Strečing, mýty, fakty a jeho využitie v praxi (Fyzio&šport večer)

Miesto konania: Bratislava, Monsters Cafe and Bar, Rusovská cesta 50-56, (Petržalka City)

Dátum konania: 15.08.2018 19:00

Rozsah vyučovacích hodín: 2

Cena: 10 €

Voľných miest: 3

Prihlasovanie do: 13.08.2018 23:30


Strečing, mýty, fakty a jeho využitie v praxi (Fyzio&šport večer) je ochutnávkou zo školenia "Vysoká škola strečingu pre trénerov".

Kedy je strečing vhodnou súčasťou tréningu a ako môže "zabiť" vaše tréningové úsilie? Ktoré metódy strečingu využiť a v ktorých fázach tréningu? Ako maximalizovať efekt strečingových cvičení? Ako postupovať s klientami ktorí nedokážu zlepšiť svoju pohyblivosť?

Po krátkej teoretickej časti nasleduju praktická časť s porovnaním rôznych metodík strečingu. Záver večera venujeme diskusií a problémom z praxe.

Strečing mýty, fakty a ich využitie v praxi

 

Lektor večera je Mgr. Oliver Poór

  • diplomovaný fyzioterapeut
  • magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness
  • doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
  • v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
  • absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
  • aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách
  • 8 ročná prax v práci s rekreačnými aj vrcholovými športovcami
  • zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

Cena online registrácie je 10 eur. V prípade voľnej kapacity je možná kúpa aj na mieste za 15 eur.


Strečing, mýty, fakty a jeho využitie v praxi (Fyzio&šport večer)

Miesto konania: Bratislava, Monsters Cafe and Bar, Rusovská cesta 50-56, (Petržalka City)

Dátum konania: 15.08.2018 19:00

Rozsah vyučovacích hodín: 2

Cena: 10 €

Voľných miest: 3

Prihlasovanie do: 13.08.2018 23:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu