Osteopatický prístup u gynekologických dysfunkcii a v tehotenstve 

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Obchodná galéria Vienna Gate, Kopčianska 8A
Čas 28.05.2021 - 30.05.2021, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 28
Cena 599€

Fyzioterapia v gynekologickej problematike sa venuje starostlivosti o ženy v súvislosti s tehotenstvom (pred aj počas), pôrodom (pred aj po), inkontinenciou či chirurgických zákrokoch v oblasti panvy a brucha, ktoré môžu byť spojené so zmenami mäkkých tkanív (svalov, fascii a ligament) či postavenia kĺbov. 

Cielená manuálna terapia týchto zmien nie je podľa naších skúsenosti v SR doteraz bežná. Rozhodli sme sa preto osloviť zahraničných lektorov s fyzioterapeutickým aj osteopatickým vzdelaním, ktorí sa touto oblasťou dlhodobo zaoberajú a majú s ňou bohaté klinické skúsenosti. 

Kurz bude vedený maximálne prakticky, vždy s podrobným vysvetlením techník a interaktívnou formou. Komplexný prístup obsahuje viscerálne, fasciálne, myofasciálne, kĺbové techniky a ďalšie špeciálne postupy. Účastníci kurzu sa tak naučia efektívne riešiť danú problematiku pod vedením špičkových lektorov.

 

Obsah troj dňového kurzu 

  • Externé techniky (väzy, svaly, viscerum, chrbtica)
  • Integrované cviky na tréning panvového dna
  • Interné techniky na modeli panvy s realistickým pocitom a rôznymi simuláciami lézií
  • Interné techniky navzájom - nie je povinné
  • Modifikované liečebné techniky v tehotenstve (drieková chrbtica, SI kĺb, krížová kosť, symfýza)
  • Integrovaný prístup k panve tj. napr. "Diafragmae of the body" - väzby medzi priečnymi prepážkami tela, para / sympatické spoje, "Lemnisci" - vertikálne spoje tela, ligamenta, svaly, systém panvového dna, SI kĺby, symfýza, fascie, peritoneum, vnútorné orgány
  • Patologie (recidivujúca cystitída, syndróm panvovej bolesti, problémy s koitom a iné)
  • Patologie v gynekologickej a pôrodníckej oblasti

 

Každá technika bude prebratá teoreticky (s indikáciami a kontraindikáciami, pre a proti faktory) a nasledovať bude demonštrácia na anatomickom modeli skeletu a účastníkoch kurzu. Potom sa pokračuje klasickým nácvikom vo dvojiciach (s výnimkou interných techník) so spätnou väzbou a lektorským vedením. 

Výučba bude vedená maximálne prakticky a na základe reálnych klinických prípadov a skúseností lektorov. Všetko, čo sa účastníci na kurze naučia, je priamo aplikovateľné do praxe. Kurz je najmä určený pre fyzioterapeutov a lekárov tak, aby rozšířil portfolio ich techník a znalostí.
 

  Jöry Pauwels je riaditeľom a učiteľom na osteopatickej akadémii. 
Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje výučbe predmetov Manipulačné techniky, Biomechanika, Viscerálna anatómia, História a filozofia a Vaskulárna osteopatia. Jöry je zodpovedný za akadémiu osteopatie a organizuje medzinárodné výmeny študentov, učiteľov a skúšajúcich. Ako medzinárodný postgraduálny učiteľ vyučuje koncepcie manipulácie, klinického zdôvodňovania a osteopatickej liečby. Informácie o druhej lektorke momentálne pripravujeme.


UPOZORNENIE:

Na niektorých kurzoch v SR so zameraním na panvové dno sa vyžadujú od účastníkov "interné techniky" (tj. prístupy per vaginae a per rectum) nacvičovať na sebe vo dvojiciach. To pochopiteľne mnohých odrádza absolvovať tieto kurzy. Navyše je problematická účasť terapeutov-mužov na takých kurzoch.

V kurze "Osteopatický prístup u gynekologických dysfunkcii a v tehotenstve" organizovaných Zdravo a Fit však vďaka našim zahraničným lektorom nasledujeme trend vo výučbe týchto techník obvyklý v zahraničí. Preto sa všetky interné techniky na kurze nacvičujú na špeciálnom silikónovom anatomickom modeli, ktorý umožňuje získať úplne realistický palpačný vnem a navyše umožňuje lektorovi prostredníctvom ovládacích mechanizmov figuríny simulovať rôzne lézie, ktoré sa následne premietajú do palpačného vnemu. Účastníci kurzu tak získajú plnohodnotnú palpačnú skúsenosť aj s léziami, ktoré by inak pri nácviku na sebe nenašli. 


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Osteopatický prístup u gynekologických dysfunkcii a v tehotenstve 599.00 EUR
Rezervuj 3 voľných miest
Prihlasovanie do: 16.05.2021 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 28
Dátum konania: 28.05.2021 - 30.05.2021, 09:00

Osteopatický prístup u gynekologických dysfunkcii a v tehotenstve - neskorý nákup 629.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 25.05.2021 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 28
Dátum konania: 28.05.2021, 09:00

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia: