Mulligan koncept: horný kvadrant (neskorý nákup)

Mesto Bratislava, Zdravo a Fit - Vienna Gate, Kopčianska 10
Čas 24.01.2020, 08:30
Rozsah vyučovacch hodín 26
Cena 389€

Mulligan koncept je výnimočná kombinácia aktívneho a pasívneho prístupu k pacientovi, vďaka ktorému dosiahnete viditeľné a prekvapivé výsledky už na prvej terapií. Aplikované metodiky sú úplne bezbolestné.

Mulligan koncept: horný kvadrant (24.-26.1.2020) a Mulligan koncept: dolný kvadrant (20.-22.3.2020) sú dva samostatné kurzy, ktoré aplikujú techniky a hmaty na vrchnú resp. spodnú polovicu tela. Odporúčame Vám zakúpiť si balíček Mulligan koncept: horný + dolný kvadrant, ktorý Vám zaistí účasť na oboch častiach.

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku ale ľuďom s problematickou angličtinou pomôžeme s prekladom. Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Mulligan koncept - horný kvadrant sa venuje aplikácií konceptu na krčnú a hrudnú chrbticu a kĺby horných končatín.

Mulligan koncept II - dolný kvadrant sa venuje aplikácií konceptu na driekovú chrbticu, sakroiliakálne kĺbové spojenia a kĺby dolných končatín.

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku ale ľuďom s problematickou angličtinou pomôžeme s prekladom. Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Fyzioterapia zranení oporno-pohybového aparátu sa vyvinula od svojich začiatkov, od nápravnej gymnastiky a aktívnych cvičení, cez aplikáciu pasívnych fyziologických pohybov až ku špecializovaným metodikám. Koncept mobilizácií Brian-a Mulligan-a (mobilisations with movement MWM) v oblasti končatín a pomocné "posuny" (sustained natural apophyseal glides SNAG) segmentov chrbtice sú logickým pokračovaním evolúcie vo fyzioterapií.

 

Dochádza k spojeniu pasívnych a aktívnych prístupov fyzioterapeuta pri súčasnom aktívnom pohybe pacienta. Základným princípom terapie je, že pohyb nikdy nesmie spôsobovať bolesť alebo dráždenie.

Charakteristické znaky Mulligan konceptu:

1) Fyzioterapeut sa naučí počas vyšetrenia identifikovať jeden alebo viac symptómov ako sú napríklad obmedzenie kĺbovej pohyblivosti, bolesť pri pohybe alebo bolesť pri špecifických funkčných aktivitách (napr. bolesť laterálnej strany lakťa pri extenzií zápästia s odporom).

2) Techniky pasívnej kĺbovej mobilizácie vychádzajú z princípov Kaltenborna, musia však byť bezbolestné.

3) Fyzioteraput neustále sleduje reakcie pacienta, aby mal istotu, že je pohyb bezbolestný. Využíva pri tom vedomosti o kĺbovej pohyblivosti, napätí tkanív a fyziológie pohybu. Nachádza tak bezbolestné rozsahy, uhly a dráhy pohybu.

4) Pri udržiavaní správnych kĺbových posunov dochádza k zväčšeniu rozsahu pohybu, ktorý je úplne bezbolestný a pacient ho hodnotí ako výrazne lepší.

5) V prípade, že pacient neoznačí pohyb ako výrazne lepší a bezbolestný, fyzioteraput ešte nenašiel správny postup liečby alebo ideálny uhol a smer mobilizácie.

6) Pacient sa sústredí na aktívny pohyb, zatiaľ čo fyzioterapeut pokračuje v pasívnych posuvných pohyboch segmentu. Viditeľný progres je dosiahnuteľný už počas prvej terapie s 3-4 sériami cvičenia po 10 opakovaní.

7) Zlepšenie progresu je možné dosiahnuť aplikáciou pasívneho prídavného tlaku (overpressure) na konci rozsahu pohybu. Tento tlak však musí byť rovnako bezbolestný.

Autoterapia využíva princípy MWM (mobilisations with movement), pomoc tejpov, posuvné pohyby a úsilie pacienta pri aktívnom pohybe. Bolesť je významným usmernením. Úspešná aplikácia techník MWM a SNAG (sustained natural apophyseal glides) je vždy bezbolestná a významne zlepšuje rozsah a funkčnosť pohybu. Sústavné zlepšovanie stavu pacienta je základom pre vyhodnocovanie prebiehajúcich postupov terapie.

Mulligan koncept exkluzívne v Bratislave

 

V tradičných systémoch manuálnej terapie sa smer mobilizácie zakladal na chýbajúcom rozsahu pohybu alebo koncepčných modeloch biomechaniky kĺbu (joint patterns).

