Mulligan koncept II - dolný kvadrant

Mesto Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6
Čas 29.03.2019, 08:30
Rozsah vyučovacch hodín 26
Cena 350€
Autor Mgr. Zdravo A Fit
LektorMgr. Zdravo A Fit

Svetoznámy Mulligan koncept prvý krát na Slovensku! Mulligan koncept je výnimočná kombinácia aktívneho a pasívneho prístupu k pacientovi, vďaka ktorému dosiahnete viditeľné a prekvapivé výsledky už na prvej terapií. Aplikované metodiky sú úplne bezbolestné.

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku a bude prekladaný do slovenského. Kurzu je možné sa zúčastniť aj bez absolvovania Mulligan Koncept 1 - Upper Qudrant, kurzy na seba nenadväzujú, ale aplikujú metodiku na hornú resp. dolnú polovicu ľudského tela

Mulligan koncept - horný kvadrant sa venuje aplikácií konceptu na krčnú a hrudnú chrbticu a kĺby horných končatín.

Mulligan koncept II - dolný kvadrant sa venuje aplikácií konceptu na driekovú chrbticu, sakroiliakálne kĺbové spojenia a kĺby dolných končatín.
Tento dvojdňový kurz predstavuje Mulliganov prístup k manuálnej terapii driekovej chrbtice, sakroiliakálneho kĺbu a takisto aj dolnej  končatiny. Zahŕňa prednášku, ukážky pacientov a súšobný čas. To Vám umožní detailne pochopiť prepojenie mobilizácie s pohybom (Mobilization with Movement) pre spodnú časť. Tento unikátny prístup objavil a vytvoril Brian Mulligan F.N.Z.S.P. (Hon), Dip. M.T. z Wellingtonu, Nový Zéland. Tento jednoduchý a mimoriadne efektívny prístup je ideálny pri terapií porúch muskoloskeletárneho aparátu. Vyznačuje sa bezbolestnou manuálnou kĺbnou “repozíciou” na obnovenie funkcie a odstránenie bolesti.

Fyzioterapia zranení oporno-pohybového aparátu sa vyvinula od svojich začiatkov, od nápravnej gymnastiky a aktívnych cvičení, cez aplikáciu pasívnych fyziologických pohybov až ku špecializovaným metodikám. Koncept mobilizácií Brian-a Mulligan-a (mobilisations with movement MWM) v oblasti končatín a pomocné "posuny" (sustained natural apophyseal glides SNAG) segmentov chrbtice sú logickým pokračovaním evolúcie vo fyzioterapií.

 

Dochádza k spojeniu pasívnych a aktívnych prístupov fyzioterapeuta pri súčasnom aktívnom pohybe pacienta. Základným princípom terapie je, že pohyb nikdy nesmie spôsobovať bolesť alebo dráždenie.

Charakteristické znaky Mulligan konceptu:

1) Fyzioterapeut sa naučí počas vyšetrenia identifikovať jeden alebo viac symptómov ako sú napríklad obmedzenie kĺbovej pohyblivosti, bolesť pri pohybe alebo bolesť pri špecifických funkčných aktivitách (napr. bolesť laterálnej strany lakťa pri extenzií zápästia s odporom).

2) Techniky pasívnej kĺbovej mobilizácie vychádzajú z princípov Kaltenborna, musia však byť bezbolestné.

3) Fyzioteraput neustále sleduje reakcie pacienta, aby mal istotu, že je pohyb bezbolestný. Využíva pri tom vedomosti o kĺbovej pohyblivosti, napätí tkanív a fyziológie pohybu. Nachádza tak bezbolestné rozsahy, uhly a dráhy pohybu.

4) Pri udržiavaní správnych kĺbových posunov dochádza k zväčšeniu rozsahu pohybu, ktorý je úplne bezbolestný a pacient ho hodnotí ako výrazne lepší.

5) V prípade, že pacient neoznačí pohyb ako výrazne lepší a bezbolestný, fyzioteraput ešte nenašiel správny postup liečby alebo ideálny uhol a smer mobilizácie.

6) Pacient sa sústredí na aktívny pohyb, zatiaľ čo fyzioterapeut pokračuje v pasívnych posuvných pohyboch segmentu. Viditeľný progres je dosiahnuteľný už počas prvej terapie s 3-4 sériami cvičenia po 10 opakovaní.

7) Zlepšenie progresu je možné dosiahnuť aplikáciou pasívneho prídavného tlaku (overpressure) na konci rozsahu pohybu. Tento tlak však musí byť rovnako bezbolestný.

Autoterapia využíva princípy MWM (mobilisations with movement), pomoc tejpov, posuvné pohyby a úsilie pacienta pri aktívnom pohybe. Bolesť je významným usmernením. Úspešná aplikácia techník MWM a SNAG (sustained natural apophyseal glides) je vždy bezbolestná a významne zlepšuje rozsah a funkčnosť pohybu. Sústavné zlepšovanie stavu pacienta je základom pre vyhodnocovanie prebiehajúcich postupov terapie.

Mulligan koncept II - dolný kvadrant

 

V tradičných systémoch manuálnej terapie sa smer mobilizácie zakladal na chýbajúcom rozsahu pohybu alebo koncepčných modeloch biomechaniky kĺbu (joint patterns).

