Reflexná masáž – segmentová technika

Miesto konania: Aircraft Sport House, Ivanská cesta 30/D, Bratislava

Dátum konania: 27.01. - 28.01.2018 08:30

Rozsah vyučovacích hodín: 15

Cena: 130 €

Voľných miest: 9

Prihlasovanie do: 25.01.2018 20:00

Program


Účinok reflexnej terapie dosahujeme prostredníctvom nervových spojov cez reflexné oblúky.  Masáž pôsobí na nervový systém, ktorý je hlavným riadiacim systémom v organizme. Záujemcovia sa naučia jednotlivé hmaty, ktoré sú usporiadané do zostáv, naučia sa vyhmatávať reflexné zmeny na koži, vo väzive, vo svaloch a uvoľniť fascie, znormalizovať svalové napätie a uvoľniť reflexné zmeny.

POZOR! Plná cena za dvojdňový kurz je 130 eur. AK SI CHCETE UPLATNIŤ ZĽAVU INFORMUJTE SA PRED REGISTRÁCIOU A ZAPLATENíM NA zdravoafit.sk@gmail.com alebo 0915 223 599 O POSTUPE. Zľavnená cena 100 eur platí pre fyzioterapeutov a študentov fyzioterapie, ktorí o svojej odbornosti predložia doklad v podobe fotokópie diplomu, vysvedčenia, indexu a pod.

Časový rozvrh:

27.01. 2018

8.30 – 12.00

Centrálny  nervový systém, vegetatívna nervová sústava.

Reflexná projekcia jednotlivých orgánov na povrchu tela.

Reflexné zmeny, účinok reflexnej terapie.

Príprava, hygiena, postup.

Diagnostické hmaty, zásady, poradie a sled hmatov

12.00 – 13.00 obedňajšia prestávka

13.00 – 16.00

Dorzálna zostava, jednotlivé hmaty. Prísuvná špirála, medzitŕňový hmat, pílový, posuvné chvenie, prerušovaný ťah vidličkou, masáž okrajov lopatky a zadnej plochy trapézového svalu, masáž infraspinatu, supraspinatu a plošná vibrácia chrbta.

Hrudná zostava. Prísuvná špirála, masáž sterna a kľúčnej kosti, masáž medzirebria, masáž okrajov lopatky a zadnej plochy trapézového svalu, masáž infraspinatu a supraspinatu, trápezový hmat, uvoľňovanie hrudníka alebo plošná vibrácia chrbta

28.01. 2018

8.30 – 12.00

Zostava pre šiju a hlavu. Prísuvná špirála, masáž okrajov lopatky a zadnej plochy trapézového svalu, masáž infraspinatu a supraspinatu, trapézový hmat, masáž šijového svalstva, masáž linea nuchae terminalis, masáž čela s výterom cez oči, masáž lebečnej klenby, výter od nadočnice poramená.

Opakovanie jednotlivých hmatov a zostáv.

12.00 – 13.00 obedňajšia prestávka

13.00 – 16.00

Panvová zostava. V ľahu : masáž krížovej oblasti, prísuvná špirála, medzitŕňový hmat, pílový hmat, posuvné chvenie, pretriasanie panvy. V sede: masáž gluteov, hrebeňa bedrovej kosti, masáž iliaka, lonovej kosti a slabín, pretriasanie panvy.

Segmentová technika na hornej končatine.

 Segmentová technika na dolnej končatine.

Presuny reflexov.

Indikácie a kontraindikácie reflexnej masáže.

Opakovanie a upevňovanie vedomostí a praktických zručností.

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, trenérov, učiteľov, masérov a zdravotníckych pracovníkov.

Súčasťou kurzu je certifikát o absolvovaní kurzu, masážne krémy a občerstvenie pre účastníkov. Okrem pohodlného pracovného oblečenia je nutné si priniesť čistý uterák. Na kurze je dovolené zhotovenie videozáznamu pre potreby vlastného vzdelávania sa.

Lektor: Anna Plačková

Vzdelanie: vysokoškolské PhDr.

                    doktorandské PhD.,

Jednoročné vzdelávanie: Lekárska fakulta – tradičné čínske techniky : čínska tlaková masáž, bankovanie.

Dlhoročná prax na pacientoch a klientoch.

Zamestnania: stredná zdravotnícka škola, Katolícka univerzita Ružomberok – fakulta fyzioterapie.

Terajšie zamestnanie: UCM v Trnave, IFBĽR Piešťany – odbor fyzioterapia. Spolugarant pre bakalárske štúdium Bc. a magisterské štúdium Mgr.

Autorka knihy Liečebná masáž I. a II. vydanie.

Vzdelávanie : klasická masáž, športová, reflexné techniky, lávové kamene, bankovanie.

Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu