NeuroKinetic Therapy NKT 1 na Slovensku!

Miesto konania: Bratislava, Aircraft Sport House, Ivanská cesta 30/D

Dátum konania: 12.05. - 13.05.2018 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 21

Cena: 485 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 02.11.2017 20:00


Program sobota 9:00-17:30 a nedeľa 9:00-17:30

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 40/2018 s počtom kreditov 10.

NeuroKinetic Therapy® - systém korekčných cvičení je sofistikovaná diagnostická a liečebná metodika, ktorá sa zameriava priamo na príčiny dysfunkčného pohybu priamo v centre motorickej kontroly (mozgu). V centre motorickej kontroly sú uložené pohybové vzory, ktoré sú vykonávané prostredníctvom miechy a svalov.

Neurokinetic Therapy® - systém korekčných cvičení je vhodný pre (podrobnejšie informácie priamo na stránke neurokinetictherapy.com):

  • for Physical Therapists fyzioterapeutov (preklad) NeuroKinetic Therapy je diagnosticko terapeutická metodika z USA. NKT využíva manuálne svalové testy na hodnotenie svalov izolovane alebo v koordinácií v svalových slučkách. NKT protokol umožňuje hodnotiť činnosť motorickej kontroly cerebella a pohybových vzorov. Znakom zlyhania pri svalovom teste je, že centrum motorickej kontroly je vhodné pre nových pohybových vzorov. Protokol NKT sa snaží o reedukáciu dysfunkčných stereotypov a tým ovplyvňuje samotnú dysfunkciu miesto tlmenie jednotlivých symptómov. Manuálne testy sú kombinované s relaxačnými metodikami. NKT je kombinovateľná s inými metodikami.
  • for Chiropractors chiropraktikov
  • for Personal Trainers osobných trénerov
  • for Massage Therapists & Bodyworkers masérov
  • for Pilates Instructors inštruktorov Pilatesu

 

Ako príklad si vezmime dieťa. Vždy keď sa snaží stáť, hoci aj keď spadne, centrum motorickej kontroly zazanamenáva pozitívne aspekty každého pokusu. Keď program (pohybový vzor) nazbiera dostatok úspešných informácií, dieťa je konečne schopné samostane stáť. Na druhej strane, dysfunkčné pohybové vzory môžu vznikať ako následok zranení. Napríklad pri whiplash syndróme (náhle trhnutie krkom časté pri autonehode), zadné strana svalov krku silne stuhne a produkuje bolesť. Nezáleží na tom koľko sa bude so segmentom manipulovať alebo naťahovať, stav ostáva fixovaný. Prečo? Pretože predná strana svalov krku je v dôsledku zranenia inhibovaná a slabá.

Uvoľňovanie zadnej strany svalov krku so súčasným posilňovaním prednej strany opätovne preprogramuje vzor v centre pohybovej kontroly. Ako vieme, že predná strana svalov krku je slabá alebo inhibovaná? Pomocou manuálneho testovania svalov zistíme, ktoré svaly sú silné/facilitované alebo slabé/inhibované. Keď si riadiace centrum pohybu pri testovaní uvedomí, že sval je slabý a zlyháva, je pripravené sa učiť novým podnetom. To vytvára príležitosť pre použitie NeuroKinetic Therapy® - systému korekčných cvičení, konkrétne protokolu test-uvoľnenie-retest, na preprogramovanie riadiaceho centra pohybu. Korekcia dysfunkčných pohybových vzorov sa stáva nevyhnutnou súčasťou rehabilitácie a pohybovej terapie.

Čo sa naučím na seminároch NKT?

Naučíš sa základny teórie motorickej kontroly a protokoly metodiky NeuroKinetic Therapy®. Manuálne svalové testovanie pre každý segment ľudského tela. Ako rozpoznať kompenzačné pohybové vzory, či sú spôsobené recipročnou inhibíciou alebo disfunkciou v pohybovom reťazci. Dostatok času bude venovaný nácviku a korekciám, aby si vedel všetku teóriu aplikovať do praxe.