V prístupe Mulligan konceptu sú tieto smery, uhly a rozsahy podmienené okamžitým vplyvom na bolesť a zlepšenie pohybu. Mulligan prirovnáva rozsah a intenzitu aplikovanej terapie k NAG (natural apophyseal glides) pohybom, ktoré sa dejú pri prirodzenom držaní a pohyboch tela. Posuny segmentov vplyvom fyzioterapeuta sú preto vždy vykonávané v súlade s fyziologickými pohybmi.

Mulligan spoločne s ďalšími fyzioterapeutmi detailne popísal aplikáciu terapeutických posunov. Ich úžasné účinky odhalili na strednej a spodnej krčnej ako aj hrudnej chrbtici. Všetky techniky Mulliganovho konceptu preto obsahujú kombináciu SNAG, pacientove aktívne cvičenie a prídavný tlak na konci pohybu.

Výnimočnosť Mulliganovho konceptu vychádza z:

1) Rozsah SNAG zodpovedaná fyziologickým rozsahom pohybu.

2) Mobilizácie sú kombinované s aktívnym alebo pasívnym pohybom.

3) Vychádza z princípov Kaltenbornovej liečby ktorý je rovnako použiteľný na chrbticu aj končatiny.

4) Na konci pohybu sa využíva prídavný tlak.

5) Mulligan koncept je použiteľný na všetky kĺby chrbtice.

6) Umožní terapeutovi rýchlo sa rozhodnúť, či je zvolený typ terapie vhodný alebo nie.

7) Pri správnom vykonaní je úplne bezbolestný.

8) Dosahuje okamžité, viditeľné a bezbolestné výsledky.

 

Uvedené princípy na chrbtici sú rovnako aplikovateľné aj pre väčšinu periférnych kĺbov. Zlepšenie je okamžité a udržateľné. Metodiku je možné využiť pri širokom spektre problémov, akými sú obnovenie pohyblivosti bedrového a ramnného kĺbu, stuhnuté členkové kĺby alebo „tenisový lakeť“.

Fyzioterapeuti sa môžu vďaka Mulligan konceptu posunúť od liečenia podľa základných odporúčaní k analytickému riešeniu problému, ktorý vychádza z anatómie, artrológie a biomechaniky. Budú tak profitovať pri svojom profesionálnom rozvoji ako aj pri liečbe pacientov.

Mulligan koncept II - dolný kvadrant
Mulligan koncept II - dolný kvadrant

 

Lektor: Peter van Dalen, Holandsko

Pracovné skúsenosti:

1983-1989 Fyzioterapeut

1989-1995 Fyzioterapeut v holadskom letectve

1995-2001 Fyzioterapeut holandskej armády

2001-2003 Fyzioterapeut- manuálna terapia

2003-2014 Fyzioteraput a manuálna terapia v súkromnom sektore

1995 Jeden zo zakladajúcich členov MCTA v Londýne (UK)

1995-2018 Lektor Mulligan konceptu v Európe; Holandsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Belgicku, Českej Republike, Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Grécku, Španielsku, Turecku, Ománe, Brazílií, Suriname, Karibských ostrovoch, Keni, Ugande, Zimbabve, Namíbií

2006-2014 Lektor konceptu Medical Taping

 

Postgraduálne kurzy a diplomy:

1990-1997 MT Maitland concept

1992-1994 McKenzie concept, part A, B, C & D, diploma

1988-1990 Sport Physicial Therapy

1990-2010 Div vakinhoudelijke congressen

1995 Clinical Reasoning

1997 Muscle Balance

1997 Schoulder complex

1997 Cervicale instabiliteit

1991 Arthroses en Arthritis

1993 Mc Connell concept

1993 Mulligan Concept

1999 Triggerpoints

2000 IFOMT Conference in Perth (australia)

2002 Mulligan Conference in Rome (Italy)

2004 Conference Sportphysiotherapie in Arnhem (Netherlands)

2004 Workshop Tennis Elbow with Bill Vicenzino in Holland

2005 DFT Mulligan Conference in Auckland (New Zealand)

2005 Presentation Physio Kongres in Zagreb (Kroatia)

2006 Triggerpoints, Mulligan Conference in Vught/ Holland

2007 Mulligan Conference in Chicago

KURZ BUDE PREBIEHAŤ V ANGLICKOM JAZYKU A BUDE PREKLADANÝ DO SLOVENSKÉHO.

Slovenská komora fyzioterapeutov udeľuje súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a prideľuje IČ: 104/2019 s počtom 5 kreditov.


Mulligan koncept II - dolný kvadrant (neskorý nákup) 400.00 EUR
Rezervuj 2 voľných miest

Mulligan koncept II - dolný kvadrant 350.00 EUR
Rezervuj 20 voľných miest

Podobné kurzy

Štrukturálna a myofasciálna integrácia

06.06.2020 - 07.06.2020
Bratislava
179€
9 voľných miest
Rezervujte

Ruské kombinované techniky

09.08.2020
Banská Bystrica
103.2€
0 voľných miest
Rezervujte

High-Velocity Low-Amplitude manipulácie

14.08.2020 - 16.08.2020
Bratislava
399€
9 voľných miest
Rezervujte

Terapia spúšťacích bodov

05.09.2020 - 06.09.2020
Bratislava
169€
9 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Zdravo A Fit

DNS športový kurz 1

04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte

Štrukturálna a myofasciálna integrácia

06.06.2020 - 07.06.2020
Bratislava
179€
9 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

26.06.2020
Bratislava
129€
0 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

27.06.2020
Bratislava
129€
2 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

28.06.2020
Bratislava
129€
5 voľných miest
Rezervujte