jeden zo zakladajúcich členov MCTA v Londýne (UK)
1995-2018 Lektor Mulligan konceptu v Európe; Holandsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Belgicku, Českej Republike, Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Grécku, Španielsku, Turecku, Ománe, Brazílií, Suriname, Karibských ostrovoch, Keni, Ugande, Zimbabve, Namíbií
2006-2014 Lektor konceptu Medical Taping

Postgraduálne kurzy a diplomy:
1990-1997 MT Maitland concept
1992-1994 McKenzie concept, part A, B, C & D, diploma
1988-1990 Sport Physicial Therapy
1990-2010 Div vakinhoudelijke congressen
1995 Clinical Reasoning
1997 Muscle Balance
1997 Shoulder complex
1997 Cervicale instabiliteit
1991 Arthroses en Arthritis
1993 Mc Connell concept
1993 Mulligan Concept
1999 Trigger points
2000 IFOMT Conference in Perth (Australia)
2002 Mulligan Conference in Rome (Italy)
2004 Conference Sportphysiotherapie in Arnhem (Netherlands)
2004 Workshop Tennis Elbow with Bill Vicenzino in Holland
2005 DFT Mulligan Conference in Auckland (New Zealand)
2005 Presentation Physio Kongres in Zagreb (Kroatia)
2006 Trigger points, Mulligan Conference in Vught/ Holland
2007 Mulligan Conference in Chicago

Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Mulligan koncept: dolný kvadrant (neskorý nákup) 369.00 EUR
Rezervuj 2 voľných miest
Prihlasovanie do: 30.06.2021 22:30
Rozsah vyučovacích hodín: 26
Dátum konania: 02.07.2021 - 04.07.2021, 08:30

Mulligan koncept: horný + dolný kvadrant 700.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 18.05.2021 22:30

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia: