Škola panvového dna pre ženy


Škola panvového dna pre ženy (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Zdravo a Fit - Vienna Gate, Kopčianska 8A

Dátum konania: 09.11.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 7

Cena: 139 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 06.11.2019 23:30


Lektor: Mgr. Zuzana Woleková

              Fyzioterapeutka v odbore gynekológie a pôrodníctva

              Autorka konceptu FITMAMA postnatal, www.fit-mama.sk

  

Zuzana Woleková je autorkou úspešného konceptu odborných kurzov Fyzioterapia a fyziotrénig v tehotenstve, po pôrode a svalov panvového dna. Pre veľký záujem o problematiku pripravila špecializovaný jednodňový workshop pre ženy, ktoré chcú preniknúť do podstaty a hĺbky problematiky práce s panvovým dnom. Účastníčky školenia dostanú ako BONUS YONI vajíčko, s ktorým budú na kurze pracovať.

Milé ženy,

vedeli ste o tom, že každá piata žena trpí inkontinenciou a mnohé z nás nevedia správne zapojiť svaly panvového dna do činnosti. Ich neprimeraná činnosť, môže spôsobiť mnohé zdravotné problémy na celostnej úrovni od bolestivej menštruácie, cez neschopnosť otehotnieť až po rôzne psychické, emočné a sexuálne problémy.

V teoretickej časti sa dozviete: Kde sa tieto svaly nachádzajú, akú majú funkciu, čo je ich ideálna činnosť a čo spôsobujú keď je táto funkcia narušená?

V praktickej časti si vyskúšate, či viete tieto svaly vedome zapojiť. Naučíte sa ako si môžete túto oblasť dôsledne vyšetriť samé doma. V druhej časti dostanete pomôcku pre tréning svalov panvového dna YONI vajíčko. Zuzana Woleková vám vysvetlí, ako sa s ním pracuje a na čo všetko sa dá použiť.

Následne sa naučíte zostavu účinných cvikov YONIFit, ktorá je vytvorená tak, aby pokrývala celostne potrebu od zvedomenia týchto svalov, cez aktiváciu až po relaxáciu a zapojenie v bežnom pohybe. Ku kurzu dostanete skriptá a video s cvikmi.
 

Pre koho je workshop určený:

Pre úplne všetky ženy ale aj pre odborníčky z radov fyzioterapie, pôrodnej asistencie, duly, lekárky…
Pre ženy, ktoré chcú spoznať svoje panvové dno a vedieť ho ovládať

Pre ženy, ktoré sa snažia otehotnieť

Pre ženy po pôrode

Pre ženy, ktoré trpia inkontinenciou

Bolestivou menštruáciou

Bolesťami pri pohlavnom styku

Poklesnutým panvovým dnom

Panvovým dnom vo veľkom napätí

Pre ženy, ktoré si chcú vedome obohatiť svoj sexuálny život

 

Čo všetko preberieme:

Žena ako celostná bytosť a jej vzťah k svojmu panvovému dnu a jeho premeny počas menštruačného cyklu a životných období

Anatómia a funkcia panvového dna

Dysfunkcia panvového dna

Panvové dno a emócie

Panvové dno a sexualita

Jazvy po epiziotómii

Spolupráca panvového dna s dýchaním, brušnými svalmi a celým pohybovým systémom

Praktická diagnostika pod odborným vedením

YONI vajíčko a práca s ním (v cene kurzu)

YONIFit tréning  
 

Ten kto má o svojom zdraví vedomosť, má nad sobou MOC! Mať, MOC znamená nemať NEMOC!

 

Slovenská komora fyzioterapeutov udeľuje súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania v zmysle ods. 6 zákona č.578/2004 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a prideľuje IČ: 250/2019 s počtom kreditov 7.


Škola panvového dna pre ženy


Škola panvového dna pre ženy (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Zdravo a Fit - Vienna Gate, Kopčianska 8A

Dátum konania: 09.11.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 7

Cena: 139 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 06.11.2019 23:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu