Strečing, mýty, fakty a jeho využitie v praxi (Fyzio&šport večer)

Mesto Bratislava, Monsters Cafe and Bar, Rusovská cesta 50-56, (Petržalka City)
Čas 15.08.2018, 19:00
Rozsah vyučovacch hodín 2
Cena 10€
Autor Mgr. Zdravo A Fit
LektorMgr. Zdravo A Fit

Strečing, mýty, fakty a jeho využitie v praxi (Fyzio&šport večer) je ochutnávkou zo školenia "Vysoká škola strečingu pre trénerov".

Kedy je strečing vhodnou súčasťou tréningu a ako môže "zabiť" vaše tréningové úsilie? Ktoré metódy strečingu využiť a v ktorých fázach tréningu? Ako maximalizovať efekt strečingových cvičení? Ako postupovať s klientami ktorí nedokážu zlepšiť svoju pohyblivosť?

Po krátkej teoretickej časti nasleduju praktická časť s porovnaním rôznych metodík strečingu. Záver večera venujeme diskusií a problémom z praxe.

Strečing mýty, fakty a ich využitie v praxi

 

Lektor večera je Mgr. Oliver Poór

  • diplomovaný fyzioterapeut
  • magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness
  • doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
  • v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
  • absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
  • aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách
  • 8 ročná prax v práci s rekreačnými aj vrcholovými športovcami
  • zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

Cena online registrácie je 10 eur. V prípade voľnej kapacity je možná kúpa aj na mieste za 15 eur.


Strečing, mýty, fakty a jeho využitie v praxi (Fyzio&šport večer) 10.00 EUR
Rezervuj 25 voľných miest

Kurzy s Mgr. Zdravo A Fit

DNS športový kurz 1

04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte

Štrukturálna a myofasciálna integrácia

06.06.2020 - 07.06.2020
Bratislava
179€
9 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

26.06.2020
Bratislava
129€
0 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

27.06.2020
Bratislava
129€
2 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

28.06.2020
Bratislava
129€
5 voľných miest
Rezervujte