Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému (Prof. Jandu) 1 a 2

Mesto Aircraft Sport House, Ivanská cesta 30/D, Bratislava
Čas 23.03.2018, 16:00
Rozsah vyučovacch hodín 40
Cena 320€

Kurz je určený pre fyzioterapeutov bez obmedzenia praxe. Absolvent bude schopný po vyšetrení funkčných porúch a stability pohybového systému zvoliť zodpovedajúce cvičenia, ktoré sa odohrávajú zväčša na labilných plochách. Súčasťou sú aj prípravné cvičenia pre odstránenie pohybovej poruchy, ktorá brání optimálnemu prevedeniu pohybu.

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaradila ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 a pridelila: IČ: 23/2018 počet kreditov 1. časť 15 kreditov a 2.časť 15 kreditov.

Ak si nieste istý či vám bude vyhovovať termín druhej časti kurzu tak pre vás máme možnosť zakúpiť prvú časť osobitne:
https://www.zdravoafit.sk/seminar-a-kurz/senzomotoricka-stimulace-a-stabilizace-pohyboveho-systemu-prof-jandu-1

Lektorka kurzu Bc. Vlasta Bezvodová (ČR) túto metódu školí od roku 1994 – do r. 2008 v rámci Inštitútu pre posgraduálnu výčbu v zdravotnictve (IPVZ Praha) pod vedením autora metódy prof. MUDr. Vladimíra Jandu DrSc.

Program:

1. časť (23.-25.3. 2018​)

Piatok:
14.00 – 15.00 Zoznámenie s metodikou, história: prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc., Marie
Vávrová
15.00 – 17.00 Vyšetrenie pacienta v stoji, vyšetrenie stabilizačných funkcií pohybového systému

Sobota:
8.30 – 10.00 Pokračovánie vyšetrenia stabilizačních funkcií v nižších polohách (kľak, ľah na boku, na chrbte, na bruchu), vyšetrenie tonometrom.
10.15 – 12.00 Vyšetrenie mobility nohy a celej DK, mobilita chrbtice
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 14.30 Príprava pacienta na cvičenie: mobilizácia nohy, panvy, chrbtice, PIR svalov v
spazme.
14.45 - 16.15 Nácvik „malej nohy“. Príprvavné cvičenia na mobilitu nohy.

Nedeľa:
8.30 – 10.00 Korigovaný stoj – nácvik na oboch DK, na jednej DK, predný a zadný polkrok.
10.15 – 12.00 Nácvik korigovaného držania na labilných plochách – balančné vankúše
12.30 - 14.00 Ukážky cvičenia na balančných pomôckach


2. časť (20.-22.4. 2018)
Piatok:
14.00 – 16.00 Opakovanie, príprava nôh na cvičenie, korigované drženie
Prípravné cvičenia na stabilizáciu pohybového systému, panvové dno...
16.00 – 17.00 Ukážky tejpovania nohy

Sobota:
8.30 – 10.00 Nácvik korigovaného držania na valcovej úseči
10.15 – 12.00 Guľová úseč, chodník
12.00 - 13.00 Obed
13.00 – 14.30 Trampolína
14.45 – 16.15 Cvičenie na TOGU valcoch, chôdza na „botičkách“

Nedeľa:
8.30 – 10.00 Gymnastické lopty – stabilizácia, mobilizácia...
10.15 – 12.00 pokračovanie cvičenia na loptách
12.30 – 14.00 Záver, diskusia


Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému (Prof. Jandu) 1 a 2 320.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 18.03.2018 14:00
Rozsah vyučovacích hodín: 40
Dátum konania: 23.03.2018, 16:00

Podobné kurzy
18.09.2020 - 19.09.2020
Banská Bystrica
120€
Rezervujte
20.09.2020
Bratislava
129€
Rezervujte
03.10.2020 - 04.10.2020
Bratislava
279€
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Peter Obžera