V prístupe Mulligan konceptu sú tieto smery, uhly a rozsahy podmienené okamžitým vplyvom na bolesť a zlepšenie pohybu. Mulligan prirovnáva rozsah a intenzitu aplikovanej terapie k NAG (natural apophyseal glides) pohybom, ktoré sa dejú pri prirodzenom držaní a pohyboch tela. Posuny segmentov vplyvom fyzioterapeuta sú preto vždy vykonávané v súlade s fyziologickými pohybmi.

Mulligan spoločne s ďalšími fyzioterapeutmi detailne popísal aplikáciu terapeutických posunov. Ich úžasné účinky odhalili na strednej a spodnej krčnej ako aj hrudnej chrbtici. Všetky techniky Mulliganovho konceptu preto obsahujú kombináciu SNAG, pacientove aktívne cvičenie a prídavný tlak na konci pohybu.

Výnimočnosť Mulliganovho konceptu vychádza z:

1) Rozsah SNAG zodpovedaná fyziologickým rozsahom pohybu.

2) Mobilizácie sú kombinované s aktívnym alebo pasívnym pohybom.

3) Vychádza z princípov Kaltenbornovej liečby ktorý je rovnako použiteľný na chrbticu aj končatiny.

4) Na konci pohybu sa využíva prídavný tlak.

5) Mulligan koncept je použiteľný na všetky kĺby chrbtice.

6) Umožní terapeutovi rýchlo sa rozhodnúť, či je zvolený typ terapie vhodný alebo nie.

7) Pri správnom vykonaní je úplne bezbolestný.

8) Dosahuje okamžité, viditeľné a bezbolestné výsledky.

Mulligan koncept exkluzívne v Bratislave

 

Uvedené princípy na chrbtici sú rovnako aplikovateľné aj pre väčšinu periférnych kĺbov. Zlepšenie je okamžité a udržateľné. Metodiku je možné využiť pri širokom spektre problémov, akými sú obnovenie pohyblivosti bedrového a ramnného kĺbu, stuhnuté členkové kĺby alebo „tenisový lakeť“.

Fyzioterapeuti sa môžu vďaka Mulligan konceptu posunúť od liečenia podľa základných odporúčaní k analytickému riešeniu problému, ktorý vychádza z anatómie, artrológie a biomechaniky. Budú tak profitovať pri svojom profesionálnom rozvoji ako aj pri liečbe pacientov.

 

Mulligan koncept exkluzívne v Bratislave

 

Lektor: Sakis Adamidis

Vzdelanie:

1995    Physiotherapy school “Aristotelian Institute” Thessaloniki, Greece

2006 – 2010: Doctora degree (PhD) in National Sport Academy (NSA) Sofia, Bulgaria

Ocenenie:

Distinction for the best grade from HELENIC ASSOSIATION OF PHYSIOTHREAPY (1995)

Prax:

1996- 1999: Professor in applied physiotherapy for assistant physiotherapists

1997- up today: Director in physiotherapy centre

1998 – 2006: Interpretation in international physiotherapy  courses

2000 – up today: Physiotherapist in public rehab centre

2007 – up today: International instructor in Physiotherapy courses

2016 – up today Lecturer and clinical teacher on the Postgraduate Diploma and Master at Dept. of Physiotherapy of Alexander Technological Educational Institute  of Thessaloniki - Greece

Postgraduálne štúdium:

PNF Training (IPNFA Advanced Instructor)

MANUAL THERAPY training

OMT Kaltenborn – Evjenth Concept

MIDTERM – OMT

Complete the program of OMT DIPLOMA

Mulligan Concept recognized by MCTA

Certified Mulligan practitioner

Accredited Mulligan Teacher   MCTA

BOBATH training (Basic Instructor Bobath IBITA recognized)

 

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku ale ľuďom s problematickou angličtinou pomôžeme s prekladom. Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.


Mulligan koncept: horný kvadrant (neskorý nákup) 389.00 EUR
Rezervuj 20 voľných miest
Prihlasovanie do: 22.01.2020 22:30

Mulligan koncept horný kvadrant + dolný kvadrant 0.00 EUR
Rezervuj 1 voľných miest
Prihlasovanie do: 22.01.2020 22:30

Podobné kurzy
11.07.2020 - 12.07.2020
BRATISLAVA
219€
8 voľných miest
Rezervujte
17.07.2020 - 19.07.2020
Bratislava
350€
5 voľných miest
Rezervujte
09.08.2020
Banská Bystrica
103.2€
5 voľných miest
Rezervujte
14.08.2020 - 16.08.2020
Bratislava
429€
9 voľných miest
Rezervujte
05.09.2020 - 06.09.2020
Bratislava
169€
9 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Peter Obžera
11.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
0 voľných miest
Rezervujte
11.07.2020 - 12.07.2020
BRATISLAVA
219€
8 voľných miest
Rezervujte
12.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
14 voľných miest
Rezervujte
17.07.2020 - 19.07.2020
Bratislava
350€
5 voľných miest
Rezervujte
12 voľných miest
Rezervujte