SM Systém SPS III.+ IV.

Mesto Banská Bystrica, Zvolenská cesta 3741/13
Čas 22.11.2019 - 23.11.2019, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 16
Cena 120€

Srdečne Vás pozývame na pokračovanie jednej z najrozšírenejších rehabilitačných metód- SM systém - funkčnú Stabilizáciu a Mobilizáciu chrbtice.

Rehabilitačná metóda SM systém - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov. Seminár je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov a občerstvenie počas kurzu.

SKF udeľuje súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a prideľuje: IČ: 183/2019 s počtom kreditov 16.

SMS je metóda, která integruje posilňovanie, naťahovanie a nácvik koordináce pohybu.
Rozvíja cit pre rovnováhu a vyrovnané držanie tela, rozvíja schopnosť riadiť voľný pohyb a fixuje optimálne pohybové vzory. Metóda anatomicky definuje svalové zreťazenia, s ktorými pracuje. Dáva presne definovanú koordinační súhru, z ktorej sa zákonite opakuje pozitívny vplyv na chrbát.

Využíva centráciu (vyrovnanie do stredovej línie) - trakciu. Liečebná metóda SMS je klinicky používaná 25 rokov.
Metóda SMS prináša možnosť rýchlejšej a efektívnejšej  terapie bolesti chrbtice. SMS je zároveň účinná prevencia degeneráce chrbtice v dennom živote i v športe.

Školiteľ: Mgr. Kristína Vargová


SM Systém SPS III.+ IV. (neskorá registrácia) 135.00 EUR
Rezervuj 3 voľných miest
Prihlasovanie do: 21.11.2019 22:00

SM Systém SPS III.+ IV. 120.00 EUR
Rezervuj 17 voľných miest
Prihlasovanie do: 15.11.2019 22:00

Podobné kurzy
04.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
12 voľných miest
Rezervujte
10 voľných miest
Rezervujte
11.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
0 voľných miest
Rezervujte
12.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
14 voľných miest
Rezervujte
12 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Peter Obžera
04.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
12 voľných miest
Rezervujte
10 voľných miest
Rezervujte
11.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
0 voľných miest
Rezervujte
11.07.2020 - 12.07.2020
BRATISLAVA
219€
8 voľných miest
Rezervujte
12.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
14 voľných miest
Rezervujte