Ak si masér- massage therapist, fyzioterapeut- physical therapist alebo chiropraktik- chiropractor, NeuroKinetic Therapy® môžeš používať ako techniku manuálnej terapie na mobilizáciu mäkkých tkanív.

Ak si inštruktor pilatesu- Pilates instructor alebo osobný tréner- personal trainer, NeuroKinetic Therapy® systém korekčných cvičení môže byť použitý ako hodnotiaca technika. Následne môžeš použiť penový valec alebo strečing ako cielenú súčasť uvoľňovacieho protokolu. Pochopenie hlbších súvislostí dysfunkčných pohybových vzorov ti umožní naučiť klientov používať tréningové náčinie a náradie oveľa efektívnejšie.

Program:

12.5. 2018 Sobota 9:00-18:30 Trup a dolné končatiny

9:00-10:00

Diskusia o teoretických základoch NKT, ako funguje motorické centrum kontroly a ako riadi pohyb tela, ako diagnostikovať svalové disbalancie

10:00-11:00
Diskusia a ukážky svalových testov spodnej časti chrbta (m. psoas, m.transversus abdominis, m. quadratus lumborum, m.transversospinalis); učenie sa špecifických svalových testov. Učenie a a nácvik priameho testovania.

11:00-12:00 
Ukážky hodnotenia a svalových testov spodnej časti chrbta (sacroiliac, adductors, deep gluteals).

12:00-13:00
Diskusia a testovanie pre sedacie svaly, hlboké rotátory BK, adduktory a abduktory

13:00-14:00 obed

14:00-15:00 
Nácvik hodnotenia a testovania pod kontrolou

15:00-16:00
Diskusia a ukážky testovania pre m.quadricps femoris, m.biceps femoris, svaly kolena)

17:00-18:30pm
Nácvik hodnotenia a testovania pod kontrolou

 

13.5.2018 Nedeľa 9:00-18:30 Dolné končatiny a horné končatiny

9:00-10:00
Diskusia a ukážky pre svaly predkolenia (m.triceps surae pars gastrocnemius/ soleus, m. tibialis posterior/ anterior, m. peroneus, and svaly nohy).

10:00-11:00
Nácvik hodnotenia a testovania pod kontrolou

11:00-12:00 
Diskusia a testovanie manžety rotátorov RK, m.deltoideus, m.trapezius, m.latissimus dorsi, m.rhomboideus major/minor m. pectoralis

12:00-13:00
Nácvik hodnotenia a testovania pod kontrolou

13:00-14:00 obed

14:00-15:00
Diskusia a testovanie m. biceps brachii, svalov predlaktia a ruky

15:00-16:00
Nácvik hodnotenia a testovania pod kontrolou

15:00-17:30
Diskusia a testovanie svalov krku (m. sternocleidomastoideus, mm.scaleni a extenzorov krku)

17:30-18:30
Nácvik hodnotenia a testovania pod kontrolou

Pre prihlásenie sa na kurz je potrebné registrovať sa na oficálnej stránke NKT, registrácia na Zdravo a Fit ako organizátorovi podujatia nestačí a nezaručuje miesto na školení. V prípade ďalších informácií nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať, ochotne pomôžeme. Nasledujúce obrázky znázorňujú ako sa registrovať. Kliknite na ponuku školení na stránke Neurokinetic Therapy.

Následne si vyberte kurz organizovaný v Bratislave.

NeuroKinetic Therapy NKT 1 na Slovensku!

 

Zaplatením poplatku (cenovo zvýhodnená včasná registrácia) si rezervujete svoje miesto na kurze a dostanete všetky potrebné pokyny.

NeuroKinetic Therapy NKT 1 na Slovensku!

 

Súčasťou kurzu sú skriptá a v prípade potreby konzekutívne tlmočenie praktických častí. Účastníkov kurzu čaká aj drobné občerstvenie, vlastné uzamykacie skrinky a sprchy. Je potrebné si priniesť veci na cvičenie a pevnú športovú obuv.


NeuroKinetic Therapy NKT 1 na Slovensku!

Miesto konania: Bratislava, Aircraft Sport House, Ivanská cesta 30/D

Dátum konania: 12.05. - 13.05.2018 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 21

Cena: 485 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 02.11.2017 20:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu