Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému (Prof. Jandu) 1

Miesto konania: Aircraft Sport House, Ivanská cesta 30/D, Bratislava

Dátum konania: 23.03.2018 16:00

Rozsah vyučovacích hodín: 20

Cena: 180 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 18.03.2018 21:00


Kurz je určený pre fyzioterapeutov bez obmedzenia praxe. Absolvent bude schopný po vyšetrení funkčných porúch a stability pohybového systému zvoliť zodpovedajúce cvičenia, ktoré sa odohrávajú zväčša na labilných plochách. Súčasťou sú aj prípravné cvičenia pre odstránenie pohybovej poruchy, ktorá brání optimálnemu prevedeniu pohybu.

Prvá časť dvojdielneho kurzu. Pokračovanie kurzu si môžte zakúpiť do 25.3. za zvýhodnenu cenu 150 euro, po tomto termíne za 160 euro. Odporúčame najvýhodnejší nákup oboch častí kurzu spolu, viac informácii na https://www.zdravoafit.sk/seminar-a-kurz/senzomotoricka-stimulace-a-stabilizace-pohyboveho-systemu-prof-jandu-1-a-2

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 a pridelila: IČ: 23/2018 počet kreditov 1. časť 15 kreditov a 2.časť 15 kreditov.

Lektorka kurzu Bc. Vlasta Bezvodová (ČR) túto metódu školí od roku 1994 – do r. 2008 v rámci Inštitútu pre posgraduálnu výčbu v zdravotnictve (IPVZ Praha) pod vedením autora metódy prof. MUDr. Vladimíra Jandu DrSc.

Program:

1. časť (23.-25.3. 2018​)

Piatok:
14.00 – 15.00 Zoznámenie s metodikou, história: prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc., Marie
Vávrová
15.00 – 17.00 Vyšetrenie pacienta v stoji, vyšetrenie stabilizačných funkcií pohybového systému

Sobota:
8.30 – 10.00 Pokračovánie vyšetrenia stabilizačních funkcií v nižších polohách (kľak, ľah na boku, na chrbte, na bruchu), vyšetrenie tonometrom.
10.15 – 12.00 Vyšetrenie mobility nohy a celej DK, mobilita chrbtice
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 14.30 Príprava pacienta na cvičenie: mobilizácia nohy, panvy, chrbtice, PIR svalov v
spazme.
14.45 - 16.15 Nácvik „malej nohy“. Príprvavné cvičenia na mobilitu nohy.

Nedeľa:
8.30 – 10.00 Korigovaný stoj – nácvik na oboch DK, na jednej DK, predný a zadný polkrok.
10.15 – 12.00 Nácvik korigovaného držania na labilných plochách – balančné vankúše
12.30 - 14.00 Ukážky cvičenia na balančných pomôckach


Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému (Prof. Jandu) 1

Miesto konania: Aircraft Sport House, Ivanská cesta 30/D, Bratislava

Dátum konania: 23.03.2018 16:00

Rozsah vyučovacích hodín: 20

Cena: 180 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 18.03.2018 21:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu